eGospodarka.pl

PracaGrupyalt.pl.praca.oferowana › Warszawa => UX Designer/UI Designer <=
Ilość wypowiedzi w tym wątku: 1

 • 1. Data: 2020-08-01 11:15:03
  Temat: Warszawa => UX Designer/UI Designer <=
  Od: TeamQuest Sp. z o.o. <n...@T...PL>

  For our client, British company (Online, eCommerce, Travel industry)
  with branches in London, New York, Hongkong and Warsaw, who owns
  unique platform designeg for travellers, we are looking for for:

  *****
  ***** UX Designer/UI Designer
  *****  ***** The Key Responsibilities:

  * Work closely with head of product for concept and user flows and
  feedback, and with the development team for implementation
  * Requirements gathering and documentation
  * Creation of user flows to illustrate user interaction with the
  websites / product
  * Creation of wireframes based on user stories for different projects
  on travel planning and booking
  * Apply UI design to wireframes and make it ready for development
  * Define micro-interactions to improve user interactions with the
  website
  * Quality assurance of delivered frontend layers & templates


  ***** Desired skills & experience:

  * Proven UX experience in all stages of concept work for user centered
  product design, including sketching, wireframing & prototyping,
  (not necessarily in the same project) - please cover in portfolio
  & CV
  * 3+ years experience in UI design and wireframing / prototyping with
  invision, adobe xd, sketch, figma or similar (provide examples &
  portfolio)
  * Experience in designing both mobile app & web based products
  * Strong visual design skills, adherence to design principles and
  proven best practices for responsive / adaptive design
  * Ability to explain your "why" for interface or interaction choices
  * Solution-driven & pragmatic mindset
  * Self-organisation & planning / estimating tasks
  * Great communication skills and experience collecting and
  implementing feedback, very good level of English language


  ***** Good to have skills:

  * Experience working with development team / preparing inputs & tasks
  for development
  * Knowledge of HTML, CSS and bootstrap
  * Experience in process modeling & diagram visualisation
  * Experience in animations & micro-interactions
  * Degree in Human maine interaction, interaction design or other UX
  related subjects such as psychology or ergonomics


  ***** We offer:

  * Office in Warsaw or fully remote work
  * Stable employment based on an employment contract or B2B
  * LuxMed medical care and/or sport card
  * Competitive salary plus annual bonus based on achieved targets


  Aplikuj tu / Send your CV:
  => => =>
  http://TeamQuest.pl/n/40570-n?utm_source=nntp&utm_me
  dium=cron&utm_campaign=2008
  => => =>  W przesłanych materiałach prosimy o dopisanie klauzuli
  następującej treści:


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb tej i
  kolejnych rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych
  osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku t.j. Dz.U.2016 poz. 922).
  Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych
  osobowych potencjalnym pracodawcom.

  Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na
  przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/am
  do wiadomości TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814
  Warszawa ul. Miedziana 3A lok. 21 do celów rekrutacji
  pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em
  poinformowana/y iż administratorem moich danych jest TeamQuest
  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana
  3A lok. 21 oraz że moje dane mogą zostać przekazane
  potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści
  swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich
  przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania
  danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania
  przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją
  szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne.
  Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających
  na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie
  dokumentów i informacji w nich zawartych.
  --
  Pozostałe oferty:
  https://teamquest.pl/praca-w-it/


  ID=962c0275c792c5c2be4da689f959b6f1

strony : [ 1 ]Szukaj w grupach

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1