eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

PracaPorady dla pracownika › Świadczenia po rozwiązaniu stosunku pracy

Świadczenia po rozwiązaniu stosunku pracy

2009-08-27 01:10

W przypadku gdy niezdolność do pracy powstała podczas okresu wypowiedzenia i trwa nieprzerwanie po jego zakończeniu, czyli po rozwiązaniu umowy o pracę, pracownik ma prawo do świadczeń pieniężnych za okres choroby trwającej w trakcie okresu wypowiedzenia.

Przeczytaj także: Rozwiązanie umowy o pracę możliwe w okresie ochronnym?

Po rozwiązaniu stosunku pracy świadczenia te również będą mu przysługiwały, pod warunkiem że:
  • nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy,
  • nie kontynuuje działalności zarobkowej lub nie podjął działalności zarobkowej stanowiącej tytuł do objęcia go obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym albo zapewniającej prawo do świadczeń za okres niezdolności do pracy z powodu choroby,
  • nabył prawo do zasiłku w czasie ubezpieczenia (tzn. w czasie trwania zatrudnienia),
  • nie jest uprawniony do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
  • nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników określonemu w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Przykład:
Pracodawca zatrudnia ponad 400 osób. Jeden z jego pracowników, zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, stał się niezdolny do pracy w czasie 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia (okres wypowiedzenia: od 1 stycznia do 31 marca 2009 r.) i nabył prawo do zasiłku chorobowego. Niezdolność do pracy z powodu choroby trwała od 15 marca do 30 kwietnia 2009 r. Poza zatrudnieniem pracownik nie prowadził żadnej innej działalności zarobkowej, nie ma prawa do emerytury ani renty, nie jest uprawniony do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego.

Za cały okres niezdolności do pracy z powodu choroby od 15 marca do 30 kwietnia pracownik miał prawo do zasiłku chorobowego. Zasiłek przysługujący za okres od 15 do 31 został wypłacony przez pracodawcę, natomiast począwszy od 1 kwietnia zasiłek chorobowy wypłacał ZUS.

Zasiłek chorobowy nie przysługuje natomiast za okres niezdolności do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego (zatrudnienia), jeżeli ubezpieczenie to ustało po wyczerpaniu prawa do zasiłku chorobowego.

Podstawa prawna:
  • ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.),
  • ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 267 ze zm.),
  • ustawa z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. nr 199, poz. 1673 ze zm.).


Ubezpieczenia społeczne w praktyce szczegółowo informują o nowych lub problematycznych przepisach dotyczących rozliczeń ubezpieczeń, a nasi autorzy z ZUS pokazują jak uniknąć błędów w rozliczeniach.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: