eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

PracaPorady dla pracownika › Świadczenia dla rodziców w 2017: nie tylko 500+

Świadczenia dla rodziców w 2017: nie tylko 500+

2016-12-14 11:36

Świadczenia dla rodziców w 2017: nie tylko 500+

Pomoc finansowa dla rodzin w 2017 obejmie różne formy wsparcia © Monkey Business - Fotolia.com

Wbrew powszechnym opiniom, system socjalny w Polsce jest dość dobrze rozwinięty. Rodzice mogą liczyć na dość szerokie wsparcie państwa, obejmujące nie tylko najgłośniejszy ostatnio element, czyli Program 500+. Pieniądze można otrzymać w ramach zasiłku rodzinnego, znanego już niemal od dekady „becikowego”, czy stosunkowo nowego „kosiniakowego”. Nie wszystkie świadczenia zależą też od dochodów, niektóre z nich otrzymują wszyscy rodzice, bez względu na ich zarobki czy sytuację zawodową.

Przeczytaj także: Program 500+ w roku 2017: ważny dochód za rok 2016

Świadczenia rodzinne plus dodatki


Zasiłek rodzinny


Istniejącym już od wielu lat świadczeniem jest tzw. zasiłek rodzinny, przysługujący rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka.
Prawo do niego zależy od kryterium dochodowego, co oznacza, że rodzice (rodziny) o zbyt dużych dochodach nie mają do niego prawa.

Wysokość zasiłku:
 • 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 • 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 • 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Komu przysługuje:
 • na dzieci 18 roku życia,
 • w przypadku nauki dziecka w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,
 • do 24 roku życia, jeżeli dziecko kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i jest niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym albo znacznym.

Kryterium dochodowe: TAK
Wysokość kryterium dochodowego:
 • 674,00 zł na osobę w rodzinie
 • 764,00 zł na osobę w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym

W przypadku świadczenia rodzinnego obowiązuje reguła „złotówka za złotówkę”, co oznacza, że w przypadku, gdy dochód przekroczy próg dochodowy, kwota zasiłku zostanie odpowiednio pomniejszona.

Dodatki do świadczenia rodzinnego to dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, dodatek z tytułu urodzenia dziecka, dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej oraz dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego


Wysokość tego dodatku wynosi miesięcznie:
 • 90,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 • 110,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Dodatek przysługuje na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:
 • do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli dziecko jest niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym albo znacznym.


Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkaniaTen dodatek do zasiłku rodzinnego przysługuje:
 • w przypadku zamieszkiwania w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, z orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności - w wysokości 113,00 zł miesięcznie na dziecko
 • w przypadku dojeżdżania z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się szkoła, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej - w wysokości 69,00 zł miesięcznie na dziecko.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego


Dodatek ten przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego.

Kwota tego zasiłku to 100 zł na dziecko w roku szkolnym.

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka


Ten dodatek do zasiłku rodzinnego przysługuje w wysokości 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci.

W przypadku dziecka niepełnosprawnego kwota dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci.

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka


Dodatek ten przysługuje jednorazowo w wysokości 1000 zł. Otrzymuje go matka, ojciec lub opiekun prawny dziecka, lub opiekun faktyczny dziecka. W przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu, dodatek przysługuje na każde dziecko.

Dodatek ten przysługuje pod warunkiem, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską nie później niż od 10 tygodnia ciąży.

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej


Dodatek ten przysługuje na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego i wynosi 95,00 zł miesięcznie.

Jednorazowa zapomoga, czyli becikowe


Początkowo becikowe przysługiwało wszystkim rodzicom jednak w świadczeniu tym wprowadzono kryterium dochodowe. Kwota tej zapomogi to 1000 złotych na jedno dziecko. Oznacza to, że w przypadku ciąży mnogiej, kwota zapomogi jest wielokrotnością tysiąca złotych. Jest to pomoc jednorazowa.

Kryterium dochodowe: TAK, w wysokości 1922,00 zł netto na osobę w rodzinie

Świadczenie to, podobnie jak wszystkie świadczenia rodzinne jest wolne od podatku dochodowego.

„Becikowe” przysługuje, gdy matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu.

Świadczenie rodzicielskie, czyli kosiniakowe


Świadczenie rodzicielskie przysługuje matce (lub w pewnych przypadkach ojcu) dziecka, opiekunom faktycznym, rodzinie zastępczej lub osobie, która przysposobiła dziecko.

Kryterium dochodowe: NIE

Świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł miesięcznie nie jest uzależnione od kryterium dochodowego(jest to kwota netto, gdyż świadczenie rodzicielskie nie podlega opodatkowaniu, ani innym obciążeniom).

Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres 52 tygodni ( w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka), 65 tygodni (urodzenie dwojga dzieci przy jednym porodzie), 67 tygodni ( w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie), 69 tygodni (w przypadku urodzenia czworaczków) lub 71 tygodni (w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie).

Rodzina 500+


Program Rodzina 500+ to wsparcie otrzymywane na każde drugie i kolejne dziecko, bez żadnych dodatkowych warunków. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto. Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka na każde dziecko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Kryterium dochodowe: NIE
Wysokość wsparcia: 500 złotych miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko

Świadczenie wychowawcze z Programu 500 zł nie jest wliczane do dochodu w przypadku świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych czy dodatków mieszkaniowych.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (1)

 • zasiłek rodzinny

  darcynio / 2017-06-05 20:13:22

  Dziwi mnie bardzo,że ośrodki opieki społecznej odmawiają wypłacania zasiłku rodzinnego osobie która pełni funkcję rodziny zastępczej , a za razem jest opiekunem prawnym dziecka. Przepis określa że rodzic biologiczny nie może pobierać zasiłku rodzinnego na dziecko które zostało umieszczone w rodzinie zastępczej natomiast opiekun prawny powinien powyższy zasiłek otrzymywać.Czy jest gdzieś wyrażnie i dosłownie napisane że na dziecko które wychowuje się w rodzinie zastępczej jego opiekun nie może świadczenia pobierać a tym bardziej opiekun prawny? odpowiedz ] [ cytuj ]

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: