eGospodarka.pl

PracaPorady dla pracownika › Zasiłek przedemerytalny także dla opiekunów

Zasiłek przedemerytalny także dla opiekunów

2017-01-27 11:26

Zasiłek przedemerytalny także dla opiekunów

Dziecko niepełnosprawne z opiekunem © mjowra - Fotolia.com

Opieka nad niepełnosprawnym dzieckiem lub rodzicem bardzo często oznacza rezygnację z pracy zawodowej. Opiekunom przysługuje wprawdzie świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy, ale nie zmienia to faktu, że po śmierci podopiecznego często znajdują się w trudnej sytuacji życiowej - bez doświadczenia zawodowego i praw do jakichkolwiek świadczeń. Od 1 stycznia br. sytuacja niektórych z tych osób uległa poprawie.

Przeczytaj także: Dla kogo świadczenie przedemerytalne?

Obowiązujące od początku tego roku przepisy zakładają, że rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych mogą po śmierci swoich podopiecznych ubiegać się o świadczenie przedemerytalne. Taką możliwość dają znowelizowane regulacje ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych.
- To bardzo ważna zmiana dla opiekunów, którzy poświęcają niekiedy większość swojego życia na opiekę nad osobą, która nie jest zdolna do samodzielnej egzystencji i po śmierci swojego podopiecznego zostawali bez jakiegokolwiek finansowego zabezpieczenia – mówi Iwona Kowalska regionalny rzecznik prasowy dolnośląskiego ZUS. - Opiekunowie od stycznia mają prawo do zasiłku dla bezrobotnych tak, jakby wykonywali pracę, a po spełnieniu określonych warunków - do świadczenia przedemerytalnego – dodaje Kowalska.

Aby opiekun, który z powodu śmierci podopiecznego utracił przysługujące mu świadczenia, mógł otrzymać zasiłek przedemerytalny musi spełnić kilka warunków wynikających z obecnego brzmienia ustawy o świadczeniach przedemerytalnych.

Pierwszy z nich to nieprzerwane pobieranie przez opiekuna świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku opiekuńczego przez okres minimum roku (365 dni). Co istotne, na zarejestrowanie się w powiatowym urzędzie pracy opiekun ma 60 dni liczone od dnia ustania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna – a więc w praktyce 60 dni od śmierci swojego podopiecznego. Do uzyskania świadczenia przedemerytalnego konieczne jest także spełnienie kryterium wieku, czyli w dniu, w którym ustało prawo do świadczenia lub zasiłku opiekun ukończył, co najmniej 55 lat - kobieta lub 60 lat - mężczyzna oraz osiągnął okres uprawniający do emerytury, wynoszący, co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

fot. mjowra - Fotolia.com

Dziecko niepełnosprawne z opiekunem

Rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych mogą po śmierci swoich podopiecznych ubiegać się o świadczenie przedemerytalne.


Trzeba pamiętać o tym że 180 dniowy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych musi przypadać bezpośrednio po okresie pobierania, przez co najmniej 365 dni, świadczenia lub zasiłku. Niestety prawo do świadczenia przedemerytalnego nie przysługuje jeśli między dniem ustania prawa świadczenia lub zasiłku a dniem zarejestrowania w urzędzie pracy wykonywana opiekun podjął pracę zarobkową stanowiąca tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Jeśli tego nie zrobił to po spełnieniu pozostałych warunków - po 180 dniach pobierania zasiłku dla bezrobotnych – były opiekun otrzyma świadczenie przedemerytalne.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: