eGospodarka.pl

PracaSłownik stanowisk › Operator maszyn

Operator maszyn

Operator maszyn

Operator maszyn - zakres obowiązków i opis stanowiska © Lisa F. Young - Fotolia.com

Operator maszyn/sprzętu do robót ziemnych jest najczęściej zatrudniony w przedsiębiorstwach budowlanych, drogowych, wydobywczych (żwirownie, piaskownie, kamieniołomy). Zakres zadań operatora w tym zawodzie obejmuje przygotowanie maszyny do pracy zgodnie z wytycznymi wynikającymi z dokumentacji techniczno-ruchowej, oraz jej obsługę. Operator zapoznaje się z przydzielonym zakresem robót, dokumentacją i wytycznymi personelu kierowniczego odnośnie do sposobu ich wykonania. Wykonuje roboty w możliwie równym tempie, nie doprowadzając do przeciążeń maszyny związanych z nagłymi zmianami prędkości ruchów zespołów roboczych i prędkości jazdy.
Operator maszyn realizuje prace ściśle wg wytycznych technologicznych, właściwych dla danego procesu i zgodnie z przeznaczeniem maszyny. Stale i pilnie obserwuje otoczenie wokół maszyny w celu niedopuszczenia do powstania kolizji, a także do sytuacji stwarzającej jakiekolwiek niebezpieczeństwo. Reaguje na nieprawidłowości w pracy maszyny i w miarę możliwości szybko je usuwa. Praca operatora maszyn do robót ziemnych jest wykonywana pod nadzorem brygadzisty, mistrza lub kierownika budowy, który przydziela operatorowi zakres zadań (robót) do wykonania.

Typowe stanowiska pracy w tym zawodzie to:


 • Operator koparki jednonaczyniowej
 • Operator koparkospycharki i koparkoładowarki
 • Operator koparki wielonaczyniowej
 • Operator koparki drenarskiej
 • Operator koparki wielonaczyniowej łańcuchowej
 • Operator maszyny do czyszczenia i renowacji rowów melioracyjnych
 • Operator spycharki
 • Operator zgarniarki
 • Operator równiarki
 • Operator ładowarki jednonaczyniowej
 • Operator walca do stabilizacji gruntu
 • Operator zagęszczarki i ubijaka wibracyjnego

Czym się zajmuje operator maszyn (Zakres obowiązków):


 • wykonywanie czynności towarzyszących przygotowaniu maszyny i osprzętu do wykonania robót
 • znajomość wytycznych nadzoru co do wymagań i zakresu zadań do wykonania
 • obsługa maszyny, wykonywanie robót ziemnych
 • wykonywanie prostych napraw
 • kontrola wykonywanej pracy
 • dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy

Wymagania


W większości wymagań na operatorów maszyn/sprzętu do robót ziemnych wymaga się wykształcenia podstawowego lub gimnazjalnego, ukończonych 18 lat oraz skończonego specjalistycznego szkolenia/kursu i uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje na dane stanowisko. Kandydat po zdaniu egzaminu otrzymuje „Książkę operatora maszyn roboczych” z odpowiednim wpisem dotyczącym rodzaju otrzymanych uprawnień. Uprawnienia są bezterminowe. Każda z maszyn wymaga operatora przeszkolonego dla danego typu maszyny, ponieważ różnią się one konstrukcją oraz wielkością w ramach tego samego typu.

Zarobki


Przeciętne wynagrodzenie operatora maszyn/sprzętu do robót ziemnych, mieści się w granicach 10 - 25 zł/h brutto.
Więcej na ten temat: operator maszyn

Dostępne oferty pracy:

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Polecane oferty pracy

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: