eGospodarka.pl

PracaWynagrodzenia › Płaca minimalna 2021 wyższa o 200 zł brutto

Płaca minimalna 2021 wyższa o 200 zł brutto

2021-01-01 00:35

Płaca minimalna 2021 wyższa o 200 zł brutto

Najniższa krajowa w 2021 roku wyższa o 200 zł © lisssbetha - Fotolia.com

Od 1 stycznia wynagrodzenie minimalne rośnie w Polsce o 200 zł i wyniesie 2800 zł brutto. Jednocześnie zmianie ulega minimalna stawka godzinowa. Wzrośnie z obecnych 17 zł do 18,30 zł.

Przeczytaj także: Najniższa krajowa 2017 - 2000 zł brutto. Co jeszcze się zmieni?

Wysokość minimalnego wynagrodzenia określa corocznie Rozporządzenie Rady Ministrów.

Co to jest płaca minimalna?


Wynagrodzenie minimalne to najniższy dopuszczalny poziom wynagrodzenia pieniężnego, która przysługuje pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu.

Płaca minimalna dotyczy pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, a minimalna stawka godzinowa pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (lub samozatrudnionych).

Płaca minimalna 2021 - co wchodzi w jej skład?


Do minimalnego wynagrodzenia wlicza się inne świadczenia, takie jak:
 • wynagrodzenia zasadnicze wyliczane w postaci czasowej, prowizyjnej, akordowej,
 • wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • dodatki za szczególne warunki pracy, szczególne kwalifikacje,
 • premie, nagrody regulaminowe i uznaniowe,
 • wynagrodzenia za urlopy wypoczynkowe
 • ekwiwalenty pieniężne za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
 • wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby
 • świadczenia o charakterze deputatowym (ekwiwalenty pieniężne, np. deputat węglowy, energetyczny, żywnościowy, za umundurowanie, jeśli jest przewidziane w ustawie),
 • wynagrodzenia za czynności przewidziane do wykonania poza normalnymi godzinami pracy w miejscu pracy lub poza nim, ale wyznaczonym przez pracodawcę (np. pełnienie dyżuru),
 • świadczenia odszkodowawcze.

fot. lisssbetha - Fotolia.com

Najniższa krajowa w 2021 roku wyższa o 200 zł

Płaca minimalna w 2021 roku wyniesie 2800 zł brutto.


Najniższa krajowa 2021 - wyłączenia

 • nagroda jubileuszowa
 • odprawa pieniężna przysługująca pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy
 • wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
 • dodatek za pracę w porze nocnej
 • dodatek za staż pracy


Jak zmieniała się najniższa krajowa płaca?

 • W 2017 wynagrodzenie minimalne wynosiło 2000 zł, a stawka godzinowa 13 zł.
 • W 2018 roku pensja minimalna wynosiła 2100 zł brutto, a stawka godzinowa 13,70 zł.
 • W 2019 roku minimalne wynagrodzenie wynosiło 2250 zł brutto, stawka godzinowa - 14,70 zł
 • Płaca minimalna brutto w 2020 roku wynosi 2600 zł, a minimalna stawka godzinowa wynosi 17 zł brutto.

Płaca minimalna 2021 a świadczenia pracownicze


Wynagrodzenie minimalne wpływa na wysokość różnego rodzaju świadczeń pracowniczych. Od jego wysokości zależy:
 • minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego
 • wysokość dodatku za pracę w godzinach nocnych
 • wynagrodzenie za czas gotowości do pracy i przestój
 • wysokość świadczenia pieniężnego dla praktykanta
 • wysokość odszkodowania z tytułu naruszenia zasad równego traktowania w zatrudnieniu, mobbing lub dyskryminację
 • wynagrodzenie gwarancyjne za nie wykonywanie pracy z powodu rozkładu czasu pracy
 • wysokość odprawy z tytułu zwolnień grupowych

Najniższa krajowa 2021 a składki ZUS


Minimalne wynagrodzenie za pracę wpływa też na wysokość preferencyjnych składek ZUS opłacanych przez przedsiębiorców. Podstawa wymiaru tych składek to 30% minimalnego wynagrodzenia brutto za pracę.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: