eGospodarka.pl

PracaSłownik pojęć rynku pracy › Wypowiedzenie umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę

Przeczytaj także: Okres wypowiedzenia

Jednostronna czynność prawna skutkująca rozwiązaniem stosunku pracy. Wypowiedzenie może być złożone zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika – najlepiej w formie pisemnej (zgodnie z art. 61 Kodeksu cywilnego i uchwałą Sądu Najwyższego z 2 października 2002 r., dopuszczalne jest stosowanie innych form – telefonicznej, mailowej, ustnej, wiadomość SMS itp., jednak w razie wystąpienia kwestii spornych może być trudno udowodnić, że druga strona miała możliwość zapoznania się z treścią wypowiedzenia).

Celem wypowiedzenia umowy o pracę jest ochrona obu stron stosunku pracy – okres wypowiedzenia ma pracodawcy zapewnić czas na poszukanie nowego pracownika, a pracownikowi na znalezienie kolejnego zatrudnienia. Długość okresów wypowiedzenia zależna jest od rodzaju zawartej umowy (a w przypadku umów terminowych – czasu, na jaki została zawarta) oraz okresu zatrudnienia u danego pracodawcy.

Okres wypowiedzenia w przypadku umowy na czas nieokreślony wynosi:

  • 2 tygodnie przy przepracowaniu okresu krótszego niż 6 miesięcy
  • 1 miesiąc przy przepracowaniu okresu co najmniej 6 miesięcy
  • 3 miesiące przy przeprowadzeniu co najmniej 3 lat

Okres wypowiedzenia w przypadku umowy na czas określony wynosi:

  • 2 tygodnie, o ile umowa została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, i zastrzeżenie takie zostało w niej zamieszczone

Okres wypowiedzenia w przypadku umowy zawartej na okres próbny wynosi:

  • 3 dni robocze, jeśli okres próbny przekracza 2 tygodnie
  • 1 tydzień, jeśli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie
  • 2 tygodnie, jeśli okres próbny wynosi 3 miesiące

W przypadku umowy na zastępstwo okres wypowiedzenia wynosi 3 dni robocze.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: