eGospodarka.pl

PracaPorady dla pracownika › Dodatek solidarnościowy - ile i dla kogo?

Dodatek solidarnościowy - ile i dla kogo?

2020-06-16 12:12

Dodatek solidarnościowy - ile i dla kogo?

Ile wynosi dodatek solidarnościowy? © Bartlomiej Zyczynski - Fotolia.com

4 czerwca 2020 Sejm uchwalił ustawę o dodatku solidarnościowym, który ma być przyznawany w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. Ile wyniesie taki dodatek? Komu będzie przysługiwał? Jak się ubiegać o dodatek solidarnościowy?

Przeczytaj także: ZUS przypomina: ostatni dzwonek na dodatek solidarnościowy

Ile wynosi dodatek solidarnościowy?


Dodatek solidarnościowy ma wynosić 1400 zł miesięcznie i będzie wypłacany przez trzy miesiące - od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 roku.

Komu przysługuje dodatek solidarnościowy


Dodatek solidarnościowy ma przysługiwać osobie, która straciła pracę po 15 marca 2020 roku. Obejmuje nie tylko osoby, których umowa została wypowiedziana, ale także te, które miały zawarte umowy na czas określony i nie zostały one przedłużone.
Co ważne, o dodatek solidarnościowy mogą się ubiegać tylko te osoby, które przepracowały w roku 2020 co najmniej 60 dni.

Świadczenie może zostać przyznane także cudzoziemcom legalnie przebywającym w Polsce i uprawnionym do wykonywania pracy zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Dodatek solidarnościowy nie przysługuje natomiast rolnikom oraz osobom z ustalonym prawem do emerytury lub renty.

Osoba uprawniona do pobierania dodatku solidarnościowego będzie w tym czasie objęta ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym i zdrowotnym. Składki te finansowane będą przez ZUS.

Okres wypłacania zasiłku solidarnościowego nie będzie wliczony do okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego.

fot. Bartlomiej Zyczynski - Fotolia.com

Ile wynosi dodatek solidarnościowy?

Dodatek solidarnościowy ma wynosić 1400 zł miesięcznie.


Jak się ubiegać o dodatek solidarnościowy?


Aby otrzymać dodatek solidarnościowy, należy złożyć wniosek do ZUS w terminie do 31 sierpnia 2020 r. Wnioski mają być składane wyłącznie drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych.

Wniosek będzie zawierał następujące dane:
  • imię i nazwisko;
  • PESEL, a w przypadku jego braku - rodzaj, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  • dane pracodawcy, u którego osoba uprawniona była zatrudniona: imię i nazwisko, nazwę skróconą, numer NIP lub w przypadku jego braku - numery PESEL i REGON;
  • oświadczenie osoby uprawnionej o spełnieniu warunków do otrzymania dodatku solidarnościowego;
  • oświadczenie osoby uprawnionej o kwocie wypłaconego jej zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium za miesiąc, w którym składany jest wniosek;
  • numer rachunku płatniczego osoby uprawnionej, na który przelewany będzie dodatek; rachunek musi być prowadzony w kraju lub wydany w kraju instrumentu płatniczego;
  • "inne informacje niezbędne dla ustalenia prawa do dodatku solidarnościowego";
  • podpis osoby uprawnionej.


Dodatek solidarnościowy nie jest objęty podatkiem dochodowym, nie będą też z niego dokonywane potrącenia ani egzekucje.

Dodatek solidarnościowy a zasiłek dla bezrobotnych


Osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych nie mogą jednocześnie pobierać dodatku solidarnościowego. Na czas wypłaty tego dodatku, wypłata zasiłku dla bezrobotnych zostanie zawieszona. Jeśli zasiłek został już wypłacony w miesiącu, w którym bezrobotny złożył wniosek o dodatek solidarnościowy, kwota tego dodatku będzie pomniejszona o wysokość wypłaconego zasiłku.

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: