eGospodarka.pl

PracaWynagrodzenia › Skutki zmiany wynagrodzenia minimalnego w 2011 r.

Skutki zmiany wynagrodzenia minimalnego w 2011 r.

2010-11-25 14:13

Skutki zmiany wynagrodzenia minimalnego w 2011 r.

© fot. mat. prasowe

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (3)

Jak co roku zmienia się stawka minimalnej płacy zasadniczej. Od 1.1.2011 r. wyniesie ona co najmniej 1386 zł. Wzrost ten przekłada się na zmianę innych świadczeń, w tym m.in. podstawę zasiłku chorobowego, kwot wolnych od potrąceń czy odpraw. To jednak nie wszystko.

Przeczytaj także: Najniższa krajowa w 2012 r. wzrośnie o 114 zł

Kto otrzyma podwyżkę?

Od 1.1.2011 r. wynagrodzenie za pracę pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wyniesie co najmniej 1386 zł. Natomiast pracownik zatrudniony w pierwszym roku pracy zawodowej otrzyma co najmniej 80% wynagrodzenia minimalnego, czyli kwotę 1108,80 zł. Tak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z 5.10.2010 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2011 r. (Dz.U. Nr 194, poz. 1288).

Jednak nie wszyscy otrzymają podwyżkę. W myśl art. 6 ust. 4 ustawy z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679 ze zm.), ustalając kwotę wynagrodzenia za pracę przyjmuje się te składniki i świadczenia wynikające ze stosunku pracy, które zaliczane są przez GUS do wynagrodzeń osobowych.

Z powyższego wynika więc, że podwyżkę otrzymają tylko ci pracownicy, których łączne wynagrodzenie miesięczne nie przekracza kwoty 1386 zł. Pracodawca może sporządzić aneks do umowy o pracę, jeżeli stawka wynagrodzenia w ostatniej umowie zawartej z pracownikiem jest niższa od minimalnej. W aneksie powinien określić warunki, które ulegają zmianie. Niezależnie jednak od stawki zapisanej w umowie o pracę, ciąży na nim obowiązek wypłaty wynagrodzenia za pełen miesiąc pracy w kwocie nie niższej niż 1386 zł. Nie ma więc konieczności zmiany umowy o pracę, gdyż ustawodawca narzuca na pracodawcę obowiązek wypłaty wynagrodzenia w kwocie określonej w ustawie. Jeżeli jednak stawka w umowie jest niższa od gwarantowanej, wtedy pracodawca musi wypłacić dodatek do najniższego wynagrodzenia w kwocie kompensującej różnicę.

Wynagrodzenie minimalne a wymiar etatu

Minimalne wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu do wymiaru etatu i będzie odpowiednio wynosić:

Wyższy dodatek za pracę w porze nocnej

Zgodnie z art. 151 §1 Kodeksu pracy pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Ustalając dodatek za pracę w porze nocnej dzielimy wynagrodzenie minimalne przez nominał godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu. Uzyskaną kwotę mnożymy przez stawkę dodatku – 20%. Wynik ten stanowi wynagrodzenie za jedną godzinę pracy w porze nocnej.

Za pracę w porze nocnej w styczniu 2011 r. pracownik otrzyma dodatek do wynagrodzenia zgodnie z obliczeniami:

1386,00 zł : 160 godz. (nominał obowiązujący w styczniu) = 8,66 zł
8,66 zł x 20% = 1,73 zł

 

1 2 3

następna

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: