eGospodarka.pl

PracaSłownik pojęć rynku pracy › Zasiłek chorobowy

Zasiłek chorobowy

Przeczytaj także: Zasiłek chorobowy w 2022 roku na nowych zasadach

Zasiłek przysługujący osobie ubezpieczonej, która – w trakcie trwania ubezpieczenia chorobowego – stała się niezdolna do wykonywania pracy z powodu choroby.

Zasiłek przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, a podstawę jego wymiaru dla ubezpieczonego będącego pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacane za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego za jeden dzień choroby stanowi 1/30 część wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku.

Zasiłek chorobowy przysługuje za okres trwania niezdolności do pracy nie dłużej niż przez 182 dni (w przypadku ciąży lub gruźlicy – 270 dni). Do okresu zasiłkowego wlicza się okres pobierania wynagrodzenia za czas choroby.

Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu pracownikowi wykonującemu pracę nakładczą, a także poborowemu odbywającemu służbę zasadniczą od 34 dnia choroby (w przypadku pracowników, którzy ukończyli 50 rok życia – od 15 dnia choroby). Za pierwsze 33 dni osoby te otrzymują wynagrodzenie za czas choroby finansowane przez pracodawcę (w przypadku pracowników, którzy ukończyli 50 rok życia – za pierwsze 14 dni).

Okres nabycia prawa do zasiłku różni się w zależności od tego, czy ubezpieczenie jest obowiązkowe (wówczas nabywa się je po 30 dniach nieprzerwanego ubezpieczenia), czy dobrowolne (po 90 dniach).

Prawo do zasiłku chorobowego może przysługiwać również bez okresu wyczekiwania (od pierwszego dnia ubezpieczenia) – np. w odniesieniu do osób, u których niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy, posłom i senatorom, którzy przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji czy ubezpieczonym obowiązkowo, którzy mają wcześniejszy co najmniej 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego, a także absolwentom szkół lub szkół wyższych, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: