eGospodarka.pl

PracaWynagrodzenia › Średnia krajowa wg GUS to 5372 zł, dynamika wzrostu nabrała rozpędu

Średnia krajowa wg GUS to 5372 zł, dynamika wzrostu nabrała rozpędu

2020-10-19 11:39

Średnia krajowa wg GUS to 5372 zł, dynamika wzrostu nabrała rozpędu

Średnia krajowa we wrześniu to 5372 zł © marexfh - Fotolia.com

Pojawił się najświeższy komunikat na temat przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. GUS poinformował właśnie, że we wrześniu 2020 roku średnia krajowa obniżyła się względem sierpnia o blisko 34 zł, osiągając poziom 5371,56 zł. Wzrost widoczny jest również w ujęciu rocznym - obecnie Polacy zarabiają o 5,6% więcej niż we wrześniu 2019.

Przeczytaj także: Średnia krajowa wg GUS: zarabiamy o 4% więcej niż rok temu

Jak wyjaśnia GUS, podwyżka średniej krajowej względem sierpnia wynikała przede wszystkim z tego, że w minionym miesiącu wypłacano pracownikom m.in. premie, nagrody kwartalne, roczne i jubileuszowe oraz odprawy emerytalne.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że odnotowane w skali roku wzrosty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przybrały szybsze tempo niż to, które obserwowane było w poprzednich pięciu miesiącach r/r.

Z danych GUS wynika również, że narastająco w okresie dziewięciu miesięcy 2020 r. średnia krajowa - w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku - wzrosła prawie we wszystkich sekcjach PKD - od 0,7% w sekcji „Górnictwo i wydobywanie” do 8,9% w sekcji „Administrowanie i działalność wspierająca” - co dało ogółem wzrost w sektorze przedsiębiorstw o 4,5%. Spadek o 4,2% odnotowano w sekcji „Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo”.

Średnia krajowa w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2020 r. wyniosła 5371,56 zł.

Podana wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia służy m.in. do określenia kwoty dziennego świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzowi rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe, rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej, które mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku we wrześniu 2020 r. wyniosło 5370,99 zł.

Podana wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia służy do określenia kwoty wypłaty z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku
terminowej lokaty oszczędnościowej zmarłego posiadacza osobie wskazanej w umowie (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2020 r. wyniosło 5371,81 zł.

Podana wysokość przeciętnego wynagrodzenia służy do celów określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale 2020 r. wyniosło 5370,64 zł.

Podana wysokość wynagrodzenia służy określeniu wysokości zaliczki, którą wnioskodawca uiszcza na wydatki w toku postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości.

Obwieszczenia i komunikat w tych sprawach zostaną ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” lub Dzienniku Urzędowym GUS.

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: