eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

PracaWynagrodzenia › Sejm zdecydował: umowy zlecenia ozusowane od 2016 roku

Sejm zdecydował: umowy zlecenia ozusowane od 2016 roku

2014-10-23 22:15

Sejm zdecydował: umowy zlecenia ozusowane od 2016 roku

Sejm wprowadził szersze oskładkowanie umów zlecenia © bzyxx - Fotolia.com

Umowy zlecenia będą obciążane składkami na ZUS od 1 stycznia 2016 roku – zdecydował dziś Sejm, przychylając się tym samym do postulatów środowisk gospodarczych. Od początku roku 2015 będą za to oskładkowane dochody członków rad nadzorczych.

Przeczytaj także: Umowy zlecenia ozusowane od 2016. Prezydent podpisał ustawę

Dotychczas osoby posiadające kilka tytułów do ubezpieczeń podlegają ubezpieczeniom co do zasady z jednego tytułu – pierwszego lub wybranego przez siebie. W przypadku kilku umów zlecenia równolegle wykonywanych przez zleceniobiorcę, podlega on ubezpieczeniom z jednej umowy – pierwszej lub wybranej przez niego, bez względu na wysokość wynagrodzenia ustalonego przez strony za wykonanie takiej umowy. W powszechnej praktyce zleceniodawcy ubezpieczają zleceniobiorców z tytułu wykonywania najniżej płatnej umowy (częstokroć kilkudziesięciozłotowej), z pozostałych umów odprowadzając jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Nowelizacja rozszerza obowiązek ubezpieczeń w przypadku zbiegu wykonywania umowy zlecenia z inną aktywnością zarobkową oraz kilku umów zleceń. Nowelizacja zrównuje wykonywanie umowy zlecenia z innymi tytułami, których posiadanie powoduje sumowanie podstaw wymiaru składek do kwoty co najmniej minimalnego wynagrodzenia. Do umów zlecenia zastosowanie będzie miał przepis, dotyczący kumulowania tytułów do ubezpieczeń w przypadku uzyskiwania z nich podstawy wymiaru składek niższej niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę. Nowe przepisy wprowadzają obowiązek odprowadzania składek ZUS od wszelkich umów zleceń do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Uniemożliwiają też zawieranie podwójnych umów, w taki sposób, aby unikać ozusowania.

Sporną kwestią był termin wprowadzenia oskładkowania umów zlecenia. Według początkowego projektu rządowego, umowy tego typu miały być ozusowane od początku roku 2015. Jednak protesty organizacji przedsiębiorców, które argumentowały, że zbyt szybkie wprowadzenie takich zmian może zachwiać wieloma firmami, doprowadziły do przesunięcia o rok wprowadzenia tych zapisów.

– Zbyt szybkie wprowadzenie, tak istotnych zmian, mogłoby doprowadzić do zmniejszenia zatrudnienia, a nawet wypchnięcia części zleceń do szarej strefy. W ten sposób główne założenie nowelizacji przepisów - mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa zatrudnionych - nie byłoby spełnione. Ucierpieliby pracodawcy, pracownicy oraz budżet państwa, osiągając niższe przychody z podatków przedsiębiorstw – mówi Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan.

Sejm w nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wprowadził również oskładkowanie dochodów członków rad nadzorczych.

Oskładkowanie umów zlecenia oraz objęcie członków rad nadzorczych obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi ma zwiększyć wpływy do ZUS o około 650 mln zł rocznie, z czego 350 mln zł to składki z wynagrodzeń członków rad nadzorczych.

Za przyjęciem ustawy głosowało 419 posłów, przeciw - 8, wstrzymało się 2. Nowelizacją zajmie się teraz Senat.

oprac. : Grzegorz Gacki / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: