eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

PracaWynagrodzenia › Zarobki w Polsce: trendy 2017

Zarobki w Polsce: trendy 2017

2017-01-11 11:36

Zarobki w Polsce: trendy 2017

Zarobki w Polsce © lisssbetha - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (24)

Bankowość, finanse, księgowość, prawo i podatki, ubezpieczenia, farmacja, budownictwo, nieruchomości oraz sprzedaż i administracja. To tylko niektóre z branż ujętych w najnowszym, trzynastym już Raporcie Płacowym 2017, czyli corocznym opracowaniu autorstwa Hays Poland. Ile zarabiają twoi koledzy po fachu? Czy twoje zarobki są adekwatne do stażu pracy? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz poniżej.

Przeczytaj także: Zarobki w Polsce: trendy 2016

Przed nami trzynasta już edycja corocznego raportu płacowego firmy Hays. Jego autorzy tradycyjnie już przyglądają się wynagrodzeniom, na jakie mogą liczyć w naszym kraju specjaliści oraz kadra zarządzająca. Najświeższe opracowanie nie tylko analizuje zarobki, ale również odpowiada na pytania o najnowsze trendy oraz perspektywy, jakie rysują się przed rynkiem pracy.

Jeżeli przyjrzeć się poziomowi wynagrodzeń w naszym kraju, to zdecydowanie można powiedzieć, że osiągnęliśmy dojrzałość i nie odstajemy od globalnych tendencji. W Polsce, podobnie jak na świecie, coraz większe znaczenie zyskują twarde kompetencje analityczne, sprawne budowanie modeli i umiejętność zastosowania ich w zarządzaniu, a także wiedza natury technicznej, która okazuje się szczególnie ważna w przypadku technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Pracodawcy deklarują zwiększenie zatrudnienia, zdając sobie jednocześnie sprawę z tego, że zatrzymanie najlepszych pracowników jest w dużej mierze uzależnione od zagwarantowania im jak najlepszych możliwości rozwoju.

Z drugiej strony pracownicy z ochotą podejmują rzucane im wyzwania i w przyszłość patrzą raczej z uśmiechem.
− Przepisem na sukces będzie wszechstronność, otwarcie na nowoczesne rozwiązania pracy elastycznej oraz koncentracja na kompetencjach miękkich. – twierdzi Charles Carnall, Dyrektor Zarządzający Hays Poland – Tylko wtedy będzie można pogodzić interesy pracodawców poszukujących wykwalifikowanych specjalistów oraz pracowników oczekujących możliwości rozwoju oraz równowagi w życiu zawodowym. – dodaje.

fot. mat. prasowe

Zmiany wynagrodzeń

38% respondentów deklaruje, że wynagrodzenia wzrosną od 2,5-5%.


DOBRA KONIUNKTURA


Większość, bo 93% badanych firm, deklaruje w roku 2017 zwiększenie zatrudnienia. Jednocześnie 90% pracodawców spodziewa się trudności z pozyskiwaniem nowych pracowników.

Większość pracodawców będzie poszukiwać pracowników etatowych. Na najwięcej ofert pracy mogą liczyć specjaliści w obszarach IT i sprzedaży. Na brak ofert pracy nie będą również narzekać eksperci w obszarze finansów i księgowości oraz produkcji i inżynierii.

fot. mat. prasowe

Rekrutacja

Co czwarty proces rekrutacyjny ma dotyczyć pracowników IT.


Coraz więcej firm decyduje się również na zatrudnienie pracowników tymczasowych. Rośnie także znaczenie kontraktorów – głównie w branży IT i nowoczesnych technologii. Pracodawcy podkreślają, że praca tymczasowa i kontaktowa gwarantuje elastyczność oraz realizację bieżących zadań, przy jednoczesnej kontroli poziomu zatrudnienia. Pracownicy tymczasowi mogą być wsparciem podczas okresowego wzrostu popytu na produkty bądź usługi firmy, zastąpić osoby przebywające na długotrwałych zwolnieniach oraz wnieść do firmy potrzebne kompetencje. Coraz częściej stają się też odpowiedzią na trudności związane ze znalezieniem odpowiednich kandydatów do pracy stałej.

LUKA KOMPETENCYJNA


Zaledwie 37% pracodawców jest pewnych, że ich organizacja posiada obecnie zasoby kompetencyjne konieczne do realizacji celów biznesowych. Trudności z niedoborem kompetencyjnym rosną – z jednej strony firmy wskazują na niewystarczającą dostępność kandydatów na rynku, z drugiej natomiast na ich wysokie oczekiwania. Muszą im sprostać, jeśli chcą pozyskać najbardziej utalentowanych pracowników. Firmy poszukują przede wszystkim specjalistów z wiedzą merytoryczną oraz skutecznych menedżerów. W cenie są też kompetencje IT i cyfrowe, będące odpowiedzią na zmieniające się i coraz bardziej mobilne otoczenie. Jednocześnie te same kompetencje są najtrudniejsze do pozyskania. Oprócz wyzwania, jakim jest znalezienie odpowiednich kandydatów, firmy borykają się również z obsadzeniem stanowisk sprzedażowych, księgowych oraz wymagających znajomości języków obcych.

Jako kluczowe aktywności, pozwalające na przyciągnięcie i zatrzymanie najlepszych pracowników, firmy wymieniają zacieśnienie współpracy z agencjami rekrutacyjnymi, wzmacnianie marki pracodawcy, organizację staży oraz zatrudnienie tymczasowe. Zwiększają również budżety szkoleniowe i rekrutacyjne.

fot. mat. prasowe

Jakich kompetencji najbardziej potrzebuje firma? (%)

Firmy poszukują przede wszystkim specjalistów z wiedzą merytoryczną oraz skutecznych menedżerów.


MOBILNOŚĆ PRACOWNIKÓW


Zdecydowana większość pracowników pozytywnie ocenia perspektywę swojej kariery zawodowej. Z badania Hays wynika, że co czwarty pracownik rozważa zmianę pracy w ciągu najbliższych 6 miesięcy. Główne powody to niezadowalający poziom wynagrodzenia i brak możliwości rozwoju.

Przy ocenie atrakcyjności obecnej pracy lub potencjalnych ofert, coraz większe znaczenie mają ciekawe projekty, wyzwania, równowaga pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym oraz środowisko pracy, w tym relacje z przełożonymi i współpracownikami.

fot. mat. prasowe

Świadczenia najczęściej oferowane przez pracodawców i preferowane przez pracowników

Pracownicy wysoko sobie cenią możliwość pracy elastycznej.


WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA, KTÓRE MAJĄ ZNACZENIE


Z badania wynika, że w roku 2016 aż zarobki rosły u 73% ankietowanych pracodawców. Rosnąca konkurencja o najlepszych pracowników sprawia, że w 2017 roku podobny odsetek firm planuje dalsze zmiany w zakresie wynagrodzeń. Zarobki mają rosnąć tak, aby możliwe stało się przyciągnięcie i zatrzymanie najlepszych specjalistów.

Zdecydowana większość firm oferuje pracownikom prywatną opiekę medyczną oraz kartę sportową. Rosnącą popularnością cieszą się również ubezpieczenie na życie, możliwość pracy elastycznej oraz dofinansowanie edukacji. Ponadto wiele firm – głównie w branży sprzedaży detalicznej i FMCG – proponuje zniżki na swoje produkty lub usługi.

Oferowane benefity w dużej mierze odpowiadają potrzebom pracowników i świadczeniom, które przesądzają o atrakcyjności oferty. Dla pracowników największe znaczenie ma prywatna opieka medyczna. Drugim najważniejszym świadczeniem jest możliwość pracy elastycznej. W tegorocznym badaniu ponad połowa ankietowanych pracowników wskazała ten element oferty jako istotny dodatek pozapłacowy.

Pracę elastyczną oferuje obecnie około 65% firm. Najczęściej oznacza ona możliwość rozpoczynania pracy w określonym przedziale czasowym. Inne firmy dopuszczają pracę zdalną, tzw. home office − często jest to określona liczba dni w miesiącu albo opcja do wykorzystania przy realizacji konkretnego projektu.

Rok 2017 będzie intensywnym czasem pod względem aktywności rekrutacyjnej, walki o talenty oraz pozyskiwania odpowiednich pracowników. Aby przyciągnąć i zatrzymać osoby z potencjałem niezbędnym do dalszego rozwoju organizacji, pracodawcy muszą zadbać o konkurencyjne wynagrodzenie oraz pakiet świadczeń dodatkowych, dopasowane do indywidualnych potrzeb pracowników. Firmy powinny skupić się na wszystkich obszarach, które z perspektywy kandydata świadczą o atrakcyjności oferty, bowiem ich pominięcie może znacznie utrudnić firmie budowanie przewagi konkurencyjnej.

fot. mat. prasowe

Wynagrodzenia - bankowość/leasing/faktoring

W tym roku eksperci i menedżerowie odpowiedzialni za obszar bankowości elektronicznej oraz mobilnej będą mogli liczyć nie tylko na ciekawe oferty pracy, ale również na wynagrodzenia wyższe o 10-15% niż w ubiegłym roku.

fot. mat. prasowe

Wynagrodzenia - finanse i księgowość

Specjaliści z doświadczeniem w analizach, kontrolingu i księgowości mogą liczyć na wynagrodzenia wyższe od ubiegłorocznych nawet o 10-20%.

fot. mat. prasowe

Wynagrodzenia - prawo i podatki

Osobom z niewielkim stażem proponowane są wynagrodzenia analogiczne bądź nawet nieco niższe niż w latach ubiegłych.

fot. mat. prasowe

Wynagrodzenia - ubezpieczenia

Stale zmieniają się oczekiwania wobec kompetencji kandydatów w ramach IT, digital czy aktuariatu, dlatego kandydaci zwiększają oczekiwania finansowe.

fot. mat. prasowe

Wynagrodzenia - farmacja i badania kliniczne

Najniższe zarobki w branży otrzymują przedstawiciele farmaceutyczni.

fot. mat. prasowe

Wynagrodzenia - sprzęt medyczny

Wraz z rozwojem branży sprzętu medycznego, będzie utrzymywać się zapotrzebowanie na osoby dynamiczne i skuteczne w działaniu.

fot. mat. prasowe

Wynagrodzenia - labolatoria

Rok 2017 będzie dobrym czasem dla dynamicznych i nastawionych pro-kliencko kandydatów na stanowiska sprzedażowe.

fot. mat. prasowe

Wynagrodzenia - budownictwo

Najwcześniej w połowie 2017 roku można spodziewać się wzrostów płac, choć wszystko uzależnione jest od tempa rozstrzygania przetargów.

fot. mat. prasowe

Wynagrodzenia - energetyka

W przypadku stanowisk bezpośrednio związanych z pozyskiwaniem nowych klientów obserwujemy wzrost części zmiennej wynagrodzenia.

fot. mat. prasowe

Wynagrodzenia - nieruchomości

Leasing Managerowie nie powinni narzekać na brak pracy a najemcy na brak powierzchni do wynajmu.

fot. mat. prasowe

Wynagrodzenia - produkcja

Rynek oczekuje nie tylko wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników, ale również specjalistów i managerów, którzy mogą pochwalić się znajomością języków obcych.

fot. mat. prasowe

Wynagrodzenia - marketing i sprzedaż FCMG

Rok 2017 będzie dobrym czasem dla pracowników zajmujących stanowiska „typowe” dla B2B.

fot. mat. prasowe

Wynagrodzenia - marketing i sprzedaż FCMG w branży technicznej

Ze względu na silną pozycję kandydata na rynku, najlepsi samodzielni eksperci mogą liczyć na wzrost wynagrodzenia, nawet o 10-15%

fot. mat. prasowe

Wynagrodzenia - IT Sales

W stosunku do roku 2016 płace rosną przede wszystkim wśród inżynierów. Jest to wzrost wahający się w przedziale 15%-20% w stosunku do roku ubiegłego.

fot. mat. prasowe

Wynagrodzenia - retail

Rok 2017 nie przyniesie znacznego wzrostu wynagrodzeń w sektorze.

fot. mat. prasowe

Wynagrodzenia - zakupy i logistyka

Rozwój funkcji logistycznych w centrach usług wspólnych, a także firm dostarczających usługi magazynowania, transportu i spedycji sprawił, że w niektórych obszarach wynagrodzenia wzrosły o 15-20%.

fot. mat. prasowe

Wynagrodzenia - administracja

Wynagrodzenia na stanowiskach administracyjnych utrzymują się na zeszłorocznym poziomie.

fot. mat. prasowe

Wynagrodzenia - zasoby ludzkie

Wynagrodzenia na stanowiskach związanych z zasobami ludzkimi utrzymują się na podobnym poziomie w stosunku do roku 2016.

fot. mat. prasowe

Wynagrodzenia - IT i telekomunikacja

Najlepsi mogą liczyć na wyższe o 5-10% wynagrodzenia względem minionego roku.


O RAPORCIE
Raport płacowy Hays jest zestawieniem poziomów wynagrodzeń dla specjalistów i kadry menedżerskiej w podziale na 19 specjalizacji. Zabrane informacje pozwalają nie tylko na przegląd obecnej sytuacji, ale także postawienie prognoz na rok 2017. Publikacja zawiera zestawienia minimalnych, maksymalnych i optymalnych wynagrodzeń miesięcznych brutto, wyrażonych w polskich złotych i oferowanych osobom pracującym na pełny etat. Dane zostały uśrednione dla całej Polski. Tegoroczna edycja raportu płacowego po raz kolejny jest efektem współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego.

Przeczytaj także: Zarobki w Polsce: trendy 2020 Zarobki w Polsce: trendy 2020

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (1)

  • Java Developer

    Rollo / 2017-04-20 23:52:14

    U nas Java Developer może liczyć na zarobki maksymalne (wg. danych zawartych w artykule) 17 000 zł brutto na miesiąc. W zależności od formy rozliczenia kwota netto będzie odpowiednio różna. Rocznie daje nam to 204 000 zł brutto.
    Tymczasem w USA szacowane zarobki Java Developera w tym roku to 130 000 USD rocznie (źródło: https://www.linkedin.com/pulse/top-10-j%C4%99zyk%C3%B3w-programowania-z-najwy%C5%BCszymi-zarobkami-w-filipczak?published=t)
    Jaki z tego wniosek? Czas pomyśleć o pracy zdalnej przy dużych, międzynarodowych projektach dla zagranicznych firm... odpowiedz ] [ cytuj ]

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: