eGospodarka.pl

PracaWynagrodzenia › Ile zarabiają dyrektorzy Pfizer?

Ile zarabiają dyrektorzy Pfizer?

2021-08-29 00:44

Ile zarabiają dyrektorzy Pfizer?

Pfizer jest producentem szczepionki przeciw COVID-19 © fot. mat. prasowe

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (2)

Pfizer to międzynarodowa amerykańska korporacja farmaceutyczna. Została założona w 1849 roku w Nowym Jorku, gdzie do teraz znajduje się siedziba firmy. Zatrudnia ponad 88 tys. osób, jej przychód w 2020 roku wyniósł blisko 42 mld USD, a zysk netto 9,6 mld USD. Jest notowana na giełdzie NYSE oraz wchodzi w skład indeksu S&P 100.

Przeczytaj także: Ile zarabiają dyrektorzy Goldman Sachs?

Działalność firmy jest podzielona na dwie kategorie: leki pierwszej potrzeby oraz leki innowacyjne, w tym szczepionki. To z tego wywodzi się znana szczepionka przeciw koronawirusowi przygotowana we współpracy z BioNTech. Czy taki rozgłos mógł wpłynąć na wynagrodzenia dyrektorów za 2020 rok?

Zasady wynagradzania


Corocznie komitet ds. wynagrodzeń przeprowadza ocenę programu wynagrodzeń dyrektorów wykonawczych i sprawdza, czy pokrywa się z długoterminowymi celami firmy, wpływa na zwiększenie jej efektywności oraz działa zgodnie z interesem akcjonariuszy. Dodatkowo, przy użyciu grup porównawczych, komitet ustala konkurencyjne wynagrodzenia, które będą w stanie przyciągnąć oraz zatrzymać specjalistów na stanowiskach dyrektorskich.

Zgodnie z tymi wymaganiami Pfizer znaczną część wynagrodzenia opiera na wynikach, tj. na TSR (Total Shareholder Return – całkowita stopa zwrotu dla akcjonariuszy) oraz innych wskaźnikach.

Porównanie wynagrodzeń ze stawkami rynkowymi


Komitet ds. wynagrodzeń korzysta z dwóch grup porównawczych, do których porównuje się mediany przychodu, zysku netto oraz kapitalizacji rynkowej.
Pierwszą grupę porównawczą stanowią spółki farmaceutyczne będące bezpośrednimi konkurentami spółki. W 2020 roku do tej grupy wybrano 12 spółek: AbbVie, Amgen, AstraZeneca, Bristol-Myers Squibb, Eli Lilly, Gilead Sciences, GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson, Merck, Novartis, Roche oraz Sanofi.

Druga grupa porównawcza to spółki z szeroko pojętego przemysłu. W 2020 roku było to 19 spółek: 3M, AT&T, Boeing, Caterpillar, Chevron, Coca-Cola, Comcast, ConocoPhillips, General Electric, Honeywell, IBM, Lockheed Martin, Mondelez, PepsiCo, Procter & Gamble, Raytheon Technologies, United Parcel Service, UnitedHealth Group oraz Verizon.

Pensja zasadnicza


To założony z góry, niezmienny element całości wynagrodzenia, którego celem jest przyciąganie oraz zatrzymywanie dyrektorów. Za ustalanie jej wysokości odpowiada komitet ds. wynagrodzeń. Podlega corocznej ocenie która, jeśli to potrzebne, prowadzi do korekty wysokości pensji. Przy ocenie bierze się pod uwagę dane rynkowe, doświadczenie oraz obowiązki poszczególnych dyrektorów.

W 2020 roku pensja zasadnicza stanowiła 9% wynagrodzenia CEO oraz 19% wynagrodzenia pozostałych dyrektorów wykonawczych.

Premie motywacyjne


Premie motywacyjne stanowią zmienną, obarczoną ryzykiem część wynagrodzenia. Są wypłacane w gotówce, a do jej obliczania brane są pod uwagę następujące wskaźniki:
  • Przychody brutto (40%);
  • Skorygowany rozwodniony zysk na akcję (40%) – oznacza zysk na akcję biorący pod uwagę wszystkie przyznane akcję, w tym akcje w opcjach;
  • Przepływy pieniężne z operacji (20%);
  • Wskaźnik korygujący, biorący pod uwagę rozwój działu R&D (do +/- 25%).

Premie motywacyjne zostały ujęte w tabeli podsumowującej wynagrodzenia dyrektorów w kolumnie „plany motywacyjne nieoparte na wartości akcji”.

Długoterminowe nagrody kapitałowe


Dzielone są na:
  • 5- i 7-letnie TSRU (Total Shareholder Return Units) – jednostki udziałowe, do których przydzielania bierze się pod uwagę całkowitą stopę zwrotu z okresu odpowiednio 5 i 7 lat;
  • PSA (Performance Share Awards) – jednostki udziałowe, do których obliczania bierze się pod uwagę zysk netto oraz całkowitą stopę zwrotu z okresu 3 lat w porównaniu do spółek z indeksu DRG (NYSE Arca Pharmaceutical Index).

Długoterminowe nagrody kapitałowe są wypłacane przez okres 3 lat od daty ich przyznania.

Zgodnie z zasadami panującymi w koncernie CEO powinien posiadać akcje o wartości sześciokrotności jego rocznej pensji zasadniczej, a pozostali dyrektorzy wykonawczy – czterokrotności. Ma to lepiej powiązać ich interesy z interesami akcjonariuszy. Wszyscy opisani w proxy top menedżerowie spełniają te wymogi.

Benefity i inne formy wynagrodzenia


Dyrektorzy koncernu korzystają z dodatkowych planów emerytalnych, oszczędnościowych i ubezpieczeń zdrowotnych oraz na życie. Każdy z nich korzysta ze służbowego odrzutowca oraz doradztwa podatkowego, a CEO również ze służbowego auta z kierowcą. Dodatkowo prawie każdy z dyrektorów korzystał z usług ochrony swojej posiadłości. Wartość tych benefitów dla CEO – Alberta Bourla wyniosła w 2020 roku ponad 130 tys. USD. Nieco mniej warte były łączne benefity CFO – Franka D’Amelio – 64,3 tys. USD. Top menedżerom firma pokrywa również koszty ich ewentualnej relokacji.

Ile zarabiają dyrektorzy Pfizer?


CEO Albert Bourla zarobił w 2020 roku 21,03 mln USD, z czego tylko 1,65 mln USD stanowiła pensja zasadnicza. Wynagrodzenie CEO wzrosło o ponad 17% względem 2019 roku. CFO Frank D’Amelio otrzymał wynagrodzenie w wysokości 11,38 mln USD. Wynagrodzenia pozostałych dyrektorów wynosiły od blisko 9 mln USD do nieco ponad 10 mln USD oraz nieznacznie wzrosły względem poprzedniego roku.

fot. mat. prasowe

Wynagrodzenia i ich wysokości dla najwyżej opłacanych dyrektorów Pfizer w latach 2018-2020

CEO Albert Bourla zarobił w 2020 roku 21,03 mln USD, z czego tylko 1,65 mln USD stanowiła pensja zasadnicza.


Bartłomiej Mielniczek
Sedlak & Sedlak

Ile zarabiają inni na Twoim stanowisku? Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki do rynkowych stawek! .

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: