eGospodarka.pl

PracaWynagrodzenia › Jak zmieniły się wynagrodzenia w I półroczu 2020 roku?

Jak zmieniły się wynagrodzenia w I półroczu 2020 roku?

2020-08-23 00:35

Jak zmieniły się wynagrodzenia w I półroczu 2020 roku?

Jak zmieniły się wynagrodzenia w I połowie 2020 roku? © adam88xx - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (8)

W edycji wiosennej Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2020 wzięło udział 536 firm, które przekazały dane o wynagrodzeniach 218 677 pracowników. Dzięki temu przedstawiliśmy analizy dla 726 stanowisk pracy. Wśród uczestników badania dominują firmy o profilu produkcyjnym (62%) i przewadze kapitału zagranicznego (74%).

Przeczytaj także: Kto dostał podwyżkę wynagrodzenia w 2020 roku?

Raport prezentuje analizy ogólne oraz dane szczegółowe o stawkach płac w firmach różnej wielkości, o różnym profilu działalności, z różnych branż i województw. Znajdują się w nim również informacje o benefitach oraz planowanych i zrealizowanych podwyżkach wynagrodzeń.

Stawki wynagrodzeń


Każde ze stanowisk przedstawionych w raporcie zostało dopasowane do kilku poziomów zaszeregowania w zależności od doświadczenia zawodowego i zakresu odpowiedzialności. Zebrane dane pokazują, że najniżej wynagradzani są początkujący pracownicy fizyczni. Mediana ich miesięcznych wynagrodzeń brutto wynosi 3 567 PLN. Z kolei pracownicy fizyczni na stanowiskach liderskich zarabiają o blisko 50% więcej (5 315 PLN). Od trzech do prawie pięciu razy wyższe pensje otrzymują kierownicy. Dyrektorzy dużych pionów dostają 35 286 PLN. Najwyższe wynagrodzenie otrzymują dyrektorzy zarządzający − 46 939 PLN brutto.

Jeśli weźmiemy pod uwagę stanowiska specjalistyczne, okazuje się, że mediana wynagrodzeń ekspertów wynosi 11 200 PLN brutto i w porównaniu z płacami młodszych specjalistów jest niemal 2,4 razy wyższa (4 750 PLN).

fot. mat. prasowe

Wykres 1. Wysokość wynagrodzeń pracowników na różnych poziomach hierarchii organizacyjnej

Mediana wynagrodzeń ekspertów wynosi 11 200 PLN brutto.


Struktura wynagrodzeń


Dokonując analizy rynkowego poziomu płac, nie sposób pominąć struktury wynagrodzeń. Jak wiadomo, na całkowitą pensję pracownika składa się na ogół płaca zasadnicza (miesięczna, godzinowa lub akordowa), stałe dodatki oraz składniki zmienne. W omawianym raporcie te ostatnie rozumiane są jako średniomiesięczne wypłacone wynagrodzenie zmienne uzależnione od realizacji celów lub uznania pracodawcy.

Na wiosnę 2020 roku najwyższy udział premii w płacy podstawowej wystąpił na stanowiskach najwyższego szczebla. Dyrektorzy zarządzający otrzymują dodatkowo co miesiąc średnio 27% wynagrodzenia podstawowego w formie bonusu. Udział premii w pensji podstawowej specjalistów wynosi średnio 13%, a w przypadku pracowników fizycznych − 15%.

fot. mat. prasowe

Schemat 1. Premia jako procent płacy podstawowej pracowników na różnych poziomach hierarchii

Najwyższy udział premii w płacy podstawowej wystąpił na stanowiskach najwyższego szczebla.


Zróżnicowanie wynagrodzeń


Wysokość wynagrodzeń pracowników zależy od wielu różnych czynników. Jednym z nich jest rodzaj kapitału firmy. Na ogół im wyższy poziomu hierarchii organizacyjnej, tym większe dysproporcje w wynagrodzeniach. Mediana płac dyrektorów zarządzających w zagranicznych firmach jest niemal dwukrotnie wyższa niż w firmach polskich (49 183 PLN wobec 25 053 PLN). Kierownicy (K2) w międzynarodowych organizacjach otrzymują o 22% więcej niż w rodzimych przedsiębiorstwach. W przypadku doświadczonych specjalistów różnice sięgają 12%. Z kolei najmniejsze dysproporcje w wynagrodzeniach między firmami zagranicznymi i polskim widoczne są w grupie doświadczonych pracowników fizycznych. Wśród nich zarobki w firmach zagranicznych są wyższe o 7% niż w polskich organizacjach.

fot. mat. prasowe

Tabela 1. Porównanie wynagrodzeń pracowników w firmach polskich i zagranicznych

Mediana płac dyrektorów zarządzających w zagranicznych firmach jest niemal dwukrotnie wyższa niż w firmach polskich.


Jak pokazują wyniki Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2020 − wiosna poziom wynagrodzeń zależy również od wielkości zatrudnienia w firmie. Przykładowo mediana wynagrodzeń doświadczonych pracowników fizycznych w organizacjach liczących powyżej 1 000 osób wynosi 4 107 PLN i jest o 7% wyższa niż w firmach zatrudniających poniżej 200 osób. Podobnie jest w przypadku kierowników (K2). Menedżerowie zatrudnieni na wyższym szczeblu w firmach dużych (powyżej 1 000 pracowników) zarabiają o 5% więcej niż w firmach mniejszych (do 200 pracowników). Największe dysproporcje w wynagrodzeniach obserwujemy w kadrze zarządzającej. Dyrektorzy zarządzający firmami powyżej 1 000 osób zarabiają blisko 1,8 razy więcej (64 252 PLN) niż osoby odpowiedzialne za zarządzanie firmami do 200 pracowników (37 000 PLN).

fot. mat. prasowe

Tabela 2. Porównanie wynagrodzeń pracowników w firmach o różnych wielkościach zatrudnienia

Największe dysproporcje w wynagrodzeniach obserwujemy w kadrze zarządzającej.


Zebrane dane pokazują także istotne zróżnicowania między wynagrodzeniami w różnych branżach. Przeanalizujmy to na przykładzie początkujących pracowników fizycznych. W tej grupie najwyższe zarobki otrzymują osoby rozpoczynające pracę w branży metalowej i metalurgicznej. Mediana ich miesięcznych wynagrodzeń wynosi 4 565 PLN. Na kolejnym miejscu tego zestawienia plasuje się branża lotnicza z medianą na poziomie 3 825 PLN. Z kolei najniższe pensje otrzymują początkujący pracownicy fizyczni w branży opakowań i poligraficznej (3 200 PLN).

fot. mat. prasowe

Wykres 2. Wynagrodzenia początkujących pracowników fizycznych w różnych branżach

Najniższe pensje otrzymują początkujący pracownicy fizyczni w branży opakowań i poligraficznej.


Podwyżki wynagrodzeń


Wyniki Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2020 − wiosna pokazują, że poziom zrealizowanych podwyżek waha się między 4% a 5,2%. Najwyższy wzrost wynagrodzeń zaobserwowano w przypadku pracowników fizycznych, a najniższy wśród osób należących do kadry zarządzającej.

fot. mat. prasowe

Wykres 3. Zrealizowane podwyżki wynagrodzeń pracowników na różnych poziomach hierarchii

Najwyższy wzrost wynagrodzeń dotyczył pracowników fizycznych.


Świadczenia pozapłacowe


Obok analiz wynagrodzeń, w raporcie przedstawiono również informacje o świadczeniach pozapłacowych. Najczęściej oferowane okazały się szkolenia zawodowe oraz zajęcia sportowo-rekreacyjne – może z nich korzystać odpowiednio 97% i 95% pracowników. Pracodawcy najrzadziej decydują się na dofinansowanie kosztów paliwa (zaledwie 2% pracowników ma taką możliwość). W pakiecie świadczeń pozapłacowych rzadko pojawiają się również samochody służbowe, akcje pracownicze, czy dodatkowy płatny urlop.

fot. mat. prasowe

Wykres 4. Świadczenia dodatkowe oferowane pracownikom w 2020 roku

Najpopularniejszym świadczeniem pozapłacowym okazały się szkolenia zawodowe


Maria Hajec
Sedlak & Sedlak

Definicje poziomów zarządzania użyte w artykule:

Kierownik (K1): zarządza podległym zespołem pracowników (lub procesem) oraz odpowiada za ich wyniki. Realizuje politykę firmy w obrębie danego działu.

Kierownik (K2): zarządza podległym zespołem pracowników (osobiście lub poprzez kierowników niższego poziomu) oraz odpowiada za wyniki podległego działu i za zarządzanie złożonymi procesami. Realizuje politykę firmy w obrębie działu i może mieć wpływ na jej kształtowanie.

Dyrektor pionu (D1): zarządza podległym zespołem kierowników. Realizuje długoterminową strategię firmy w obrębie danego pionu i może mieć wpływ na jej kształtowanie. Odpowiada za pion w jednej dużej jednostce biznesowej lub w kilku mniejszych.

Dyrektor pionu (D2): zarządza podległym zespołem dyrektorów lub kierowników, kształtuje długoterminową strategię firmy w obrębie danego pionu. Odpowiada za pion we wszystkich jednostkach biznesowych w dużej lub wielozakładowej organizacji.


Ile zarabiają inni na Twoim stanowisku? Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki do rynkowych stawek! .

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: