eGospodarka.pl

PracaPorady dla pracownika › Rejestracja w urzędzie pracy a prawo do zasiłku

Rejestracja w urzędzie pracy a prawo do zasiłku

2012-10-16 09:20

Rejestracja w urzędzie pracy a prawo do zasiłku

Rejestracja w urzędzie pracy dokonywana jest po przedstawieniu kompletu dokumentów © whitelook - Fotolia.com

Osoba, która chciałaby nabyć prawo do zasiłku, musi uzyskać status bezrobotnego. Rejestracja dokonywana jest po przedstawieniu kompletu dokumentów.

Przeczytaj także: Bezrobotny rolnik a urząd pracy

Dokumenty, które należy przedstawić w urzędzie pracy w momencie rejestracji, to:
 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości wraz z potwierdzeniem zameldowania,
 • świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (uczelni) w oryginale,
 • świadectwa pracy z całego okresu zatrudnienia, zaświadczenia o okresach wykonywania innej pracy zarobkowej (umowy agencyjnej, umowy-zlecenia, umowy o dzieło), decyzje o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej, decyzja o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli nie upłynął jeszcze okres do wskazanego w decyzji dnia rozpoczęcia działalności, lub wniosek o zawieszeniu działalności (EDG-1), jeżeli jednoznacznie wynika z niego data zawieszenia działalności gospodarczej, w przeciwnym wypadku – zaświadczenie o okresie zawieszenia działalności gospodarczej, jeżeli nie upłynął okres zawieszenia, a także wszystkie inne dokumenty niezbędne do ustalenia ewentualnych uprawnień – oryginały,
 • dokument stwierdzający przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli osoba rejestrująca się taki dokument posiada,
 • numer NIP,
 • książeczka wojskowa lub zaświadczenie z WKU (dotyczy osób, które odbyły służbę wojskową),
 • osoby niepełnosprawne winny dostarczyć do rejestracji oprócz ww. dokumentów również orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez uprawniony organ,
 • świadectwa kwalifikacyjne lub zaświadczenia o odbytych kursach, szkoleniach, uprawnieniach zawodowych, prawo jazdy (oryginały).

fot. whitelook - Fotolia.com

Rejestracja w urzędzie pracy dokonywana jest po przedstawieniu kompletu dokumentów

Prawo do zasiłku przysługiwać może jedynie osobom, które spełnią ustawowe warunki i będą miały status bezrobotnego


W celu ustalenia prawa do zasiłku dla bezrobotnych należy przedstawić:
 • zaświadczenie z ZUS o okresach opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy z podstawą wymiaru (dotyczy to osób, które prowadziły własną działalność gospodarczą),
 • osoby, które pracowały w niepełnym wymiarze czasu pracy, np. ¾ czy ½ etatu lub na podstawie umowy-zlecenia, muszą dostarczyć za każdy przepracowany miesiąc zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości zarobków oraz o odprowadzonych składkach na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (dotyczy okresów po 1 stycznia 1997 r.),
 • osoby, które pobierały świadczenia ZUS (zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego) po ustaniu zatrudnienia, muszą dostarczyć zaświadczenie z ZUS o okresie pobierania tego świadczenia z podstawą wymiaru lub zaświadczenie o okresie pobierania renty.

Dokumenty te stanowić będą podstawę do ustalenia, czy dana osoba nabędzie prawo do zasiłku dla bezrobotnych, po jakim czasie i na jaki okres.

Ponadto należy podkreślić, że prawo do zasiłku przysługiwać może jedynie osobom, które spełnią ustawowe warunki i będą miały status bezrobotnego.

Źródło:
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy

Agnieszka Banasik

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: