eGospodarka.pl

PracaSłownik pojęć rynku pracy › Umowa o pracę

Umowa o pracę

Przeczytaj także: Umowa na czas nieokreślony

Umowa stanowiąca podstawę nawiązania stosunku pracy w wyniku złożenia zgodnych oświadczeń woli przez pracownika i pracodawcę – na jej mocy pracodawca zobowiązuje się do wypłaty ustalonego wynagrodzenia, a pracownik do wykonywania pracy w określonym miejscu, czasie i pod nadzorem wyznaczonej osoby.

Umowa o pracę może być bezterminowa (na czas nieokreślony) lub terminowa (na czas określony, na zastępstwo, na czas wykonania określonej pracy i na okres próbny).

Data podpisania umowy o pracę nie jest równoznaczna z datą nawiązania stosunku pracy – może ono nastąpić zarówno tego samego dnia, jak i w późniejszym, określonym w umowie terminie, nie powinno jednak mieć miejsca przed zawarciem umowy.

W okresie między zawarciem umowy a nawiązaniem stosunku pracy istnieje tak zwany stosunek pracowniczy, który może zostać rozwiązany.

Umowa o pracę powinna zostać zawarta w formie pisemnej i określać:

 • datę rozpoczęcia pracy
 • miejsce wykonywania pracy
 • strony umowy
 • rodzaj umowy
 • ogólny zakres obowiązków
 • warunki pracy i wynagrodzenia

Umowa o pracę może zostać rozwiązana:
 • za wypowiedzeniem
 • bez wypowiedzenia
 • za porozumieniem stron
 • po upływie terminu, na który została zawarta
 • po zakończeniu przez pracownika określonego zadania (umowa na czas wykonania określonego zadania)
 • w momencie powrotu pracownika do pracy (umowa na zastępstwo)
Przeczytaj także: Umowa na czas określony Umowa na czas określony

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: