eGospodarka.pl

PracaSłownik pojęć rynku pracy › Wynagrodzenie godziwe

Wynagrodzenie godziwe

Przeczytaj także: Płaca godziwa

Prawo do wynagrodzenia godziwego jest jednym z podstawowych praw uregulowanych przez Kodeks pracy (art.13). Oznacza ono, że każdemu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie umożliwiające utrzymanie jemu i jego rodzinie na poziomie odpowiadającym godności ludzkiej. Wynagrodzenie godziwe obejmuje, obok zasadniczej pensji, której minimalna wysokość ustalana jest przez państwo, także inne świadczenia związane z pracą, świadczenia socjalne, dodatki rodzinne i mieszkaniowe, szkoleniowe, kulturalne, świadczenia z pomocy społecznej oraz ulgi podatkowe i dystrybucję dochodów.

Problematyka wynagrodzenia godziwego została również poruszona w artykule 4 Europejskiej Karty Społecznej z 1961 r. Według niego godziwe wynagrodzenie obejmuje:
  • prawo pracowników do takich dochodów, które zapewnią im i ich rodzinom właściwy poziom życia;
  • prawo pracowników do zwiększonej stawki wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych;
  • prawo pracowników do jednakowego wynagrodzenia za pracę o jednakowej wartości (niezależnie od płci);
  • prawo wszystkich pracowników do rozsądnego okresu wypowiedzenia w razie rozwiązania stosunku pracy;
  • prawo do ochrony wynagrodzenia przed potrąceniami, które mogą być dokonywane tylko na warunkach i w granicach przewidzianych w ustawodawstwie krajowym, w układach zbiorowych, bądź w orzeczeniach arbitrażowych.

Według Komitetu Niezależnych Ekspertów Rady Europy, wysokość godziwego wynagrodzenia powinna wynosić ok. 60% płacy przeciętnej w danym kraju.
Przeczytaj także: Średnia stawka za godzinę Średnia stawka za godzinę

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: