eGospodarka.pl

PracaWynagrodzenia › GUS: przeciętne wynagrodzenie w XII 2019 z rekordowym wynikiem 5604 zł

GUS: przeciętne wynagrodzenie w XII 2019 z rekordowym wynikiem 5604 zł

2020-01-21 12:12

GUS: przeciętne wynagrodzenie w XII 2019 z rekordowym wynikiem 5604 zł

Portfel © adam88xx - Fotolia.com

GUS opublikował właśnie najświeższe informacje na temat średniej krajowej. Okazuje się, że w ostatnim miesiącu minionego roku przeciętne wynagrodzenie wyniosło 5604,25 zł i było o 6,2% wyższe aniżeli rok wcześniej. Tak dobrego wyniku nie zanotowano jeszcze nigdy. Warto jednak podkreślić, że skokowy wzrost pensji jest charakterystyczny dla każdego grudnia. Średnia dla wszystkich 12 miesięcy ubiegłego roku to 5169,06 zł.

Przeczytaj także: GUS: przeciętne wynagrodzenie w XI 2019 wyższe o 5,3% rdr

Podana przez GUS kwota przeciętnego wynagrodzenia służy m.in. do określenia kwoty dziennego świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzowi rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe, rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej, które mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych; wysokość wynagrodzenia za grudzień służy do celów określonych w ustawie – Prawo pocztowe.

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w grudniu 2019 r. wyniosło 5603,66 zł.

Podana wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia służy do określenia kwoty wypłaty z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej zmarłego posiadacza osobie wskazanej w umowie (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci).

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2019 r. wyniosło 5368,01 zł.

fot. adam88xx - Fotolia.com

Portfel

W grudniu 2019 przeciętne wynagrodzenie wyniosło 5604,25 zł.


Podana wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia służy do celów określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2019 r. wyniosło 5367,71 zł.

Podana wysokość wynagrodzenia służy m.in. do określenia wynagrodzenia członka organu instytucji kredytowej lub firmy inwestycyjnej.

GUS podał również, że przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2019 r. wyniosło 5167,98 zł.

Podana wysokość wynagrodzenia służy do określenia przez ministra właściwego do spraw zdrowia wynagrodzenia przysługującego członkom Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych, a także do ustalenia wysokości opłaty za wpis do Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w 2019 r. wyniosło 5169,06 zł.

Podana wysokość wynagrodzenia stanowi jedno z kryteriów uznania działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za działalność gospodarczą.

Obwieszczenia i komunikaty w tych sprawach zostaną ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" lub Dzienniku Urzędowym. GUS.

oprac. : eGospodarka.pl

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Polecane oferty pracy

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: