eGospodarka.pl

PracaWynagrodzenia › Benefity częściej niż premie

Benefity częściej niż premie

2014-10-20 12:14

Benefity częściej niż premie

Benefity częściej niż premie © Joanna Zielinska - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (6)

Ponad połowa zatrudnionych na etacie w ostatnim roku nie otrzymała żadnej premii – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, przeprowadzonego przez firmę Sedlak & Sedlak. Częściej niż premie pieniężne zatrudnieni otrzymywali benefity, takie jak: opieka medyczna, służbowy laptop lub ryczałt na paliwo. Z benefitów korzystało w ubiegłym roku 61% ankietowanych.

Przeczytaj także: Wynagrodzenia osób z różnym wykształceniem

Kobiety otrzymują niższe premie


W kwestionariuszu Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń poprosiliśmy o podanie przybliżonej średniej miesięcznej wartości premii i innych dodatków finansowych brutto za ostatni rok. Tabela poniżej prezentuje zebrane przez nas wyniki.

fot. mat. prasowe

Tabela 1. Premie kobiet i mężczyzn

Kobiety otrzymują niższe premie


Okazuje się, że połowa mężczyzn, spośród tych, którzy jakiekolwiek premie otrzymywali, dostawała co najmniej 1 000 PLN miesięcznie, czyli o 300 PLN więcej niż kobiety. Panie rzadziej też były w ogóle wynagradzane premiowo – tylko w 43% wobec 50% mężczyzn.

Premie osób w różnym wieku


Nieco ponad jedna trzecia osób w wieku 18-25 lat otrzymywała premie. Mediana wysokości premii w tej grupie wiekowej wynosiła 500 PLN. W przypadku osób młodych szanse na wysoką premię były mniejsze. Działo się tak dlatego, że ten rodzaj wynagrodzenia najczęściej zależał od wyników pracy lub wiązał się z wyższą odpowiedzialnością. Wraz z rozwojem kariery i wzrostem kompetencji osoby premiowane za efekt mogły zarobić więcej: przykładowo, połowa osób w wieku 36-40 lat otrzymywała poza płacą zasadniczą do 1 000 PLN. Zarówno wysokość premii, jak i odsetek osób, które ją otrzymywały, malały wśród osób, które przekroczyły 50. rok życia. Jedną z przyczyn mogła być swego rodzaju stabilizacja lub nawet stagnacja w tej grupie wiekowej.

fot. mat. prasowe

Wykres 1. Wysokość premii i odsetek osób ją otrzymujących

Nieco ponad jedna trzecia osób w wieku 18-25 lat otrzymywała premie. Mediana wysokości premii w tej grupie wiekowej wynosiła 500 PLN. W przypadku osób młodych szanse na wysoką premię były mniejsze.


Premie kierowników i specjalistów


Mediana premii pracowników szeregowych wyniosła 431 PLN, niemal dwa razy wyższa była w przypadku specjalistów (800PLN), a kierownicy otrzymywali przeciętnie już 1 300 PLN.

fot. mat. prasowe

Wykres 2. Premie na różnych szczeblach zarządzania

Mediana premii pracowników szeregowych wyniosła 431 PLN, niemal dwa razy wyższa była w przypadku specjalistów (800PLN), a kierownicy otrzymywali przeciętnie już 1 300 PLN.


Zgodnie z praktykami ustalania wysokości wynagrodzenia zmiennego, udział premii w wynagrodzeniu całkowitym rośnie wraz ze wzrostem wpływu pracownika na wyniki firmy. Przykładowo, działania pracowników szeregowych nie oddziałują na przedsiębiorstwo tak mocno, jak decyzje kierowników bądź dyrektorów. . Stąd zatrudnieni na niższych szczeblach nie tylko uzyskują niższą premię, ale także jej zakres jest mocno ograniczony (maksymalne stawki premii są niższe). Warto zwrócić uwagę na górne kwartyle, zaznaczone zielonym trójkątem na wykresie. Wraz z awansem pracownika wartość kwartyli coraz bardziej odbiega od mediany. Na przykład połowa spośród specjalistów otrzymujących premie uzyskuje do 800 PLN, natomiast jedna czwarta z nich do 2 000 PLN. Z kolei na stanowisku dyrektora mediana premii wynosi 3 500 PLN, a górny kwartyl aż 10 000 PLN.

Wysokość premii w różnych branżach


Aby sprawdzić, w której branży premie odgrywają największą rolę, podzieliliśmy wartość otrzymanego dodatku przez wynagrodzenie całkowite. Przykładowo, jeżeli pracownik otrzymał 5 000 PLN wynagrodzenia całkowitego, w tym 1 000 PLN premii, oznacza to, że udział premii w stosunku do wynagrodzenia całkowitego wynosi 20%. Uzyskane w ten sposób wartości przedstawia poniższa tabela.

fot. mat. prasowe

Tabela 2. Udział premii w wynagrodzeniu całkowitym wg branż

Do branż, w których udział premii jest najbardziej znaczący, zaliczamy m. in. budownictwo, handel, ubezpieczenia oraz bankowość.


Do branż, w których udział premii jest najbardziej znaczący, zaliczamy m. in. budownictwo, handel, ubezpieczenia oraz bankowość. Dla połowy pracowników w tych branżach premia stanowi do 20% wynagrodzenia całkowitego. W handlu, ubezpieczeniach czy bankowości kluczową rolę odgrywa kontakt z klientem. Indywidualne cechy pracownika są tutaj decydujące, kładzie się nacisk na wynik sprzedaży. Jedną z metod motywowania takich pracowników jest budowa szerokiej skali premiowania. Polega ona na uzależnieniu wysokości premii od szeregu czynników. Pozwala to mobilizować pracowników do zwiększenia wysiłku i uzyskiwania lepszych wyników sprzedaży . Wysoki udział premii w wynagrodzeniu całkowitym budowlańców wynika natomiast ze specyfiki umów kontraktowych, zawieranych z odbiorcami usług w tej branży. Ze względu na to, że kontrakty budowlane zawierają zwykle klauzule nakładające na wykonawcę wysokie kary za każdy dzień spóźnienia, firmom opłaca się dodatkowe motywowanie pracowników, żeby oddać inwestycję na czas. Częstą praktyką w budownictwie jest więc premiowanie zespołu za terminowe i bezusterkowe wykonanie robót.

Pamiętajmy, że premia jest częścią zmienną wynagrodzenia. Jej wartość często jest powiązana wysokością wynagrodzenia podstawowego – powiązanie to jest silne zwłaszcza w krajach europejskich. Natomiast w USA kwoty dodatków finansowych są znacznie wyższe i często przekraczają 100% wynagrodzenia podstawowego (zwłaszcza na wyższych szczeblach zarządzania).

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: