eGospodarka.pl

PracaWynagrodzenia › GUS: średnia krajowa w XII 2021 to 6644,39 zł

GUS: średnia krajowa w XII 2021 to 6644,39 zł

2022-01-21 10:56

GUS: średnia krajowa w XII 2021 to 6644,39 zł

W grudniu 2021 roku średnia krajowa wyższa o 11,2% r/r © lisssbetha - Fotolia.com

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w grudniu 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie było wyższe o 11,2% i wyniosło 6644,39 złotych brutto. W porównaniu z listopadem 2021 przeciętne wynagrodzenie brutto wzrosło o 10,3%. W całym 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w 2021 r. wyniosło 5889,84 zł.

Przeczytaj także: GUS: średnia krajowa w XI 2021 to 6022,49 zł

Główny Urząd Statystyczny informuje, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2021 r. wyniosło 6644,39 zł.

Podana wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia służy m.in. do określenia kwoty dziennego świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzowi rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe, rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej, które mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych; wysokość wynagrodzenia za grudzień służy do celów określonych w ustawie – Prawo pocztowe.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w grudniu 2021 r. wyniosło 6644,28 zł.

Podana wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia służy do określenia kwoty wypłaty z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej zmarłego posiadacza osobie wskazanej w umowie (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci).

fot. lisssbetha - Fotolia.com

W grudniu 2021 roku średnia krajowa wyższa o 11,2% r/r

GUS poinformował, że w grudniu przeciętne miesięczne wynagrodzenie było wyższe o 11,2% i wyniosło 6644,39 złotych brutto.


Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2021 r. wyniosło 6221,04 zł.

Podana wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia służy do określenia dolnej granicy podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób spełniających warunki do objęcia ubezpieczeniem społecznym lub ubezpieczeniem społecznym rolników, które są osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą lub osobami z nimi współpracującymi.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2021 r. wyniosło 6220,80 zł.

Podana wysokość wynagrodzenia służy do określenia przez izbę rzemieślniczą opłaty za egzamin mistrzowski, czeladniczy, sprawdzający i poprawkowy.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2021 r. wyniosło 5888,80 zł.

Podana wysokość wynagrodzenia służy do określenia przez ministra właściwego do spraw zdrowia wynagrodzenia przysługującego członkom Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych, a także do ustalenia wysokości opłaty za wpis do Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w 2021 r. wyniosło 5889,84 zł.

Podana wysokość wynagrodzenia stanowi jedno z kryteriów uznania odpłatnej działalności pożytku publicznego organizacji pozarządowych oraz pomiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za działalność gospodarczą.

Obwieszczenia i komunikaty w tych sprawach zostaną ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" oraz Dzienniku Urzędowym GUS.

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: