eGospodarka.pl

PracaWynagrodzenia › W 2016 r. wynagrodzenie minimalne rośnie do poziomu 1 850 zł

W 2016 r. wynagrodzenie minimalne rośnie do poziomu 1 850 zł

2015-11-17 10:52

W 2016 r. wynagrodzenie minimalne rośnie do poziomu 1 850 zł

Wynagrodzenie minimalne wzrośnie © Pio Si - Fotolia.com

W roku 2016 wynagrodzenie minimalne wzrośnie o 100 zł do poziomu 1 850 zł brutto miesięcznie. Jak zwykle, podwyżka jest wyższa od tej, którą chcieli pracodawcy i niższa od oczekiwań związków zawodowych. Trzeba jednakże pamiętać, że podwyższenie wynagrodzenia minimalnego wywiera wpływ nie tylko na pensje pracowników.

Przeczytaj także: Płaca minimalna 2015 wzrośnie o 70 zł

Podniesienie wynagrodzenia minimalnego wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1385), które wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Kwota 1 850 zł jest oczywiście wartością brutto. Co za tym idzie, pracownik zarabiający pensję minimalną nie otrzyma dokładnie tej wartości. Musi ona bowiem zostać pomniejszona o odpowiednie obciążenia, czyli składki do ZUS oraz zaliczkę na podatek dochodowy.
Posługując się dostępnym na naszej stronie kalkulatorem wynagrodzeń nietrudno zauważyć, że "kwota do wypłaty" wzrośnie z obecnych 1 286,16 zł do 1 355,69 zł czyli o niespełna 70 zł.

Koszt pracodawcy związany z wynagrodzeniem pracownika zwiększy się natomiast z obecnych 2 110,68 zł do 2 231,29 zł, a więc o ok. 120 zł.

Oczywiście są to wartości przybliżone. Wszystko zależy bowiem od stosowanych kosztów uzyskania przychodu do wynagrodzenia, tego czy przy liczeniu zaliczki jest uwzględniana kwota wolna od podatku jak i stawki składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Nie każdy pracownik może jednakże liczyć na takie minimalne wynagrodzenie. Warto bowiem pamiętać, że w pierwszym roku pracy młodego pracownika jego pensja może wynosić 80% wynagrodzenia minimalnego (art. 6 ust. 2 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę). Wartość brutto wynagrodzenia może zatem wynieść 1 480 zł.

fot. Pio Si - Fotolia.com

Wynagrodzenie minimalne wzrośnie

W 2016 r. wynagrodzenie minimalne rośnie do poziomu 1 850 zł.


Warto też pamiętać, że zgodnie z art. 6 ust. 4 i 5 wskazanej ustawy, wartość minimalnego wynagrodzenia obejmuje wynagrodzenie zasadnicze wraz innymi jego składnikami (w postaci premii, prowizji czy nawet pracy w godzinach nocnych bądź dodatku stażowego), z wyjątkiem jedynie nagrody jubileuszowej, odprawy emerytalnej oraz wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

Co przy tym jest niezwykle ważne, wynagrodzenie minimalne za pracę jest kwotą wolną od potrąceń (za wyjątkiem świadczeń alimentacyjnych - art. 871Kodeksu pracy). Niemniej:
  • przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi kwota wolna od potrąceń „spada” do poziomu 75% wynagrodzenia minimalnego
  • przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 Kodeksu pracy kwota wolna od potrąceń „spada” do 90% wynagrodzenia minimalnego

Zmiana wynagrodzenia bez zmiany umowy o pracę


Często wartość wynagrodzenia pracownika w wysokości wynagrodzenia minimalnego jest podawana kwotowo w samej umowie o pracę. Powyższe co do zasady powinno skutkować zmianą treści takiej umowy, gdy wynagrodzenie minimalne rośnie (a więc z początkiem roku).

Zmiany takiej można dokonać w formie aneksu do umowy o pracę, w którym znajdzie się informacja o wzroście wynagrodzenia.

Aneksowania można też uniknąć. Odpowiednia informacja w samej umowie o pracę wskazująca, że zmiana wysokości wartości wynagrodzenia minimalnego nie powoduje konieczności aneksowania umowy oraz że w takim przypadku jako wynagrodzenie przyjmuje się obowiązujące wynagrodzenie minimalne, wydaje się być wystarczającym zapisem.

Nadto prawidłowym wydaje się być także rozwiązanie, w którym podwyższenie kwoty minimalnego wynagrodzenia pracownika może zostać dokonane poprzez przedstawienie pracownikom jednostronnej informacji wskazującej na zmianę jego wysokości. Zmiana taka wynika bowiem z przepisów ustawy. Ponadto wypłacanie pracownikom wynagrodzenia w wyższej wysokości nie jest uwarunkowane wyrażeniem przez nich zgody w tym zakresie.
Uwaga!
Zmiana wartości wynagrodzenia minimalnego nie wpływa na wysokość tego wynagrodzenia wypłacanego na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie bądź o dzieło). Tutaj bowiem określenie wysokości wynagrodzenia leży wyłącznie w gestii stron takiej umowy. Może ono być określone w wartości niższej, aniżeli wynagrodzenie minimalne.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: