eGospodarka.pl

PracaWynagrodzenia › Rząd uszczelnia system: umowy-zlecenia będą szerzej oskładkowane

Rząd uszczelnia system: umowy-zlecenia będą szerzej oskładkowane

2014-03-04 17:34

Rząd uszczelnia system: umowy-zlecenia będą szerzej oskładkowane

Więcej składek do ZUS © bzyxx - Fotolia.com

Niektóre osoby pracujące na podstawie umów-zlecenia już niebawem zapłacą większe składki na ubezpieczenia społeczne. Oskładkowane zostaną również wynagrodzenia członków rad nadzorczych. Rząd na dzisiejszym poleceniu przyjął projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zmiany mają zwiększyć wpływy ZUS o około 650 milionów złotych rocznie.

Przeczytaj także: Umowy zlecenia ozusowane od 2016. Prezydent podpisał ustawę

Obecnie w przypadku kilku umów-zlecenia zleceniobiorcy płacą składki tylko od pierwszej umowy, najniżej płatnej, w pozostałych przypadkach odprowadzają tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Rządowy projekt określa, że składka emerytalna i rentowa od umów-zlecenia miała by być płacona od kwoty co najmniej minimalnego wynagrodzenia, o ile oczywiście pracownik taki przychód by osiągał. W 2014 roku kwotą minimalnego wynagrodzenia jest 1680 zł. Składka będzie pobierana od jednej umowy - tej, której wartość jest równa lub przekracza pensję minimalną, albo od kilku umów, których łączna wartość jest równa lub przekracza wynagrodzenie minimalne.

Dodatkowo, składkami zostaną objęci wszyscy członkowie rad nadzorczych, pobierający z tego tytułu wynagrodzenie. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla takich osób będzie przychód z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej. Oskładkowanie umów-zlecenia oraz objęcie członków rad nadzorczych obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi ma zwiększyć wpływy do ZUS o około 650 mln zł rocznie.

Nowe regulacje mają wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy od dnia ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Tak krótkiemu vacatio legis sprzeciwiają się przedsiębiorcy.

– Zmiany w zasadach funkcjonowania umów zleceń stanowią olbrzymie wyzwanie dla pracodawców, przede wszystkim ze względu na groźbę drastycznego wzrostu kosztów realizacji bieżących umów z kontrahentami. Niewystarczający czas trwania vacatio legis uniemożliwi skuteczne renegocjacje długoterminowych kontraktów ze zleceniobiorcami - w szczególności z sektora publicznego - co w praktyce oznaczać będzie przeniesienie przymusu oszczędności do działów firm odpowiedzialnych za aktualne i przyszłe zatrudnienie – komentuje Marek Kowalski, ekspert Konfederacji Lewiatan, prezes Polskiej Izby Gospodarczej Czystości.

Zdaniem środowisk gospodarczych, szersze objęcie składkami umów-zlecenia to przygrywka do oskładkowania innych umów cywilnoprawnych.

– Ta decyzja może być pierwszym krokiem do pełnego ozusowania wszystkich umów cywilnoprawnych – ostrzega ekspert Pracodawców RP Wioletta Żukowska. – Biorąc pod uwagę ostatnie propozycje Ministra Finansów oraz pomysł oskładkowania umów o dzieło, istnieje ryzyko, że taki scenariusz może niestety okazać się realny. Projekt przyjęty przez Radę Ministrów nie daje bowiem gwarancji, że w toku prac parlamentarnych nie zostanie uwzględniona propozycja Ministerstwa Finansów, dotycząca pełnego oskładkowania umów-zleceń od 2017 roku – dodaje Żukowska.

Zdaniem pracodawców RP, oskładkowanie umów cywilnoprawnych nie rozwiąże problemu zdarzających się nadużyć w stosowaniu tego rodzaju form zatrudnienia. Taka decyzja doprowadzi przede wszystkim do podwyższenia kosztów pracy, a to nie zachęci pracodawców do zatrudniania na umowy o pracę, a może wręcz ich skłonić do redukcji liczby pracowników.

oprac. : Grzegorz Gacki / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Polecane oferty pracy

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: