eGospodarka.pl

PracaGrupyalt.pl.praca.oferowana › Kraków => Software Architect <=
Ilość wypowiedzi w tym wątku: 1

 • 1. Data: 2022-08-19 14:00:14
  Temat: Kraków => Software Architect <=
  Od: TeamQuest Sp. z o.o. <n...@T...PL>

  Our Client is an international company, an iGaming software expert.
  They are recognised industry leader in iGaming software solutions
  development. The company has an international team and an official
  presence in several countries.

  *****
  ***** Software Architect
  *****  ***** Main responsibilities:

  * Guide technology choices and approaches to execution;
  * Plan and coordinate the technical strategy and implementation;
  * Drive clarity in our architecture and technical designs through
  frequent communication and documentation;
  * Advocate for value optimized, highly available, performant,
  efficient, and scalable designs and coding practices;
  * Advocate engineering procedures within the Agile framework for best
  practices across the software development lifecycle;
  * Participate in planning meetings for our product roadmap and
  deliverables across multiple product areas;
  * Provide technical designs for and feedback on other engineering
  work;
  * Continuously improve delivery velocity, stability and quality of the
  specific technologies and system components as well as the overall
  system;
  * Break architectural work down into manageable, iterative
  improvements, guide your own work and that of team members to
  execute on these plans in a timely manner.


  ***** Position requirements:

  * 7+ years programming experience, 3+ years architecture and system
  design experience;
  * Experience with monolith/service-oriented/microservices
  architectures, distributed systems, relational/non-relational
  databases, message brokers and event streaming, cloud IaaS/PaaS,
  and front-end technologies to design, develop, and deploy scalable
  and highly-available enterprise solutions;
  * Technical depth and breadth in data services to guide the team in
  the areas of building and operating infrastructure services,
  database design and data ingestion/ETL;
  * Experience in measuring/calculating capacity of a system;
  * Real life experience solving complex technical design problems with
  the above technologies;
  * Excellent debugging, analytical, problem-solving skills;
  * Written and spoken English of intermediate or higher level.


  ***** Nice to have:

  * Experience with programming languages (Golang, React);
  * Experience with technologies as PostgreSQL, Clickhouse, Scylla,
  MongoDB, Kafka, RabbitMQ, Redis, Docker, Kubernetes
  * Experience with monitoring systems (Sentry, ELK, Prometheus,
  DataDog.


  ***** We offer:

  * Work in an international IT product company with offices in 4
  countries;
  * Remote full-time work or work from a comfortable office;
  * Extended medical insurance program;
  * Sports program compensation
  * Free online English lessons with a native speaker
  * Referral program;
  * A wide relocation program for both employees and newcomers.


  Aplikuj tu / Send your CV:
  => => =>
  http://TeamQuest.pl/n/67721-n?utm_source=nntp&utm_me
  dium=cron&utm_campaign=2208
  => => =>  W przesłanych materiałach prosimy o dopisanie klauzuli
  następującej treści:


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb tej i
  kolejnych rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych
  osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku t.j. Dz.U.2016 poz. 922).
  Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych
  osobowych potencjalnym pracodawcom.

  Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na
  przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/am
  do wiadomości TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814
  Warszawa ul. Miedziana 3A lok. 21 do celów rekrutacji
  pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em
  poinformowana/y iż administratorem moich danych jest TeamQuest
  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana
  3A lok. 21 oraz że moje dane mogą zostać przekazane
  potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści
  swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich
  przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania
  danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania
  przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją
  szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne.
  Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających
  na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie
  dokumentów i informacji w nich zawartych.
  --
  Pozostałe oferty:
  https://teamquest.pl/praca-w-it/


  ID=36219b1f62bbf113a0feace2b07adb17

strony : [ 1 ]


Szukaj w grupach

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1