eGospodarka.pl

PracaPorady dla pracownika › Becikowe 2014 nadal zależne od dochodów rodziny

Becikowe 2014 nadal zależne od dochodów rodziny

2013-12-07 21:20

Becikowe 2014 nadal zależne od dochodów rodziny

Becikowe 2014 © oksun70 - Fotolia.com

Ciąża, narodziny dziecka i wreszcie jego wychowywanie wiążą się ze znacznymi wydatkami. Dlatego państwo pomaga rodzinom o niższych dochodach, w których urodziło się nowe dziecko - głównie za pomocą 1.000-złotowej zapomogi nazywanej popularnie becikowym. W roku 2014, podobnie jak i w 2013, prawo do becikowego będzie zależne od wysokości dochodów w danej rodzinie.

Przeczytaj także: Becikowe 2016: ważne zmiany od 1 stycznia

Początkowo jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka przysługiwała wszystkim bez wyjątku rodzinom, w których urodziło się dziecko. Tak szeroko określone warunki były jednak krytykowane, i to z wielu stron. Po pierwsze, popularne "becikowe" stało się dla niektórych
rodzin z marginesu społecznego narzędziem do pozyskiwania środków finansowych, w krańcowych sytuacjach matki z takich środowisk ograniczały się niemal wyłącznie do zainkasowania zapomogi, bez wcześniejszej opieki lekarskiej w trakcie ciąży i bez należytego dbania o wychowywanie nowo urodzonego dziecka. Z drugiej, obowiązujące rozwiązania krytykowano również za przyznanie prawa do zapomogi rodzinom bogatym, dla których zapomoga w wysokości tysiąca złotych była jedynie drobnym prezentem od państwa.

Dlatego więc początkowo ograniczono prawo do becikowego matkom, które w czasie ciąży nie pozostawały pod opieką lekarską. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, stało się niezbędne do przyznania becikowego od 1 listopada 2009 roku.

Kolejne zmiany weszły w życie z początkiem 2013 roku i polegały na uzależnieniu prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka od kryterium dochodowego rodziny. Nie da się ukryć, że jedną z motywacji rządu do wprowadzenia takiego rozwiązania był kryzys i oszczędności budżetowe. Przyznawanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka niezależnie od wysokości dochodów zostało uznane przez ustawodawcę za niezasadne ze względów finansowych, dlatego też powiązano prawo do "becikowego" z sytuacją materialną rodziny. Od początku 2013 roku zapomoga ta przysługuje rodzinom, w których dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922 zł.

Po opisanych zmianach, zarówno w roku 2013 jak i w 2014 becikowe będzie więc przysługiwać tylko rodzinom spełniającym wspomniane kryterium dochodowe i gdy matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Becikowe przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka. Kwota becikowego to tysiąc złotych (1.000 zł).

Wniosek o wypłacenie becikowego składa się we właściwym ośrodku pomocy społecznej w ciągu 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, nie później jednak niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Wśród dokumentów które należy złożyć ubiegając się o becikowe, znajduje się wypełniony wniosek o becikowe, zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położną o pozostawaniu kobiety pod opieką nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (wymóg dotyczy tylko biologicznych rodziców dziecka), akty urodzenia wszystkich dzieci będących w składzie rodziny, dokument potwierdzający datę przysposobienia dziecka, datę objęcia dziecka opieką prawną lub faktyczną, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie za rok poprzedni (w 2014 roku będzie to zaświadczenie o dochodach w 2013 roku).

Poza wspomnianym "państwowym" becikowym, rodzice dziecka mogą również otrzymać jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka z gminy - samorządy bowiem mają prawo do udzielania tego typu zapomóg rodzinom mieszkającym na terenie gminy. Oczywiście nie wszystkie gminy z tego prawa korzystają, głównie ze względów finansowych, bowiem zapomogi takie muszą wypłacać z własnych środków. Szczegółowe warunki korzystania z samorządowego becikowe gminy ustalają we własnym zakresie.

oprac. : Grzegorz Gacki / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: rok 2014, becikowe, zapomoga, dziecko, narodziny dziecka

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (2)

 • Okres wyliczania dochodu

  garymarlin / 2014-01-12 16:39:10

  "Do obliczania dochodu brany jest pod uwagę dochód z roku kalendarzowego poprzedzającego okres zasiłkowy. Okres zasiłkowy trwa od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego, na jaki ustala się prawo do świadczeń rodzinnych.

  Rodziny ubiegające się o świadczenie w styczniu 2013 r. złożą zatem zaświadczenia o dochodach za rok 2011."
  Źródło: http://www.infor.pl/prawo/dziecko-i-prawo/becikowe/312941,Becikowe-od-2013-r-krok-po-kroku.html

  Czy coś się w tej kwestii zmieniło w 2014? odpowiedz ] [ cytuj ]

 • edytamurawska / 2014-03-18 08:11:50

  a co z matkami które mają miesiączce przez pierwszych 5 miesięcy ciąży i niewiedzą o niej im się nic nie przysługuje czy jest jakaś luka w prawie bo jestem w takiej sytuacji proszę o odpowiedż odpowiedz ] [ cytuj ]

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: