eGospodarka.pl

PracaSłownik pojęć rynku pracy › Płaca godziwa

Płaca godziwa

Przeczytaj także: Pensja

Poziom płacy zapewniający utrzymanie pracownika i jego rodziny – w polskich warunkach o płacy godziwej można mówić wtedy, gdy dwie pracujące w pełnym wymiarze czasu osoby pod względem finansowym mogą pozwolić sobie na wychowywanie dwójki dzieci.

Według Europejskiej Karty Społecznej wynagrodzenie powinno zapewnić pracownikom i ich rodzinom godny poziom życia, powinno być równe za pracę jednakowej wartości (niezależnie od płci), praca w godzinach nadliczbowych powinna być dodatkowo płatna, pracownicy powinni mieć zapewniony rozsądny okres wypowiedzenia w wypadku rozwiązania stosunku pracy, a potrącenia z wynagrodzenia mogą mieć miejsce tylko na warunkach przewidzianych w ustawodawstwie krajowym i w układach zbiorowych, lub w oparciu o orzeczenia arbitrażowe.

W Polsce kwestię płacy godziwej reguluje Art. 13 Kodeksu pracy, który głosi: “Pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę. Warunki realizacji tego prawa określają przepisy prawa pracy oraz polityka państwa w dziedzinie płac, w szczególności poprzez ustalanie minimalnego wynagrodzenia za pracę”.

Według Komitetu Niezależnych Ekspertów Rady Europy, wysokość godziwego wynagrodzenia powinna wynosić ok. 60% płacy przeciętnej w danym kraju.
Przeczytaj także: Wynagrodzenie godziwe Wynagrodzenie godziwe

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: