eGospodarka.pl

PracaPorady dla pracownika › Zawód prawnika: stanowiska pracy

Zawód prawnika: stanowiska pracy

2009-05-13 12:21

Zawód prawnika jest bardzo szerokim pojęciem. Generalnie prawnik, to osoba zajmująca się zawodowo prawem lub taka, która ma wykształcenie kierunkowe prawnicze.

Przeczytaj także: Kodeks postępowania karnego. Jakie zmiany zakłada senacki projekt?

Zawody prawnicze są cenione na świecie. W wielu krajach mają status zawodu zaufania publicznego. W przeważającej mierze, żeby wykonywać zawód związany z prawem należy skończyć pięcioletnie studia wyższe. Ale to dopiero początek drogi. Cierpliwość, ciągle doskonalenie, umiejętność przyswajania trudnej i dużej ilości wiedzy jest bardzo ważne.

Jaki zawód czeka na przyszłych prawników:
 • Sędzia - osoba orzekająca w sprawach kierowanych do sądów obywatel polski i korzystający z pełni praw cywilnych i obywatelskich, nieskazitelny charakter,
  ukończone wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce, zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków sędziego, złożył egzamin sędziowski lub prokuratorski, pracował w charakterze asesora sądowego lub prokuratorskiego co najmniej trzy lata lub referendarza sądowego przez okres pięciu lat, ukończył 29 lat.
 • Prokurator - to osoba uprawniona do samodzielnych zadań prokuratorskich, posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich
  jest nieskazitelnego charakteru ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków prokuratora ukończył 26 lat złożył egzamin prokuratorski lub sędziowski[1] pracował w charakterze asesora prokuratorskiego lub sądowego co najmniej rok albo odbył w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury okres służby przewidziany w przepisach o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
 • Adwokat - osoba udzielająca porad prawnych i reprezentująca swoich klientów w sądach,wymagania: wyższe studia prawnicze, odbycie aplikacji adwokackiej - praktykę w adwokaturze oraz zdać egzamin adwokacki.
 • Radca prawny - praca radcy polega głównie na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami.
 • Notariusz - to mianowany przez ministra sprawiedliwości prawnik notariatu upoważniony do sporządzania umów w formie aktów notarialnych i innych czynności prawnych.
 • Referendarz - rozpoznaje wnioski z zakresu postępowania wieczystoksięgowego, wnioski o wpis do rejestru zastawów i do Krajowego Rejestru Sądowego.
 • Asystent sędziego - wykonuje samodzielnie czynności administracji sądowej oraz czynności przygotowania spraw sądowych do ich rozpoznania, odciążą sędziego od wszystkich czynności, które ni polegają na orzekaniu , po 6 laatach na tym stanowisku można ubiegać się o przystąpienie do egzaminu sędziowskiego, żeby wykonywać ten zawód trzeba mieć wższe studia prawnicze.
 • Komornik - zajmuje się wykonywaniem rozstrzygnięć o roszczeniach cywilnych w drodze przymusu egzekucyjnego., do pracy komornika należą także takie czynności jak: spis inwentarza i sporządzanie protokółu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia.

 

1 2

następna

oprac. : Kariera.pl Kariera.pl

Przeczytaj także

Polecane oferty pracy

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: