eGospodarka.pl

PracaGrupyalt.pl.praca.oferowana › Zdalnie => SENIOR NODE.JS DEVELOPER <=
Ilość wypowiedzi w tym wątku: 1

 • 1. Data: 2021-06-10 17:00:06
  Temat: Zdalnie => SENIOR NODE.JS DEVELOPER <=
  Od: TeamQuest Sp. z o.o. <n...@T...PL>

  Nasz klient - start up założony w 2018 roku, budujący dedykowane
  zespoły składające się z najbardziej utalentowanych
  programistów do pracy nad projektami w grupie szwedzkich
  inwestorów. Współpracuje głównie z firmami z obszarów
  fintech, e-commerce, media & entertainmant,
  logistic&transportation industry

  *****
  ***** SENIOR NODE.JS DEVELOPER
  *****  ***** Twoje super zadania:

  * Tworzenie interfejsów API
  * Tworzenie microserwisów w node.js
  * Udział w podejmowaniu decyzji dotyczących ogólnej architektury
  rozwiązania
  * Współpraca z Support Team w celu migracji istniejącego systemu do
  nowej architektury


  ***** Od kandydatów oczekujemy:

  * Minimum trzy lata doświadczenia w Node.JS
  * Doświadczenie w pracy ze środowiskiem microserwisowym
  * Znajomość AWS
  * Doświadczenie z AWS, GIT, REST, API
  * Znajomość Jira
  * Znajomość NOSQL
  * Znajomość języka angielskiego B2


  ***** Dodatkowe atuty:

  * Znajomość Docker


  ***** Oferujemy:

  * Zatrudnienie na podstawie B2B lub UoP
  * Projekty międzynarodowe
  * Pakiet multisport rozszerzony
  * Kurs języka angielskiego
  * Budżet treningowy


  Aplikuj tu / Send your CV:
  => => =>
  http://TeamQuest.pl/n/51041-n?utm_source=nntp&utm_me
  dium=cron&utm_campaign=2106
  => => =>  W przesłanych materiałach prosimy o dopisanie klauzuli
  następującej treści:


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb tej i
  kolejnych rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych
  osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku t.j. Dz.U.2016 poz. 922).
  Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych
  osobowych potencjalnym pracodawcom.

  Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na
  przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/am
  do wiadomości TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814
  Warszawa ul. Miedziana 3A lok. 21 do celów rekrutacji
  pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em
  poinformowana/y iż administratorem moich danych jest TeamQuest
  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana
  3A lok. 21 oraz że moje dane mogą zostać przekazane
  potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści
  swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich
  przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania
  danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania
  przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją
  szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne.
  Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających
  na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie
  dokumentów i informacji w nich zawartych.
  --
  Pozostałe oferty:
  https://teamquest.pl/praca-w-it/


  ID=eda491cac76e9f0f01da416d875221d9

strony : [ 1 ]Szukaj w grupach

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1