eGospodarka.pl

PracaSłownik pojęć rynku pracy › Umowa o dzieło

Umowa o dzieło

Przeczytaj także: Umowy cywilnoprawne: jak je zawierać z pracownikami?

Umowa cywilnoprawna, zobowiązująca przyjmującego zlecenie do wykonania określonego dzieła o charakterze materialnym lub niematerialnym (ale tylko pod warunkiem, że da się je utrwalić w postaci określonych przedmiotów materialnych, np. zdjęć), a zlecającego do zapłaty ustalonego wynagrodzenia, przy czym zapłata przysługuje nie za sam fakt wykonywania zadania, ale za jego rezultat.

Warunkiem zaistnienia umowy o dzieło jest wskazanie w sposób konkretny i jednoznaczny, o jakie dzieło chodzi. Umowa taka jest umową zobowiązującą, odpłatną, wzajemną i konsensualną.

Zamawiający może odstąpić od umowy bez konkretnego powodu, z kolei wykonawca może tego dokonać w sytuacji, gdy przy realizacji dzieła brakuje współdziałania ze strony zamawiającego, a jest ono konieczne.

Co ważne – jeśli dzieło zostanie wykonane w sposób wadliwy, zamawiający może wezwać wykonawcę do prawidłowej realizacji dzieła w określonym terminie. Jeśli okaże się to bezskuteczne, zlecający może odstąpić od umowy lub powierzyć jej wykonanie innej osobie na koszt wykonawcy.
Osoby wykonujące pracę wyłącznie w oparciu o umowę o dzieło nie podlegają żadnym ubezpieczeniom.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: