eGospodarka.pl

PracaSłownik stanowisk › Psycholog

Psycholog

Psycholog

Psycholog - zakres obowiązków i opis stanowiska © Phase4Photography - Fotolia.com

Psycholog to osoba posiadająca kwalifikacje (potwierdzone wymaganymi dokumentami) do udzielania świadczeń psychologicznych. Zawód ten regulowany jest Ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, w myśl której wykonywanie go polega w szczególności na diagnozie psychologicznej, opiniowaniu, orzekaniu, psychoterapii oraz udzielaniu pomocy psychologicznej (poradnictwo i doradztwo). Za wykonywanie zawodu psychologa uważa się także prowadzenie badań naukowych w dziedzinie psychologii lub działalność dydaktyczną w tym zakresie.

Przeczytaj także: Martwe przepisy czyli ustawa o zawodzie psychologa

Usługi psychologiczne przedstawiciel tej profesji świadczyć może na rzecz osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Psycholog znajdzie zatrudnienie m.in. w Wojewódzkich Urzędach Pracy, Powiatowych Urzędach Pracy, Ochotniczych Hufcach Pracy, agencjach doradztwa personalnego, ośrodkach leczenia uzależnień, poradniach rodzinnych, placówkach oświatowych (np. szkoły), placówkach psychologiczno-pedagogicznych, w służbach mundurowych (wojsko, policja, zakłady karne, straż graniczna), w sektorze pozarządowym (ngo).

Czym się zajmuje psycholog (Zakres obowiązków):


  • diagnoza psychologiczna
  • sporządzanie opinii psychologicznych
  • orzekanie, o ile przepisy odrębne tak stanowią
  • psychoterapia
  • udzielaniu pomocy psychologicznej
  • prowadzenie przez psychologa badań naukowych w dziedzinie psychologii
  • działalność dydaktyczną w zakresie psychologii

Wymagania


Prawo wykonywania zawodu psychologa powstaje z chwilą dokonania wpisu na listę psychologów Regionalnej Izby Psychologów. Aby wpis taki był możliwy, dana osoba spełnić musi następujące warunki: uzyskała dyplom magistra psychologii, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, włada językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu psychologa, odbyła podyplomowy staż zawodowy. Zgodnie z zapisami obecnej ustawy, psychologami są także osoby, które posiadają dyplom magistra filozofii chrześcijańskiej ze specjalizacją filozoficzno-psychologiczną uzyskany na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim do 1 października 1981 r. lub dyplom magistra filozofii chrześcijańskiej w zakresie psychologii uzyskany w Akademii Teologii Katolickiej do końca 1992 r.

Psycholog powinien być przede wszystkim osobą empatyczną, wrażliwą, spostrzegawczą, o otwartym umyśle, do tego wzbudzającą zaufanie i obdarzoną dużymi zdolnościami interpersonalnymi. Ważna jest również chęć ciągłego zgłębiania zagadnień związanych z ludzką psychiką, szeroko pojęte zainteresowanie człowiekiem.

Zarobki


Wynagrodzenie psychologa, w zależności od prowadzonej działalności i profilu pracy mieści się w przedziale 1800 - 4000 zł brutto.

Dostępne oferty pracy:

Więcej na ten temat: psycholog

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Polecane oferty pracy

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: