eGospodarka.pl

Odprawa

Przeczytaj także: Zwolnienie pracownika: jak ustalić wysokość odprawy?

Odprawa pieniężna przysługuje pracownikowi zwolnionemu z przyczyn leżących po stronie pracodawcy (na mocy porozumienia stron bądź wypowiedzenia), który zatrudniał nie mniej niż 20 osób.

Wysokość odprawy zależy od stażu pracy i jest to:
  • jednomiesięczne wynagrodzenie w przypadku osób zatrudnionych mniej niż 2 lata u danego pracodawcy;
  • dwumiesięczne wynagrodzenie w przypadku osób zatrudnionych od 2 do 8 lat;
  • trzymiesięczne wynagrodzenie w przypadku osób zatrudnionych dłużej niż 8 lat.

Kwota odprawy pieniężnej nie może jednak przekraczać 24.000 zł (od stycznia 2013 r.) Odprawa nie przysługuje pracownikom zatrudnionym w oparciu o umowy cywilnoprawne, pracownikom tymczasowym oraz mianowanym, jak również funkcjonariuszom służb mundurowych, świadczącym pracę w ramach stosunków administracyjnoprawnych.

Zasady przyznawania odprawy reguluje Ustawa z dnia 13.03.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. nr 90, poz. 844 ze zm.).

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: