eGospodarka.pl

PracaSłownik pojęć rynku pracy › Zwolnienie grupowe

Zwolnienie grupowe

Przeczytaj także: Wypowiedzenie umowy o pracę

Rozwiązanie przez pracodawcę stosunków pracy z większą liczbą pracowników przy założeniu, że zwolnienie odbywa się z przyczyn niedotyczących pracowników. Takie rozwiązanie możliwe jest tylko w przypadku pracodawców zatrudniających minimum 20 pracowników.

Ze zwolnieniem grupowym mamy do czynienia w sytuacji, gdy – o ile spełnione są wyżej wymienione warunki – w ciągu 90 dni liczba zwolnień w danym przedsiębiorstwie wyniosła co najmniej 20, lub gdy w okresie nieprzekraczającym 30 dni zwolnienie objęło co najmniej:
  • 10 pracowników w przedsiębiorstwach, których liczba pracowników jest mniejsza niż 100;
  • 10% liczby pracowników, jeśli liczba zatrudnionych wynosi powyżej 100, a poniżej 300;
  • 30 w zakładach pracy, w których zatrudnionych jest więcej niż 300 pracowników.

Pracodawca planujący zwolnienie grupowe zobowiązany jest powiadomić o tym zakładowe organizacje związkowe (z którymi w terminie nieprzekraczającym 20 dni zawiera porozumienie odnośnie zasad postępowania w zaistniałej sytuacji), a następnie przekazać informację powiatowemu urzędowi pracy. Zwalnianym pracownikom przysługuje odprawa pieniężna, której wysokość zależna jest od stażu pracy u danego pracodawcy i wynosi:
  • jednomiesięczne honorarium, gdy pracownik zatrudniony był krócej niż 2 lata;
  • dwumiesięczne honorarium, gdy pracownik zatrudniony był od 2 do 8 lat;
  • trzymiesięczne honorarium, gdy pracownik zatrudniony był powyżej 8 lat.
Przeczytaj także: Umowa o pracę czy B2B? Umowa o pracę czy B2B?

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Polecane oferty pracy

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: