eGospodarka.pl

PracaPorady dla pracownika › Urlop macierzyński 2014

Urlop macierzyński 2014

2013-11-29 02:12

Urlop macierzyński 2014

Urlop macierzyński © Svetlana Fedoseeva - Fotolia.com

Urlop macierzyński w ostatnich latach przeszedł dużą transformację, dotyczącą nie tylko długości, ale przede wszystkim możliwości dzielenia go z ojcem dziecka. Staje się zatem w coraz większym stopniu urlopem rodzicielskim. Obecnie urlop macierzyński jest też najdłuższy w historii - już przy urodzeniu lub przyjęciu na wychowanie jednego dziecka może bowiem objąć nawet rok.

Przeczytaj także: Urlop macierzyński i rodzicielski 2014

Urlop macierzyński to świadczenie przysługujące kobietom, które w czasie gdy były zatrudnione, urodziły dziecko. Taka podstawowa definicja nie obejmuje jednak wszystkich sytuacji, w których można ubiegać się o ten rodzaj urlopu. Otrzymują go także rodzice dziecka adoptowanego, czy przyjętego na wychowanie w ramach niezawodowej rodziny zastępczej. Na urlop macierzyński może iść nie tylko osoba zatrudniona na umowę o pracę - przysługuje on bowiem także innym osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym. Oprócz pracowników należą do nich:
 • osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz osobom z nimi współpracującym, w tym osobom świadczącym pracę na podstawie umowy uaktywniającej określonej przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235),
 • członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych,
 • osoby wykonujące pracę nakładczą,
 • osoby prowadzące pozarolniczą działalność oraz osoby z nimi współpracujące,
 • osoby wykonujące odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
 • osoby odbywające służbę zastępczą,
 • osoby duchowne

Urlop macierzyński jest ściśle powiązany z zasiłkiem macierzyńskim - świadczeniem wypłacanym osobom, które przerwały swoją aktywność zawodową w związku z urodzeniem lub przyjęciem na wychowanie dziecka.

W roku 2014 urlop (i zasiłek) macierzyński będzie składał się z trzech części. Pierwsza z nich to 20 tygodni (140 dni) - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie (31 tygodni w przypadku urodzenia dwójki dzieci, 33 - trójki, 35 - czwórki, 37 - piątki i więcej dzieci). Identyczne terminy obowiązują z tytułu przyjęcia na wychowanie dziecka w wieku do lat 7, a w przypadku dziecka z odroczonym obowiązkiem szkolnym nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia. Część urlopu macierzyńskiego może wykorzystać także ojciec dziecka, przy czym matce przysługuje 14 tygodni urlopu.

Druga część urlopu macierzyńskiego - tak zwany dodatkowy urlop macierzyński - trwa maksymalnie 6 tygodni (przy więcej niż jednym dziecku - 8 tygodni) i jest udzielany na wniosek osoby zainteresowanej. Również w tym przypadku zasiłek za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego przysługuje nie tylko pracownikom, ale też innym osobom podlegającym ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Trzecia część to urlop rodzicielski - można go wykorzystać po zakończeniu urlopu macierzyńskiego oraz wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Maksymalna długość urlopu rodzicielskiego to 26 tygodni. Z tej części urlopu mogą korzystać oboje rodzice.

Przydatne linki:
- Kodeks pracy


W czasie urlopu macierzyńskiego (i rodzicielskiego) jest wypłacany zasiłek macierzyński. Jego podstawę dla pracownika stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających powstanie niezdolności do pracy albo - gdy stosunek pracy trwał krócej - z faktycznego okresu zatrudnienia za pełne kalendarzowe miesiące. Jeśli osoba otrzymująca świadczenie nie jest pracownikiem, podstawę zasiłku oblicza się w oparciu o miesięczny przychód, od którego opłacana jest składka na ubezpieczenie chorobowe - tu również branych jest pod uwagę 12 pełnych miesięcy kalendarzowych lub pełny okres powstawania przychodów, jeśli był on krótszy niż rok.

Wysokość zasiłku to 100 procent wynagrodzenia na urlopie macierzyńskim (podstawowym i dodatkowym) i 60 procent w czasie trwania urlopu rodzicielskiego. Jeśli osoba, której przysługuje świadczenie w okresie do 14 dni po urodzeniu lub przyjęciu na wychowanie dziecka zdecyduje się na skorzystanie z dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, przez cały okres będzie jej przysługiwać zasiłek w wysokości 80 procent wynagrodzenia.

W czasie korzystania z zasiłku macierzyńskiego można podjąć pracę u dotychczasowego pracodawcy, w wymiarze do 1/2 etatu. Wówczas wysokość zasiłku jest zmniejszona proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy (przy 1/4 etatu - o 25 proc., przy 1/2 etatu - o 50 proc. etc).
Przeczytaj także: Urlop rodzicielski 2014 Urlop rodzicielski 2014

oprac. : Joanna Gacka / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (1)

 • Re: Urlop macierzyński 2014

  jadwiga_stopyra / 2013-11-29 11:25:48

  W obecnych czasach, gdzie kariera jest na pierwszym miejscu, państwo pomaga obojgu rodzicom. Dzięki urlopowi rodzicielskiemu matka może rozwijać się zawodowo a ojciec tworzy silniejsze więzi z dzieckiem. Urlop z okoliczności urodzenia dziecka dzieli się na 3 części: podstawowy- 20 tygodniu przy urodzeniu pierwszego dziecka, dodatkowy urlop macierzyński trwający do 6 tygodni oraz urlop rodzicielski trwający do 26 tygodni i mogą skorzystać z niego oboje rodziców. Wysokość zasiłku uzależniona jest od wysokości zarobków bezpośrednio przed porodem. W urlopie podstawowym i dodatkowym jest to 100 % co pozwala na utrzymanie dotychczasowego komfortu życia oraz w urlopie rodzicielskim wynosi on 60 %. Jeśli od razu matka zdecyduje się na pełen wymiar urlopu to zasiłek będzie wynosił 80 %. Jednak są przypadki kiedy zasiłek nie przysługuje. Jest to: okres, w których ubezpieczony zachowuje prawo do wynagrodzenia na podstawie przepisów szczególnych, w okresie urlopu bezpłatnego, w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem przypadków, w których prawo do zasiłku wynika z ubezpieczenia chorobowego osób wykonujących odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania. Istnieje również możliwość podjęcia pracy i jednocześnie odbywania opieki nad dzieckiem. Lecz aby mieć taką możliwość musimy zgłosić to w odpowiednim urzędzie oraz określić w jakim wymiarze godzinowym będziemy wykonywać pracę. W zależności na jakim etacie będziemy wykonywać pracę o tyle będzie pomniejszony zasiłek. Możemy wystąpić o częściową rezygnację z urlopu macierzyńskiego na korzyść powiększenia urlopu rodzicielskiego. Sytuacja może wystąpić jedynie w tedy gdy wynosi ona minimum 8 tygodni. W takiej sytuacji ubezpieczony ojciec może starać się o urlop dla siebie nad opieką dla dziecka. Urlop tacierzyński wynosi minimum 2 tygodnie i może trwać do ukończenia 12 miesięcy życia. Podstawą wymiaru do zasiłku jest 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających poród dziecka. Do ustalenia zasiłku dla ojca w okresie jego opieki nad dzieckiem potrzebne są: skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, zaświadczenie ze szpitala o dacie przyjęcia ubezpieczonej matki dziecka do szpitala, zaświadczenie o okresie przysługującego oraz wypłaconego matce dziecka zasiłku macierzyńskiego zawierające także informację owysokości procentowej, wjakiej zasiłek macierzyński przysługiwał ubezpieczonej matce dziecka oraz imię, nazwisko i PESEL drugiego z rodziców dziecka, a jeżeli nie nadano mu numeru PESEL - serię i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.
  Jadwiga Stopyra odpowiedz ] [ cytuj ]

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: