eGospodarka.pl

PracaGrupyalt.pl.praca.oferowana › Warszawa => Senior Softwe Engineer (Node.js and React.js/Vue.js) <=
Ilość wypowiedzi w tym wątku: 1

 • 1. Data: 2020-08-01 09:45:03
  Temat: Warszawa => Senior Softwe Engineer (Node.js and React.js/Vue.js) <=
  Od: TeamQuest Sp. z o.o. <n...@T...PL>

  For our client, British company (Online, eCommerce, Travel industry)
  with branches in London, New York, Hongkong and Warsaw, who owns
  unique platform designeg for travellers, we are looking for for:

  *****
  ***** Senior Softwe Engineer (Node.js and React.js/Vue.js)
  *****  ***** Position description:

  * Work closely with business and technical teams to design technical
  solutions to fit product needs
  * Be the main technical point of contact for PO, PM, CEO
  * Remain fully hands-on when it comes to development of new feature
  with the team
  * Build and/or prototype solutions through experimentation and testing
  hypotheses
  * Analysis of business and technical requirements


  ***** Desired skills & experience:

  * Good knowledge of key technology trends in the field of software
  development, web development including headless CMS (eg. Strapi)
  * Minimum 4-5 years experience as a developer
  * Experience with DevOps tools: Docker / Kubernetes, cloud tools
  * Where at least 1 year experience in designing architecture and web
  solutions
  * Knowledge of: JavaScript, nodeJS, Vue or React, RestAPI, SQL /
  noSQL,
  * Experience in business and technical analyzes
  * Very good communication skills and proactive mindset
  * Good knowledge of English (verbal and written)


  ***** Good to have skills:

  * Knowledge of: SSR, Mobile First, Typescript, GraphQL would be an
  advantage
  * Ability to run code-reviews and mentor developers to ensure their
  constant professional growth
  * Good infrastructure skills in the cloud - preferably AWS
  * Very good knowledge of databases
  * Experience in the frontend stack
  * Problem-solving skills


  ***** We offer:

  * Stable employment based on an employment contract or B2B
  * The possibility to grow into CTO position and take full
  responsibility of implementing interesting projects
  * LuxMed medical care and/or sport card
  * Competitive salary plus annual bonus based on achieved targets
  * Fully remote (now), possibility to work from home (then)


  Aplikuj tu / Send your CV:
  => => =>
  http://TeamQuest.pl/n/40350-n?utm_source=nntp&utm_me
  dium=cron&utm_campaign=2008
  => => =>  W przesłanych materiałach prosimy o dopisanie klauzuli
  następującej treści:


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb tej i
  kolejnych rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych
  osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku t.j. Dz.U.2016 poz. 922).
  Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych
  osobowych potencjalnym pracodawcom.

  Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na
  przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/am
  do wiadomości TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814
  Warszawa ul. Miedziana 3A lok. 21 do celów rekrutacji
  pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em
  poinformowana/y iż administratorem moich danych jest TeamQuest
  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana
  3A lok. 21 oraz że moje dane mogą zostać przekazane
  potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści
  swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich
  przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania
  danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania
  przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją
  szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne.
  Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających
  na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie
  dokumentów i informacji w nich zawartych.
  --
  Pozostałe oferty:
  https://teamquest.pl/praca-w-it/


  ID=f064ebc9d5a4012719c78af6d1a33c90

strony : [ 1 ]Szukaj w grupach

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1