eGospodarka.pl

PracaSłownik stanowisk › Nauczyciel, nauczycielka

Nauczyciel, nauczycielka

Nauczyciel, nauczycielka

Nauczyciel, nauczycielka - zakres obowiązków i opis stanowiska © Kzenon - Fotolia.com

Nauczyciel to zawód regulowany ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Ustawa głosi, że przez zawód nauczyciela rozumie się nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych określonych w ustawie o nauczycielach placówkach. Nauczyciel jest osobą, która naucza przedmiotu, co do którego wykładania/nauczania posiada odpowiednie kwalifikacje i wykształcenie. Wykazuje się wiedzą z zakresu pedagogiki i psychologii rozwojowej oraz wiedzą i umiejętnościami metodycznymi potrzebnymi do organizowania procesu nauczania dla różnych grup wiekowych uczniów.

Przeczytaj także: Wynagrodzenia w nauce i szkolnictwie w 2013 roku

Nauczyciel jest zobowiązany do rzetelnego realizowania zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadaniami związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. Powinien on wspierać każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego. Do jego zadań należy również kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka.

Nauczyciel może prowadzić zajęcia pozalekcyjne utrwalające lub poszerzające materiał przedmiotowy, zajęcia korekcyjno-wyrównawcze dla uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych, konsultacje przedmiotowe dla uczniów, konsultacje informacyjne i wspierające dla rodziców, koła zainteresowań i organizacje szkolne. Może także organizować wycieczki szkolne, sprawować opiekę nad dziećmi i młodzieżą podczas zorganizowanego wypoczynku, pełnić funkcję wychowawcy klasy, uczestniczyć w pracach komisji egzaminacyjnych, pełnić funkcję eksperta do spraw awansu zawodowego nauczycieli, opiekować się studentami odbywającymi praktyki nauczycielskie.

Czym się zajmuje nauczyciel, nauczycielka (Zakres obowiązków):


 • przygotowywanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • ocenianie osiągnięć uczniów
 • sprawowanie opieki i podejmowanie działań wychowawczych wobec uczniów
 • wykonywanie zadań jako członek rady pedagogicznej
 • organizowanie procesu doskonalenia zawodowego nauczycieli
 • ewaluacja pracy dydaktyczno-wychowawczej
 • badanie jakości nauczania

Wymagania


Zgodnie z Kartą Nauczyciela stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje; przestrzega podstawowych zasad moralnych oraz spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.

Niezbędną cechą w zawodzie nauczyciela jest łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie. Istotna jest również precyzja i logiczne wypowiedzi oraz zdolność koncentracji uwagi i zarazem jej podzielność. Praca z młodzieżą wymaga odporności psychicznej, cierpliwości i kreatywności, szybkiego dostosowania się do nowej sytuacji, zdolności samodzielnego i krytycznego myślenia, samokontroli oraz gotowości do ustawicznego doskonalenia swoich umiejętności.

Zarobki


Wynagrodzenie nauczycieli składa się z wynagrodzenia zasadniczego; dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy; wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uzależniona jest od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajęć obowiązkowych, a wysokość dodatków odpowiednio od okresu zatrudnienia, jakości świadczonej pracy i wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć, powierzonego stanowiska lub sprawowanej funkcji oraz trudnych lub uciążliwych warunków pracy. Średnie wynagrodzenie nauczycieli wynosi odpowiednio dla nauczyciela stażysty – 100%, nauczyciela kontraktowego – 111%, nauczyciela mianowanego – 144%, nauczyciela dyplomowanego – 184% kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej (2717,59 zł w 2015 roku).

Dostępne oferty pracy:

 • 2020-10-27 NAUCZYCIEL W PRZEDSZKOLU Centralna Baza Ofert Pracy , Kędzierzyn-Koźle
 • 2020-10-27 NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO (SZUBIN) Centralna Baza Ofert Pracy , Szubin
 • 2020-10-27 Nauczyciel wychowania przedszkolnego Academy International sp z o.o. , Warszawa - Żoliborz
 • 2020-10-27 NAUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO Centralna Baza Ofert Pracy , Czaplinek, Gościęcin, Władysławowo
 • 2020-10-27 NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO Centralna Baza Ofert Pracy , Biała Podlaska, Brzostek, Cychry, Droszków, Gorzów Wielkopolski, Kobylnica, Linowo, Pawłowiczki, Piotrków Trybunalski, Pyrzyce, Radziki Duże, Runowo Krajeńskie, Rzeszów, Węgorzewo, Żary
 • 2020-10-27 NAUCZYCIEL PRZEDSZKOLA Centralna Baza Ofert Pracy , Dębica, Droszków, Dulcza Mała, Ełk, Koszalin, Kożuchów, Lipno, Opole, Sierakośce, Skarżysko-Kamienna, Słupsk, Szczecin
 • 2020-10-26 NAUCZYCIEL OLIGOFRENOPEDAGOG Centralna Baza Ofert Pracy , Kisielice, Władysławowo
 • 2020-10-26 NAUCZYCIEL WSPÓŁORGANIZUJĄCY Centralna Baza Ofert Pracy , Janów
 • 2020-10-26 NAUCZYCIEL JĘZYKA NIEMIECKIEGO Centralna Baza Ofert Pracy , Dzierzgoń
 • 2020-10-26 Nauczyciel na kierunku wizażystka Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" Sp. z o.o. , Bełchatów, Będzin, Biała Podlaska, Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Chełm, Chorzów, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Elbląg, Gdańsk, Gdynia, Gliwice, Gorzów Wielkopolski, Grudziądz, Inowrocław, Jasło, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Kalisz, Katowice, Kędzierzyn-Koźle, Kołobrzeg, Konin, Koszalin, Kraków, Kraśnik, Kwidzyn, Legionowo, Legnica, Leszno, Lubin, Lublin, Łomża, Łódź, Mława, Nowy Sącz, Nowy Targ, Olsztyn, Opole, Ostrołęka, Ostrowiec Świętokrzyski, Ostrów Wielkopolski, Oświęcim, Piaseczno, Piła, Płock, Poznań, Pruszków, Puławy, Racibórz, Radom, Radomsko, Rybnik, Rzeszów, Siedlce, Sieradz, Skarżysko-Kamienna, Skierniewice, Sosnowiec, Starachowice, Stargard, Starogard Gdański, Suwałki, Szczecin, Tarnowskie Góry, Tarnów, Tomaszów Mazowiecki, Toruń, Tychy, Wałbrzych, Warszawa, Włocławek, Wołomin, Wrocław, Zabrze, Zamość, Zgorzelec, Zielona Góra, Żagań
 • 2020-10-26 Nauczyciel na kierunku Trener personalny Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" Sp. z o.o. , Bełchatów, Będzin, Biała Podlaska, Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Chełm, Chorzów, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Elbląg, Gdańsk, Gdynia, Gliwice, Gorzów Wielkopolski, Grudziądz, Inowrocław, Jasło, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Kalisz, Katowice, Kędzierzyn-Koźle, Kołobrzeg, Konin, Koszalin, Kraków, Kraśnik, Kwidzyn, Legionowo, Legnica, Leszno, Lubin, Lublin, Łomża, Łódź, Mława, Nowy Sącz, Nowy Targ, Olsztyn, Opole, Ostrołęka, Ostrowiec Świętokrzyski, Ostrów Wielkopolski, Oświęcim, Piaseczno, Piła, Płock, Poznań, Pruszków, Puławy, Racibórz, Radom, Radomsko, Rybnik, Rzeszów, Siedlce, Sieradz, Skarżysko-Kamienna, Skierniewice, Sosnowiec, Starachowice, Stargard, Starogard Gdański, Suwałki, Szczecin, Tarnowskie Góry, Tarnów, Tomaszów Mazowiecki, Toruń, Tychy, Wałbrzych, Warszawa, Włocławek, Wołomin, Wrocław, Zabrze, Zamość, Zgorzelec, Zielona Góra, Żagań
 • 2020-10-26 Nauczyciel Florysta Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" Sp. z o.o. , Bełchatów, Będzin, Biała Podlaska, Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Chełm, Chorzów, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Elbląg, Gdańsk, Gdynia, Gliwice, Gorzów Wielkopolski, Grudziądz, Inowrocław, Jasło, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Kalisz, Katowice, Kędzierzyn-Koźle, Kołobrzeg, Konin, Koszalin, Kraków, Kraśnik, Kwidzyn, Legionowo, Legnica, Leszno, Lubin, Lublin, Łomża, Łódź, Mława, Nowy Sącz, Nowy Targ, Olsztyn, Opole, Ostrołęka, Ostrowiec Świętokrzyski, Ostrów Wielkopolski, Oświęcim, Piaseczno, Piła, Płock, Poznań, Pruszków, Puławy, Racibórz, Radom, Radomsko, Rybnik, Rzeszów, Siedlce, Sieradz, Skarżysko-Kamienna, Skierniewice, Sosnowiec, Starachowice, Stargard, Starogard Gdański, Suwałki, Szczecin, Tarnowskie Góry, Tarnów, Tomaszów Mazowiecki, Toruń, Tychy, Wałbrzych, Warszawa, Włocławek, Wołomin, Wrocław, Zabrze, Zamość, Zgorzelec, Zielona Góra, Żagań
 • 2020-10-26 Nauczyciel Superprof SAS , Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra
 • 2020-10-26 Nauczyciel wychowania przedszkolnego z językiem angielskim Academy International sp z o.o. , Warszawa Centrum
 • 2020-10-26 Nauczyciel dla 3-latków przedszkole Białołęka PILNE Prowork.PL , Warszawa
 • Więcej ofert na: Praca nauczyciel Praca nauczycielka

Przeczytaj także


Więcej na ten temat: nauczyciel, nauczycielka

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Polecane oferty pracy

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: