eGospodarka.pl

PracaPorady dla pracownika › Jak reagować na mobbing w pracy?

Jak reagować na mobbing w pracy?

2009-02-05 14:03

Atmosfera w pracy stała się nie do zniesienia ... Współpracownicy za Twoimi plecami plotkują na temat Twojej osoby... Szef ciągle na Ciebie krzyczy i grozi zwolnieniem... Jeśli wydaje Ci się, że padłeś ofiarą mobbingu przeczytaj koniecznie poniższy tekst.

Przeczytaj także: Mobbing w pracy: jakie masz prawa?

Mobbing - szykanowanie w miejscu pracy

Rozważania na temat mobbingu należy rozpocząć od precyzyjnego określenia, co rozumiemy pod tym pojęciem.

Od strony psychologicznej mobbing to wrogie i nieetyczne zachowania w miejscu pracy, skierowane wobec jednej lub kilku osób. Działania te występują z dużą częstotliwością (statystycznie przynajmniej raz w tygodniu) i trwają przez długi okres czasu (statystycznie przynajmniej sześć miesięcy), a z powodu dużej częstotliwości i długiego czasu trwania prowadzą do negatywnych konsekwencji u ofiary: psychologicznych, psychosomatycznych i społecznych urazów (Leymann).

Charakterystycznymi dla mobbingu zachowaniami są według Leymanna między innymi: ograniczanie możliwości wypowiadania się, krzyki, wyzwiska, groźby, traktowanie jak powietrze, izolowanie, rozsiewanie plotek, ośmieszanie, krytyka pracy i życia osobistego, zlecanie zadań poniżej umiejętności lub prac bezsensownych, molestowanie seksualne, przemoc fizyczna i wiele innych.

Prawna definicja zjawiska jest podobna - w świetle rodzimego Kodeksu Pracy mobbing to działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu pracowników.

Sprawcą działań mobbingowych może być:
  • przełożony ( jest to tak zwany mobbing pochyły - szef występuje przeciwko pracownikowi),
  • współpracownik (jest to tak zwany mobbing poziomy - kolega występuje przeciwko koledze),
  • podwładny (jest to tak zwany mobbing pionowy - pracownik występuje przeciwko szefowi).
Czy jestem mobbingowany?

Jeśli stosowane są wobec Ciebie zachowania wymienione w poprzednim akapicie (albo inne naruszające Twoje dobra osobiste), sytuacje takie mają miejsce od dłuższego czasu oraz regularnie i często powtarzają się (nie zdarzają się incydentalnie wskutek konkretnego konfliktu), to padłeś ofiarą mobbingu.

Mobbing można porównać do spirali, która będzie dalej się nakręcać, nie licz więc na to, że sytuacja sama się uspokoi. Nie masz na co czekać - musisz działać.

Przykazania mobbingowanego pracownika...

Oto co możesz zrobić, aby wygrać z mobbingiem: Bądź wzorowym pracownikiem.
Swoje obowiązki wykonuj jak najbardziej sumiennie, aby nie dać podstaw do wysuwania wobec Ciebie jakichkolwiek zarzutów co do ilości i jakości Twojej pracy. W kontaktach z mobberem posługuj się zawsze formalną drogą komunikacji, pisz podania, maile, rozmawiaj przy świadkach (miej na wszystko tak zwaną "podkładkę").

 

1 2 3

następna

oprac. : Ewelina Supińska / Kariera.pl Kariera.pl

Przeczytaj także

Jak pisać CV?

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: