eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

PracaPorady dla pracownika › Wcześniejsza emerytura kolejowa: komu przysługuje?

Wcześniejsza emerytura kolejowa: komu przysługuje?

2010-08-02 11:06

Jak wynika z przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, emerytura kolejowa przysługuje pracownikowi kolejowemu urodzonemu przed 1 stycznia 1949 r., który spełnia odpowiednie warunki.

Przeczytaj także: Jakie są zasady przyznawania emerytur?

Urodzonym przed dniem 1 stycznia 1949 r. przysługuje emerytura, jeżeli spełnili łącznie następujące warunki:
  • osiągnęli wiek emerytalny wynoszący co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn oraz
  • mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.
Wyjątkiem od tej zasady jest emerytura kolejowa. Jak wynika z przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, emerytura kolejowa przysługuje pracownikowi kolejowemu urodzonemu przed 1 stycznia 1949 r., który spełnia łącznie następujące warunki:
  • osiągnął wiek emerytalny wynoszący dla kobiet 55 lat, mężczyzn 60 lat,
  • ma okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiety i 25 lat dla mężczyzny, w tym co najmniej 15 lat zatrudnienia na kolei, łącznie z okresami równorzędnymi i zaliczanymi do okresów zatrudnienia na kolei.
Prawo do emerytury z zastosowaniem obniżonych progów wiekowych przysługuje także ubezpieczonym urodzonym po 31 grudnia 1948 r., a przed dniem 1 stycznia 1969 r., jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
  • nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyli wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu, na dochody budżetu państwa oraz
  • warunki do uzyskania emerytury określone w tym przepisie spełnią do dnia 31 grudnia 2008 r.
Przykład:
Pracownik w styczniu 2011 r. skończy 60 lat. Od 1969 r. do 2001 r. pracował w przedsiębiorstwie PKP, następnie do 2005 r. w spółkach grupy PKP, a od 2006 r. - w spółce zagranicznej. Za cały ten okres odprowadzane były i są składki emerytalne. Chciałby dalej pozostawać w zatrudnieniu. Kiedy powinien złożyć wniosek o przyznanie emerytury i jakie warunki musi spełnić?

W opisanej sytuacji wskazane warunki nie zostały spełnione. Dnia 31 grudnia 2008 r. pracownik nie spełniał bowiem wszystkich wymagań do nabycia prawa do emerytury kolejowej. Jeżeli zatem nie zachodzą inne okoliczności (np. wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze), nie zostanie przyznana emerytura w obniżonym wieku emerytalnym.

Podstawa prawna:
  • art. 27, art. 40, art. 50 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 ze zm.).


Ubezpieczenia społeczne w praktyce szczegółowo informują o nowych lub problematycznych przepisach dotyczących rozliczeń ubezpieczeń, a nasi autorzy z ZUS pokazują jak uniknąć błędów w rozliczeniach.

Przeczytaj także

Advertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: