eGospodarka.pl

PracaPorady dla pracownika › Ciąża a rejestracja w urzędzie pracy

Ciąża a rejestracja w urzędzie pracy

2012-07-26 00:15

Ciąża a rejestracja w urzędzie pracy

Ciąża © RTimages - Fotolia.com

Gdy kobieta dowie się, że zostanie mamą, jest zwykle bardzo szczęśliwa. Dopiero po pewnym czasie, kiedy emocje opadną, zaczyna wszystko na spokojnie analizować. Pojawienie się potomka wiąże się bowiem z dużą odpowiedzialnością. Każdy rodzic chce zapewnić swojemu dziecku jak najlepsze warunki bytowe. Co jednak w sytuacji, gdy przyszła mama właśnie straciła pracę i wie, że raczej mało który pracodawca decyduje się na zatrudnienie kobiety w ciąży?

Przeczytaj także: Czy przedsiębiorca może mieć status bezrobotnego?

Najlepszym rozwiązaniem jest zarejestrowanie się w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Od dnia uzyskania tego statusu przyszła mama zostanie objęta ubezpieczeniem zdrowotnym. Przez cały okres rejestracji takie ubezpieczenie będzie jej przysługiwało. Kobieta w ciąży ma obowiązek poinformowania o swoim stanie urzędnika i okazania odpowiedniego zaświadczenia od lekarza. Po rejestracji badane będzie także uprawnienie kobiety do otrzymania zasiłku dla osób bezrobotnych. Świadczenie zostanie jej przyznane, jeżeli w okresie ostatnich osiemnastu miesięcy przed rejestracją przepracowała co najmniej dwanaście miesięcy i za każdy miesiąc osiągała co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, od którego były odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Są to podstawowe warunki, aby uzyskać prawo do tego świadczenia. Wszystkie przypadki uprawniające do nabycia prawa do zasiłku można przeanalizować na stronie internetowej Zielonej Linii.

Zasiłek zostanie przyznany na określony czas: sześć lub dwanaście miesięcy. Jest to uzależnione m.in. od wysokości stopy bezrobocia w powiecie. Gdyby kobieta urodziła dziecko w trakcie pobierania zasiłku dla osób bezrobotnych lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu, to wtedy pobieranie zasiłku uległoby przedłużeniu o okres, przez który przysługiwałby jej, zgodnie z odrębnymi przepisami, zasiłek macierzyński.

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię. Kobiety w ciąży często ze względu na swój stan zdrowia zmuszone są do korzystania z dłuższych zwolnień lekarskich. Każda osoba bezrobotna, która otrzyma druk ZUS ZLA, ma obowiązek przekazania takiej informacji telefonicznie do powiatowego urzędu pracy w ciągu dwóch dni. Ponadto w ciągu siedmiu dni od daty wystawienia zwolnienia powinna dostarczyć je do urzędu. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy bezrobotny nie może przebywać zbyt długo na zwolnieniu lekarskim. Podpisując kartę rejestracyjną, złożył bowiem podpis pod oświadczeniem, że jest zdolny i gotowy do podjęcia pracy. Jeżeli osoba bezrobotna przebywa na zwolnieniu lekarskim przez nieprzerwany okres 90 dni (do tego okresu wlicza się także każda kolejna przerwa między okresami niezdolności do pracy wynosząca mniej niż 30 dni kalendarzowych), to pozbawienie statusu osoby bezrobotnej następuje z upływem ostatniego dnia okresu 90-dniowego. Nie dotyczy to jednak kobiet w ciąży. Nie mogą one zostać pozbawione statusu osoby bezrobotnej w okresie 30 dni po dniu porodu z powodu związanej z ciążą i porodem niezdolności do pracy trwającej przez nieprzerwany okres 90 dni.

fot. RTimages - Fotolia.com

Ciąża

Gdy kobieta została bez pracy i dowiedziała się, że jest w ciąży, powinna pomyśleć o rejestracji w powiatowym urzędzie pracy

Gdy kobieta została bez pracy i dowiedziała się, że jest w ciąży, powinna pomyśleć o rejestracji w powiatowym urzędzie pracy. Oprócz ubezpieczenia, ewentualnego prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych może skorzystać z licznych instrumentów oferowanych przez powiatowe urzędy pracy. Możliwość przeszkolenia, wzięcia udziału w stażu, pracach interwencyjnych, sfinansowania kosztów egzaminów i licencji, skorzystania z dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej to tylko nieliczne formy wsparcia oferowane dla osób bezrobotnych.

Źródło: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 33 ust. 4d, art. 73 ust. 3)

Karolina Łapińska

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: