eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

PracaPorady dla pracownika › Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem

Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem

2012-08-01 00:12

Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem

Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem © Yuri Arcurs - Fotolia.com

Osobami dotkniętymi bezrobociem są także osoby, które samotnie wychowują dzieci. Niejednokrotnie nie posiadają one środków na utrzymanie siebie i rodziny. Kierowanie osób bezrobotnych samotnie wychowujących dzieci np. na szkolenie czy staż bez możliwości udzielenia im pomocy w zapewnieniu opieki nad dzieckiem mogłoby nie mieć sensu. Osoby, które samotnie wychowują dzieci, mają często problem ze znalezieniem pracy w związku z niemożnością zapewnienia należytej opieki dzieciom. To właśnie dlatego tak istotna jest pomoc udzielana przez powiatowe urzędy pracy tej grupie osób.

Przeczytaj także: Zasiłek dla osób bezrobotnych w pigułce

Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem to możliwość zrefundowania – po wcześniejszym udokumentowaniu – części kosztów poniesionych w związku z opieką nad:
  • dzieckiem lub dziećmi do lat siedmiu albo
  • osobą zależną, czyli taką, która ze względu na stan zdrowia lub wiek wymaga stałej opieki i jest połączona więzami rodzinnymi, powinowactwem lub zamieszkuje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą bezrobotną.

O refundację mogą ubiegać się osoba, która spełni poniższe warunki:
  • jest bezrobotna i wychowuje samotnie co najmniej jedno dziecko do lat siedmiu albo opiekuje się osobą zależną,
  • podejmie zatrudnienie albo inną pracę zarobkową,
  • zostanie skierowana na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie,
  • uzyskiwane przez nią miesięczne przychody nie przekroczą minimalnego wynagrodzenia.

fot. Yuri Arcurs - Fotolia.com

Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem

Co miesiąc można otrzymywać zwrot kosztów opieki nad dzieckiem w wysokości nie wyższej niż połowa zasiłku dla bezrobotnych

Co miesiąc można otrzymywać zwrot kosztów w wysokości nie wyższej niż połowa zasiłku dla bezrobotnych. W tym celu należy złożyć we właściwym powiatowym urzędzie pracy wniosek wraz z załącznikami, które potwierdzą, jakie koszty zostały poniesione (np. faktura z przedszkola).

Jeżeli osoba bezrobotna podejmie zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, zwrot kosztów będzie mogła otrzymywać przez okres do sześciu miesięcy, natomiast jeżeli zostanie skierowana na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem będzie mogła otrzymywać przez cały okres ich trwania.

Źródło: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 61)

Agnieszka Banasik

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Polecane oferty pracy

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: