eGospodarka.pl

PracaSłownik pojęć rynku pracy › Umowa o pracę na okres próbny

Umowa o pracę na okres próbny

Przeczytaj także: Umowa na czas określony

Rodzaj umowy o pracę, który może poprzedzać wszystkie inne rodzaje umów o pracę – u jednego pracodawcy dopuszczalne jest jej jednorazowe zawarcie na danym stanowisku pracy na okres maksymalnie trzech miesięcy.

Umowa na okres próbny musi określać:

  • datę zawarcia umowy
  • datę rozpoczęcia pracy
  • strony umowy
  • rodzaj umowy
  • miejsce wykonywania pracy
  • wysokość wynagrodzenia
  • wymiar czasu pracy

Umowa powinna być zawarta w formie pisemnej – jeżeli tak się nie stanie, najpóźniej w dzień rozpoczęcia pracy pracownik musi otrzymać od pracodawcy pisemne potwierdzenie rodzaju umowy i warunków zatrudnienia.

Umowa o pracę na okres próbny ulega automatycznemu rozwiązaniu po upływie okresu, na jaki została zawarta. Może jednak zostać rozwiązana za wypowiedzeniem z zachowaniem obowiązującego okresu wypowiedzenia, który wynosi:
  • 3 dni robocze, gdy długość umowy nie przekracza 2 tygodni
  • 1 tydzień, gdy umowa jest dłuższa niż 2 tygodnie
  • 2 tygodnie, gdy umowa jest zawarta na 3 miesiące

Umowa na okres próbny nie może być zawierana przy takich formach zatrudnienia, jak: spółdzielcza umowa o pracę, mianowanie, nabór czy powołanie, a także z pracownikami młodocianymi.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: