eGospodarka.pl

PracaPorady dla pracownika › Becikowe 2015 bez żadnych zmian. Demografii pomogą ulgi i karta dużych rodzin?

Becikowe 2015 bez żadnych zmian. Demografii pomogą ulgi i karta dużych rodzin?

2014-12-08 22:13

Becikowe 2015 bez żadnych zmian. Demografii pomogą ulgi i karta dużych rodzin?

W 2015 roku becikowe pozostanie bez zmian © Jeanne McRight - Fotolia.com

W Polsce trwa zapaść demograficzna. Parom w podjęciu decyzji o dziecku miał pomóc jednorazowy zasiłek nazwany becikowym. Jednak sam zasiłek nie powstrzymał katastrofy demograficznej, stąd też inne pomysły na ułatwienie życia rodzinom. Czy becikowe w 2015, w połączeniu z poszerzonymi ulgami na dzieci i kartą dużych przełamią niekorzystny trend demograficzny?

Przeczytaj także: Becikowe 2014 nadal zależne od dochodów rodziny

Polska się wyludnia. Maleje liczba osób w wieku rozrodczym, Polacy coraz później podejmują decyzje o posiadaniu dzieci, na stan ludności wpływa też emigracja. W efekcie zmiany demograficzne stanowią już zagrożenie dla stabilności systemu emerytalnego oraz perspektyw wzrostu gospodarczego.

Jedną z pierwszych decyzji władz państwowych, która miała powstrzymać negatywne zjawiska demograficzne, było wprowadzenie jednorazowego zasiłku z tytułu urodzenia dziecka, czyli tak zwanego "becikowego".

Początkowo "becikowe" przysługiwało wszystkim rodzinom, w których urodziło się dziecko. jednak taka sytuacja prowadziła do patologii, bowiem z jednej strony w niektórych w rodzinach z marginesu społecznego "becikowe" stało jedynie metodą pozyskiwania środków finansowych, bez należytego dbania o dziecko, z drugiej zaś strony, zapomogi trafiały również do rodzin bogatych, które w istocie pomocy nie potrzebowały.

Dlatego więc dokonano zmian - najpierw ograniczono prawo do becikowego matkom, które w czasie ciąży nie pozostawały pod opieką lekarską, następ[nie zaś wprowadzono w becikowym kryterium dochodowe dla rodzin chcących skorzystać z zapomogi. Od początku 2013 roku becikowe przysługuje rodzinom, w których dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922 zł (z uwzględnieniem nowo urodzonego dziecka).

Becikowe bez zmian

Od samego wprowadzenia becikowego, czyli od 2006 roku, nie zmieniła się kwota zapomogi - nadal wynosi ona 1000 złotych. Ponieważ kwota ta nie jest waloryzowana, spadła jej początkowa wartość.

Wśród dokumentów które należy złożyć ubiegając się o becikowe, znajduje się wypełniony wniosek o becikowe, zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położną o pozostawaniu kobiety pod opieką nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (wymóg dotyczy tylko biologicznych rodziców dziecka), akty urodzenia wszystkich dzieci będących w składzie rodziny, dokument potwierdzający datę przysposobienia dziecka, datę objęcia dziecka opieką prawną lub faktyczną, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie za rok poprzedni (w 2015 roku będzie to zaświadczenie o dochodach w 2014 roku). Przepisy dotyczące "becikowego" nie zmieniały się w roku 2014, w związku z tym becikowe 2015 będzie wypłacane na takich samych warunkach jak w roku 2014.

Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka może też przyznać Rada gminy zamieszkałym na terenie jej działania osobom. Wypłaty zapomóg finansowane są ze środków własnych gminy. Na taki krok zdecydowało się w kraju dość wiele gmin.

Wsparcie rodzin: nie tylko becikowe

Wypłata jednorazowego zasiłku nie była jednak w stanie zmienić negatywnych trendów demograficznych. Polacy coraz rzadziej decydują się na większą liczbę dzieci, najczęstszym modelem rodziny jest 2+1. Dlatego też władze starają się zachęcać rodziny do podjęcia decyzji o posiadaniu większej liczby dzieci. Mają temu służyć z jednej strony ulgi podatkowe, z drugiej dodatkowe ułatwienia dla większych rodzin.

Wprowadzona niedawno nowelizacja ustawy o PIT zwiększa o 20 proc. kwotę ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko. Nowelizacja podwyższa ulgę na trzecie dziecko z 1.668,12 zł do 2.000,04 zł rocznie. Na każde kolejne dziecko roczna kwota odliczenia rośnie z 2.224,08 zł do 2.700 zł. Oznacza to, że rodziny wychowujące dzieci będą mogły odliczyć maksymalnie w zeznaniu podatkowym: 1.112,04 zł (przy jednym dziecku), 2.224,08 zł (przy dwójce dzieci), 4.224,12 zł (przy trójce dzieci) i 6.924,12 zł (czwórka dzieci).

Nowelizacja wprowadza również mechanizm tzw. refundowanej ulgi podatkowej. W systemie tym z przywilejów podatkowych związanych z posiadaniem większej liczby dzieci mogą korzystać nawet rodziny o bardzo niskich dochodach z pracy.

Z pełnej kwoty ulgi będą mogły dzięki takiemu rozwiązaniu skorzystać osoby, które dotychczas wykazywały w zeznaniach podatkowych zbyt mały podatek, aby w pełni rozliczyć przysługującą ulgę. Teraz takie osoby będą mogły otrzymać niewykorzystaną kwotę ulgi do wysokości odliczonej od dochodu kwoty składek na ZUS i pomniejszającej podatek kwoty składki na NFZ, co oznacza, że otrzymają zwrot większy od zapłaconego podatku, ale nie większy niż kwota podatku powiększona o składki na ZUS i NFZ.

Zmiany mają obowiązywać już od 1 stycznia 2015 r. i objąć rozliczenia za 2014 rok.

Z kolei Karta Dużej Rodziny będzie przysługiwać członkom rodzin wielodzietnych, czyli rodzin, w których rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Aby korzystać z uprawnień jakie daje Karta, dzieci nie mogą mieć ukończonych 18 lat, albo ukończonych 25 lat, w przypadku dziecka uczącego się w szkole lub szkole wyższej.

Karta będzie uprawniała do korzystania ze zniżek na wstęp do niektórych muzeów, instytucji wystawienniczych, parków narodowych, rezerwatów przyrody, obiektów rekreacyjno-sportowych. Posiadacze Karty Dużej Rodziny będą uprawnieni do 37 procentowych ulg przy przejazdach kolejowych na podstawie biletów jednorazowych oraz 49 proc. ulg dla posiadaczy biletów miesięcznych. Otrzymają również ulgi w opłacie paszportowej: 75 proc. w przypadku dzieci oraz 50 proc. dla rodziców.

oprac. : Grzegorz Gacki / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: becikowe, zapomoga, dziecko, narodziny dziecka, rok 2015

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: