eGospodarka.pl

PracaWynagrodzenia › Ile zarabiają dyrektorzy IBM?

Ile zarabiają dyrektorzy IBM?

2021-07-04 00:22

Ile zarabiają dyrektorzy IBM?

Ile zarabiają dyrektorzy IBM? © pixabay.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (3)

IBM (International Business Machines Corporation), potocznie nazywany "Big Blue" jest amerykańską korporacją technologiczną z siedzibą w Armonk w stanie Nowy Jork. Od założenia w 1911 roku rozszerzyła swoją działalność na 177 krajów. Zajmuje się tworzeniem sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania, a także usługami konsultacyjnymi i hostingowymi. Spółka ta jest zaliczana do indeksu S&P 100 i notowana na giełdzie NYSE. W 2020 roku zatrudniała ponad 345 tys. pracowników, a jej przychód wyniósł 73,6 mld USD.

Przeczytaj także: Ile zarabiają dyrektorzy Pfizer?

Główne zasady wynagradzania


Jako nadrzędną zasadę IBM podaje dążenie do budowania zaufania i osobistej odpowiedzialności ze strony dyrektorów we wszystkich relacjach – z klientami, wspólnikami, społecznościami oraz inwestorami.

Aby to osiągnąć, IBM przy ustalaniu wynagrodzeń dyrektorów postawił sobie 5 głównych celów, jakie powinny być osiągnięte:
 • Dążenie do tego, żeby interesy szefów IBM pokrywały się z interesami inwestorów przez uzależnianie wysokości wynagrodzenia od wypełniania celów rocznych i długoterminowych oraz wypłacanie znacznej części pensji w postaci akcji IBM;
 • Odpowiednie wynagradzanie za krótkoterminowe wyniki oraz długoterminowe strategiczne decyzje;
 • Przyciąganie oraz zatrzymanie wykwalifikowanych dyrektorów potrzebnych do napędzania korporacji w warunkach rynku z silną konkurencją;
 • Motywowanie dyrektorów do osiągania dobrych wyników bez wysokiego ryzyka;
 • Rozróżnianie nagród indywidualnych oraz za pracę zespołową.

W 2020 r. 65% ustalonego docelowego wynagrodzenia CEO Arvinda Krishny stanowiło wynagrodzenie za wyniki.

Porównanie wynagrodzeń ze stawkami rynkowymi


IBM bierze udział w wielu badaniach porównujących wysokość pensji zasadniczej oraz rocznych i długoterminowych planów motywacyjnych oraz sposobów ich ustalania. Aby zapewnić konkurencyjność spółki, wzięto pod uwagę wiele czynników i trendów rynkowych.

Do badania wykorzystano ustaloną wcześniej grupę porównawczą, którą komitet ds. wynagrodzeń wybrał przy użyciu następujących kryteriów:
 • Spółki technologiczne z przychodami przekraczającymi 15 mld USD;
 • Dodatkowe spółki (nie więcej niż 2 z danej branży) nietechnologiczne z przychodami przekraczającymi 40 mld USD, z globalnym obszarem działalności o poziomie porównywalnym do IBM, których strategia biznesowa skutkuje znaczną konkurencyjnością dla doświadczonych dyrektorów.

Grupę porównawczą do ustalania wynagrodzeń za 2020 r. stanowiły: Accenture, Alphabet, Amazon.com, Apple, AT&T, Boeing, Caterpillar, Chevron, Cisco Systems, Dow, ExxonMobil, Ford, General Electric, Hewlett Packard Enterprise, HP Inc., Intel, Johnson & Johnson, Microsoft, Oracle, PepsiCo, Pfizer, United Technologies, UPS oraz Verizon.

Pensja zasadnicza


Stanowi ustaloną z góry część wynagrodzenia wypłacaną w gotówce. O jej wysokości decyduje komitet ds. wynagrodzeń, a jej założeniem jest rynkowa konkurencyjność. Przy jej ustalaniu komitet opiera się przede wszystkim o dane z grupy porównawczej. W 2020 r. pensja zasadnicza stanowiła 8% wynagrodzenia CEO.

Premie motywacyjne


Premie motywacyjne są wypłacane w gotówce za wyniki z roku poprzedzającego wypłatę. Mają motywować do osiągania określonych celów krótkoterminowych. Oceniając wyniki dyrektorów wykonawczych za 2020 rok komitet ds. wynagrodzeń zdecydował się przyznać premie w wysokości 85% ich docelowej wysokości. W tabeli 1. podsumowującej wynagrodzenia top menedżerów wliczono je w kolumnę „plany motywacyjne nieoparte na własności akcji”.

Przy obliczaniu premii motywacyjnych brano pod uwagę indywidualne osiągnięcia oraz wyniki finansowe spółki, które mierzono przy pomocy:
 • Przychodu (waga 20%);
 • Dochodu operacyjnego netto (waga 40%);
 • Operacyjnych przepływów pieniężnych (waga 40%).

Wynagrodzenie kapitałowe


Jest to główna składowa pakietu wynagrodzeń dyrektorów wykonawczych i CEO. Przyznaje się je na podstawie wyników biznesowych i indywidualnych, oceny wkładu pracy oraz długoterminowego potencjału danego menedżera. Jego głównym celem jest motywowanie do wykonania celów długoterminowych, ma także znaczenie retencyjne. Dodatkowo ta forma wynagradzania wiąże interesy kadry zarządzającej z interesami akcjonariuszy.

W jego skład wchodzą następujące instrumenty finansowe:
 • PSU (Performance Share Units) – jednostki udziałowe, ich otrzymanie jest ściśle powiązane z wynikami i osiągnięciem wyznaczonych celów przez menedżerów; są przyznawane i wymieniane na akcje w trzyletnich cyklach; sposób ich przyznawania ma odzwierciedlać główne cele długoterminowe firmy: wzrost sprzedaży większy niż u konkurencji, a wzrost zysku szybszy niż wzrost sprzedaży;
 • RSU (Restricted Share Units) – jednostki udziałowe, otrzymywane przez menedżerów zamieniane na akcje w 100% po czterech latach; ich wartość jest ściśle powiązana z ceną akcji.

fot. mat. prasowe

Sposób obliczania ilości przyznanych PSU w pakiecie wynagrodzenia kapitałowego za 2020 rok w IBM

Otrzymanie PSU jest ściśle powiązane z wynikami i osiągnięciem wyznaczonych celów przez menedżerów


Zgodnie z zasadami panującymi w koncernie CEO oraz Executive Chairman powinni posiadać akcje o wartości dziesięciokrotności ich pensji zasadniczej, a pozostali dyrektorzy wykonawczy – siedmiokrotności. Ma to lepiej powiązać ich interesy z interesami akcjonariuszy.

Benefity i inne formy wynagrodzenia


Dyrektorzy koncernu korzystają z dodatkowych planów emerytalnych, oszczędnościowych i ubezpieczeń zdrowotnych oraz na życie. Mają prawo do korzystania w celach biznesowych ze służbowego odrzutowca oraz samochodu z kierowcą. IBM pokrywa również koszty ochrony, relokacji oraz, w niektórych wypadkach, wydatki osobiste. Do takich wydatków można zaliczyć m.in. koszty podróży dla rodziny, kiedy towarzyszą dyrektorowi wykonawczemu w podróży służbowej.

Ile zarabiają dyrektorzy IBM?


CEO koncernu, Arvind Krishna zarobił w 2020 r. w sumie 17 009 682 USD. Z tego ponad 13 mln USD stanowiło wynagrodzenie w formie kapitałowej. Jeszcze więcej zarobili przewodnicząca wykonawcza Virginia Marie Rometty – jej roczne wynagrodzenie przekroczyło 21 mln USD oraz prezes James Moon Whitehurst – ponad 27 mln USD. Tak wysokie wynagrodzenie wypłacone w akcjach jest powiązane z przejęciem przez IBM spółki Red Hat zajmującej się produkcją oprogramowania, w której pełnił funkcję CEO. Akwizycja została sfinalizowana 9 lipca 2019 r.

fot. mat. prasowe

Wynagrodzenia i ich wysokości dla najwyżej opłacanych dyrektorów IBM w latach 2018-2020

CEO koncernu, Arvind Krishna zarobił w 2020 r. w sumie 17 009 682 USD.


Pozostali dyrektorzy wykonawczy zarobili kolejno: starszy wiceprezes oraz CFO James J. Kavanaugh – 9 746 296 USD, wiceprezes wykonawczy John E. Kelly III – 8 456 503 USD oraz starsza wiceprezes i CLO Michelle H. Browdy – 6 274 663 USD.

Bartłomiej Mielniczek
Sedlak & Sedlak


Ile zarabiają inni na Twoim stanowisku? Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki do rynkowych stawek! .

oprac. : wynagrodzenia.pl wynagrodzenia.pl

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: