eGospodarka.pl

PracaSłownik stanowisk › Pracownik ochrony

Pracownik ochrony

Pracownik ochrony

Pracownik ochrony - zakres obowiązków i opis stanowiska © Kadmy - Fotolia.com

Pracownik ochrony to zawód regulowany ustawą z dn. 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Przez pracownika ochrony rozumie się osobę wpisaną na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego (od dnia 1 stycznia 2014 r. zlikwidowano licencję pracownika ochrony I i II stopnia i wprowadzono jednolite uprawnienia kwalifikowanego pracownika ochrony), i wykonującą zadania ochrony w ramach wewnętrznej służby ochrony albo na rzecz przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, lub osobę wykonującą zadania ochrony, w zakresie niewymagającym wpisu na te listy, na rzecz przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.

Przeczytaj także: Praca w ochronie: zarobki nie powalają

W zawodzie pracownika ochrony wyróżnia się dwie specjalności: pracownika ochrony fizycznej i pracownika zabezpieczenia technicznego. Podstawowy zakres działań tych pracowników obejmuje ochronę osób w celu zapewnienia bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej oraz ochronę mienia w celu zapobiegania przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałanie powstawaniu szkody wynikającej z tych działań, jak również niedopuszczanie do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony.

Czym się zajmuje pracownik ochrony (Zakres obowiązków):


  • stała lub doraźna bezpośrednia ochrona fizyczna, polegająca na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, jak również polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych – kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej
  • montaż elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenia chronionych osób i mienia oraz eksploatacji, konserwacja i naprawa w miejscach ich zainstalowania, jak również montaż urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz ich eksploatacja, konserwacja, naprawa i awaryjne otwieranie w miejscach zainstalowania – kwalifikowany pracownik zabezpieczenia technicznego
  • zadania ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego w zakresie prostych i rutynowych zadań niewymagających wpisu – pracownik ochrony niewpisany na listę kwalifikowanych pracowników

Wymagania


Każdy pracownik ochrony powinien mieć ukończone 18 lat oraz legitymować się wykształceniem minimum gimnazjalnym. Niezbędne jest posiadanie nienagannej opinii, pełnej zdolność do czynności prawnych oraz nie być karanym za przestępstwa umyślne. Pracownik niewykwalifikowany pracę można podjąć już po zapoznaniu się z procedurami ochrony i odbyciu szkolenia praktycznego (przyuczenia na stanowisku pracy). Natomiast, aby uzyskać wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej prowadzoną przez Komendanta Głównego Policji, wystarczy spełniać warunki na niekwalifikowanego pracownika ochrony oraz mieć 21 lat i posiadać przygotowanie teoretyczne oraz praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych, a także wykazywać znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.

Osoba na tym stanowisku powinna być spostrzegawcza, mieć dobry refleks i cechować się odpornością psychiczną.

Zarobki


Wynagrodzenie pracownika ochrony uzależnione jest od posiadania wpisu na listę kwalifikowanych pracowników, oraz od miejsca wykonywania zawodu. Najniższe stawki panują przy ochranie budów i obiektów handlowych (3-8 zł/h netto), wyższe natomiast można spotkać przy konwojach i ochronie VIP i imprez masowych (8-20 zł/h do kilkudziesięciu, a nawet kilkuset zł/h).
Więcej na ten temat: pracownik ochrony

Dostępne oferty pracy:

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Polecane oferty pracy

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: