eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

PracaWynagrodzenia › Zarobki w Polsce: trendy 2020

Zarobki w Polsce: trendy 2020

2020-01-10 10:10

Zarobki w Polsce: trendy 2020

Czy wynagrodzenia będą rosły? © Andrey Popov - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (7)

Wzmożony popyt na wykwalifikowanych pracowników, dość sporych rozmiarów luka kompetencyjna, historycznie niski poziom stopy bezrobocia. Tak, w największym skrócie, można zaprezentować bieżącą sytuację na rodzimym rynku pracy - czytamy w komunikacie z najnowszej odsłony Raportu Płacowego firmy Hays. Wyzwań, z którymi zmagać się muszą pracodawcy jest sporo, a mogą być one jeszcze większe, bowiem coraz częściej słyszymy o hamowaniu polskiej gospodarki. Firmy z ostrożnością przyglądają się rynkowi, ale gros z nich nie zamierza rezygnować z aktywności w obszarze zasobów ludzkich. Rosną również wynagrodzenia, choć trzeba przyznać, że w wielu branżach ich skala jest znacznie skromniejsza niż w minionych latach.

Przeczytaj także: Zarobki w Polsce: trendy 2019

Jak się okazuje, w nadchodzących miesiącach firmy nie zamierzają rezygnować rekrutacji pracowników, ale plany te w największym stopniu związane są z rotacją oraz koniecznością uzupełnienia wakatów powstałych po odejściu pracowników, którzy zdecydowali się na zmianę pracodawcy.
– Chociaż utrzymanie dynamicznego tempa rozwoju firm będzie trudne, to potencjał wciąż jest bardzo duży. Warunkiem jest jednak zwiększanie produktywności, inwestycji, wydatków na innowacje, a także usprawnienie rynku pracy oraz zapewnienie firmom sprzyjających warunków do prowadzenia działalności. I w tym kierunku podążać będą pracodawcy – komentuje Marc Burrage, dyrektor zarządzający Hays Poland.

Czy zasadne jest zatem stwierdzić, że znajdujemy się o krok od schyłku rynku pracownika - pytają autorzy raportu i odpowiadają, że taki pogląd nie jest nieuzasadniony, ale podkreślają jednocześnie, że „rynek pracownika” od początku nie obejmował wszystkich. Silną pozycję mieli bowiem pracownicy posiadający kompetencje i umiejętności dopasowane do potrzeb pracowników. Wiele też wskazuje na to, że nadal będziemy mówić o rynku dobrego, dopasowanego kandydata. Eksperci określonych specjalizacji wciąż będą mogli wybierać spośród ciekawych ofert pracy i negocjować warunki zatrudnienia.

Zatrudnienie nowych pracowników jest uwzględnione w planach 84% firm. Wciąż jest to wysoki odsetek, choć liczba rekrutacji w 2020 będzie mniejsza niż w roku ubiegłym. Podobnie jak w 2019, również na nadchodzące miesiące pracodawcy przewidują największe zapotrzebowanie na specjalistów IT, sprzedaży, produkcji, finansów oraz inżynierii. Ponadto wskazują, że szczególnie potrzebne będą osoby związane z inżynierią, logistyką oraz obsługą klienta.

WYNAGRODZENIA - STABILIZACJA PŁAC


Za nami rok podwyżek – aż 80 proc. pracodawców zwiększyło wynagrodzenia, najczęściej o kilka procent. Choć pracodawcy są coraz mniej skłonni do zabiegania o nowych i obecnych pracowników wyłącznie atrakcyjnym poziomem wynagrodzenia, to również w roku 2020 zaoferują nieco wyższe płace. Trzech na czterech pracodawców ma taki plan i najczęściej składania się ku podwyżkom na poziomie 2,5-5%.

Jak zauważa Agnieszka Pietrasik, dyrektor w Hays Poland, mimo iż podwyżki płac w wielu branżach pozostają niezbędne dla zatrzymania kluczowych pracowników, to powoli uwidacznia się trend spowolnienia tempa wzrostu wynagrodzeń.
– Nie oznacza to jednak, że podwyżki będą niemożliwe. Najlepsi specjaliści w swoich dziedzinach zachowają przewagę negocjacyjną i wciąż będą mogli liczyć rokrocznie na wyższą pensję – zaznacza ekspertka Hays.

Wynagrodzenia w wybranych branżach


IT i telekomunikacja


Przykładem branży, w której ciągle można liczyć na dość pokaźne wzrost płac są nowe technologie. Jak czytamy w raporcie, wynagrodzenia w tym obszarze utrzymują
się na wysokim poziomie. Największe, nawet 20-procentowe, podwyżki płac obejmują specjalistów ds. bezpieczeństwa. Kilka procent więcej otrzymali z kolei pracownicy na stanowiskach związanych z software development (developerzy, testerzy, analitycy i product ownerzy). Wzrost płac w obszarze automatyzacji procesów sięgnął 10 proc.

fot. mat. prasowe

Wynagrodzenia IT i telekomunikacja

Wynagrodzenia w branży nowych technologii utrzymują się na wysokim poziomie.


Produkcja i inżynieria


Wzrosty notują również wynagrodzenia w produkcji i inżynierii, choć - jak przyznają autorzy raportu - są one skromniejsze niż w latach poprzednich. Pracodawcy zmuszeni do konkurencji o pracowników decydują się najczęściej na kilkuprocentowe podwyżki, oferując równocześnie coraz atrakcyjniejsze świadczenia pozapłacowe. Wśród benefitów cenionych przez pracowników pojawia się samochód służbowy, pokrycie kosztów dojazdu do pracy oraz rozszerzony pakiet opieki medycznej.

fot. mat. prasowe

Wynagrodzenia - produkcja i inżyniera

Wynagrodzenia w branży rosną, choć już nieco wolniej niż w minionych latach.


Marketing i sprzedaż


Wynagrodzenia w w marketingu i sprzedaży (FMCG i B2B) są dość mocno zróżnicowane. I tak np. specjalista ds. sprzedaży B2B może liczyć na zarobki od 4500 do 7500 złotych, widełki płacowe w przypadku analityka sprzedaży to od 8000 do 11000 zł, a w przypadku dyrektora sprzedaży - od 20000 do 40000 zł.

fot. mat. prasowe

Wynagrodzenia - marketing i sprzedaż (FMCG i B2B)

Analityk sprzedaży może liczyć na zarobki od 8000 do 11000 zł.


ROSNĄCA LUKA KOMPETENCYJNA


Obok planów utrzymania bądź zwiększenia poziomu zatrudnienia, rosną wyzwania w rekrutacji. Konkurencja o najlepszych pracowników jest naprawdę duża. Trudności spodziewa się mniejszy odsetek pracodawców niż w roku ubiegłym, ale nadal jest to ponad 80 proc. firm. Głównym winowajcą jest niedobór odpowiednich kandydatów na rynku oraz wygórowane oczekiwania finansowe, dyktowane nawet przez osoby stawiające swoje pierwsze kroki w karierze.

Wyzwanie stojące przed pracodawcami jest tym większe, że obecnie mniej niż połowa firm ma pewność, że posiada zasoby kompetencyjne konieczne do realizacji celów biznesowych. W większości firm potrzeby kompetencyjne spełnione są tylko częściowo. Największa luka dotyczy zdaniem pracodawców obszaru sprzedaży detalicznej, obsługi klienta, edukacji oraz obszarów produkcyjnych.

Kompetencje, których firmy poszukują najczęściej, są tożsame z tymi, które na dzisiejszym rynku pracy są najtrudniejsze do pozyskania. W cenie są przede wszystkim umiejętności techniczne, cyfrowe oraz menedżerskie i sprzedażowe. Rokrocznie pracodawcy podkreślają też rosnące zapotrzebowanie na kompetencje miękkie. Wśród nich wymieniają umiejętność współpracy, komunikatywność, kreatywność. Poszukiwana jest też określona merytoryka – umiejętność analizy, wyciągania wniosków, znajomość zagadnień prawnych.

W odpowiedzi na pogłębiającą się lukę kompetencyjną, firmy podejmują szereg aktywności, wspierających rekrutację nowych pracowników. Pracodawcy stawiają na wzmacnianie marki i działania promujące atrakcyjny wizerunek. Coraz więcej firm zwiększa budżet szkoleniowy i decyduje się na transfery pracowników do działów zmagających się z niedoborem kompetencji.

Jednocześnie pracodawcy mniej chętnie odpowiadają na presję płacową i wycofują się z konkurowania o kandydatów wyłącznie ofertą finansową. Choć wiedzą, że poziom wynagrodzenia stanowi główny powód zmiany pracy dla niemal wszystkich kandydatów, to raczej starają się docierać do osób, które od miejsca pracy oczekują czegoś więcej. Dzięki temu część kandydatów już teraz nieco ostrożniej formułuje swoje oczekiwania finansowe i zwraca większą uwagę na możliwości rozwoju, ścieżki kariery, atmosferę pracy oraz elastyczność w zakresie metod i czasu pracy.

WYZWANIA HR


Jak wynika z Raportu płacowego Hays 2020 oraz obserwacji ekspertów rynku pracy, jednym z większych wyzwań dla firm będzie zabezpieczenie w swoich strukturach kompetencji i wiedzy, niezbędnych do realizacji celów biznesowych. W praktyce oznacza to konieczność podejmowania działań, które ograniczą odejścia doświadczonych pracowników i jednocześnie skutecznie wesprą proces pozyskiwania talentów.
– Kluczowe aktywności podejmowane przez firmy dotyczyć będą szeroko pojętego zwiększania zatrudnienia, zarówno poprzez pozyskiwanie pracowników tymczasowych lub kontraktowych, jak również organizowanie praktyk, umożliwiających młodym ludziom dołączenie do organizacji – podkreśla Agnieszka Kolenda, dyrektor w Hays Poland. – Jednocześnie wiele firm stawiać będzie na wzmacnianie marki pracodawcy na rynku i świadome inwestowanie w działania employer brandingowe – dodaje.

Obok konieczności znalezienia rozwiązania dla problemu niedoboru wykwalifikowanych pracowników i zwiększonej rotacji, branża HR będzie musiała również skonfrontować się ze skutkami trendów demograficznych i postępującą automatyzacją pracy. Rok 2020 powinien zatem zostać wykorzystany przez organizacje na dopasowanie oferty do potrzeb starszych pokoleń pracowników, budowanie różnorodnych zespołów i przygotowanie zatrudnionych do nadchodzących zmian technologicznych.

O raporcie
Raport płacowy Hays jest zestawieniem poziomów wynagrodzeń dla specjalistów i kadry menedżerskiej w podziale na 20 specjalizacji. Uzupełniliśmy je wnioskami i komentarzami ekspertów oraz wynikami badania na temat rynku pracy, które zostało przeprowadzone pod koniec 2019 r. W raporcie uwzględniona jest perspektywa firm – ponad 5 700 organizacji działających w Polsce – oraz perspektywę pracowników i kandydatów – ponad 10 000 osób.

Przeczytaj także: Zarobki w Polsce: trendy 2018 Zarobki w Polsce: trendy 2018

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: