eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

PracaPorady dla pracownika › Prawo do zasiłku a skrócony okres wypowiedzenia

Prawo do zasiłku a skrócony okres wypowiedzenia

2012-07-13 10:00

Prawo do zasiłku a skrócony okres wypowiedzenia

Prawo do zasiłku a skrócony okres wypowiedzenia © whitelook - Fotolia.com

Rejestrując się w powiatowym urzędzie pracy, osoba może uzyskać prawo do zasiłku. Jest to możliwe, jeżeli w okresie 18 miesięcy poprzedzających moment rejestracji przepracowała przynajmniej 365 dni i osiągała co najmniej minimalne wynagrodzenie, od którego odprowadzane były składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Oczywiście do tych 365 dni zaliczane są także inne okresy wskazane przez ustawę.

Przeczytaj także: Skrócony okres wypowiedzenia to niższy ekwiwalent za urlop

fot. whitelook - Fotolia.com

Prawo do zasiłku a skrócony okres wypowiedzenia

Jeżeli pracownikowi skrócono okres wypowiedzenia i otrzymał on odszkodowanie, to okres pobierania zasiłku ulegnie skróceniu o czas nieprzysługiwania zasiłku z tej przyczyny

Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych może wynosić:
  1. 6 miesięcy – jeżeli osoba zamieszkuje w okresie pobierania zasiłku na obszarze powiatu, w którym stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju,
  2. 12 miesięcy:
    • jeżeli osoba zamieszkuje w okresie pobierania zasiłku na obszarze powiatu, w którym stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju lub
    • jeżeli osoba ma więcej niż 50 lat oraz posiada jednocześnie co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku lub
    • jeżeli osoba ma na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a jej małżonek jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia przez tę osobę prawa do zasiłku.

Okres pobierania zasiłku nie ulegnie zmianie, jeżeli w trakcie jego pobierania osoba zmieni miejsce zamieszkania lub jeśli miejscowość, w której ta osoba mieszka, zostanie objęta obszarem działania innego powiatu.

Jeżeli jednak pracownikowi skrócono okres wypowiedzenia i otrzymał on odszkodowanie, to okres pobierania zasiłku ulegnie skróceniu o czas nieprzysługiwania zasiłku z tej przyczyny.

Warto rozważyć moment rejestracji, ponieważ:
  • w przypadku rejestracji niezwłocznie po rozwiązaniu stosunku pracy (a więc w okresie otrzymywania odszkodowania) zasiłek będzie przysługiwał dopiero po upływie okresu, za który pracownik otrzymał odszkodowanie, a okres pobierania zasiłku ulegnie skróceniu o czas nieprzysługiwania zasiłku z tej przyczyny;
  • w przypadku rejestracji po upływie okresu, za który osoba otrzymała odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia, prawo do zasiłku przysługuje po siedmiu dniach od daty rejestracji, a okres pobierania zasiłku nie ulega skróceniu.

Źródło: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Agnieszka Banasik,

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: