eGospodarka.pl

PracaPorady dla pracownika › Zasiłek macierzyński: co warto wiedzieć?

Zasiłek macierzyński: co warto wiedzieć?

2020-05-26 11:49

Zasiłek macierzyński: co warto wiedzieć?

Mama © fot. mat. prasowe

Dzisiaj 26 maja, a więc Dzień Matki. Z tej okazji ZUS przypomina podstawowe zasady, jakie towarzyszą przyznawaniu zasiłku macierzyńskiego. Świadczenie to przysługuje ubezpieczonej mamie i czasem może opiewać na pokaźną kwotę. Wszystko jednak zależy od średniego wynagrodzenia lub przychodu z ostatnich 12 miesięcy przed porodem.

Przeczytaj także: Zasiłek macierzyński: kto i kiedy go otrzyma?

Zasiłek macierzyński przysługuje nie tylko z tytułu urodzenia dziecka, ale również przyjęcia na wychowanie dziecka do lat 7 (do 10 lat, jeśli otrzymało decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego). Uprawnienie do tego świadczenia przysługuje osobom podlegającym ubezpieczeniom społecznym, w tym ubezpieczeniu chorobowemu. Warto pamiętać, że to ostatnie w przypadku zleceniobiorców i osób prowadzących działalność jest dobrowolne.

Ile trwa zasiłek macierzyński?


Zasiłek macierzyński wypłacany jest za okres urlopu macierzyńskiego albo urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego.

W przypadku kobiety, która urodzi jedno dziecko przy jednym porodzie lub przyjmie jedno dziecko na wychowanie, czas wypłaty takiego świadczenia przysługuje do 52 tygodni. Mamie bliźniaków okres pobierania zasiłku macierzyńskiego wydłuża się do 65, a trojaczków – do 67 tygodni. Przy większej liczbie dzieci - pięcioro i więcej – może trwać maksymalnie 71 tygodni.

Warto pamiętać, że część zasiłku (do 16 tygodni) można „odłożyć na później” i wykorzystać go do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko skończy 6 lat. Zasiłek macierzyński mogą pobierać również ojcowie dziecka.

Zasiłek macierzyński tym wyższy, im wyższa pensja


Wysokość zasiłku macierzyńskiego uzależniona jest od podstawy, od której odprowadzane są składki, czyli najczęściej od osiąganego wynagrodzenia. Im to wynagrodzenie wyższe, tym wyższe są odprowadzane składki, a w konsekwencji wyższe świadczenie.
Wpływ na wysokość pobieranego świadczenia ma nasze średnie wynagrodzenie z ostatnich 12 miesięcy - mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

W przypadku kobiet prowadzących własną działalność gospodarczą i podlegających dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu wysokość zasiłku jest ustalana na podstawie miesięcznego przychodu za okres 12 miesięcy kalendarzowych przed porodem. Składka ta jest dobrowolna. Jednak w tym przypadku przepisy zawierają limit: maksymalna wysokość podstawy składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe wynosi 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Średnia wysokość zasiłku macierzyńskiego w województwie śląskim to 2,5 tys. zł, ale są mamy, których kwota świadczenia kilkakrotnie przekracza tę sumę. Najwyższy zasiłek macierzyński wypłacany w tym okresie w województwie śląskim przekroczył kwotę 24 tys. zł.

Zasiłek macierzyński 100% czy 60%?


Zasada jest taka: za okres urlopu macierzyńskiego 20 tyg. (przy urodzeniu jednego dziecka przy jednym porodzie) i 6 tygodni urlopu rodzicielskiego (przy urodzeniu jednego dziecka przy jednym porodzie) zasiłek macierzyński wynosi 100 proc. podstawy wymiaru. Za pozostałe 26 tyg. urlopu rodzicielskiego - 60 proc. podstawy wymiaru.

Rodzice mogą jednak zdecydować, że chcą otrzymywać zasiłek macierzyński w takiej samej wysokości za okres, który odpowiada urlopowi macierzyńskiemu (urlopowi na warunkach urlopu macierzyńskiego) i urlopowi rodzicielskiemu. Będzie on wtedy wynosił 80% podstawy wymiaru, czyli przeciętnego wynagrodzenia lub przychodu za ostatnie 12 miesięcy. Wystarczy, że w ciągu 21 dni od porodu lub przyjęcia dziecka na wychowanie złożą wniosek o zasiłek macierzyński za cały okres urlopu macierzyńskiego (urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego) i rodzicielskiego. Zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego możesz wykorzystać jednorazowo albo w częściach (maksymalnie czterech) będących wielokrotnością tygodnia.

Tylko dla ojców


Ubezpieczony ojciec wychowujący dziecko ma prawo do zasiłku macierzyńskiego przez okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 24 miesięcy życia. Urlop ojcowski oraz zasiłek macierzyński za okres tego urlopu może zostać wykorzystany jednorazowo albo w nie więcej niż 2 częściach, z których kolejna nie musi przypadać bezpośrednio po poprzedniej części urlopu ojcowskiego. Żadna z części urlopu ojcowskiego nie może być krótsza niż tydzień.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: