eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

PracaPorady dla pracownika › Emerytury mundurowych na nowych zasadach

Emerytury mundurowych na nowych zasadach

2013-01-24 10:38

Emerytury mundurowych na nowych zasadach

Policjanci © satori - Fotolia.com

Funkcjonariusze przyjęci do służby po 31 grudnia 2012 r. przejdą na emeryturę dopiero po ukończeniu 55 lat, jeśli jednocześnie wykażą 25 lat służby. Reforma systemu emerytalnego dotknie zarówno funkcjonariuszy Policji, jak i żołnierzy, strażaków oraz agentów.

Przeczytaj także: Emerytura mieszana według nowych zasad

Nowe zasady…

Emerytury na nowych zasadach oraz w wysokości określonej przepisami znowelizowanej ustawy z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67 ze zm.) zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2013 r. Podobnie jak w przypadku zmian w powszechnym systemie emerytalnym, które wejdą w życie tego samego dnia, te również zostały podyktowane koniecznością racjonalizacji wydatków budżetu państwa oraz chęcią wymuszenia dłuższej aktywności zawodowej.

Zgodnie z nowymi przepisami, emerytura przysługiwać będzie funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby, który w dniu zwolnienia posiada ukończone 55 lat życia i co najmniej 25 lat służby w Policji, ABW, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, CBA, Straży Granicznej, BOR, Państwowej Straży Pożarnej lub w Służbie Więziennej. Na tych samych zasadach traktowany jest także okres służby wojskowej uwzględniany przy ustalaniu prawa do emerytury wojskowej.Do okresów służby, od których uzależnione jest nabycie prawa do emerytury lub dalszych okresów służby, za które wzrasta podstawa wymiaru emerytury, zalicza się okres urlopu wychowawczego, udzielonego w trakcie pełnienia służby, w wymiarze łącznym nie większym niż 3 lata. Funkcjonariusze, którzy w dniu zwolnienia ze służby, osiągną staż służby 25 lat, ale nie osiągną wieku 55 lat, nabędą prawo do emerytury w dniu osiągnięcia tego wieku, po warunkiem że zwolnienie ze służby nastąpiło w związku z:
 • ustaleniem przez komisję lekarską niezdolności do służby,
 • upływem terminu wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej,
 • niewyznaczeniem na stanowisko służbowe w czasie pozostawania w rezerwie kadrowej,
 • niewyznaczeniem na stanowisko służbowe na kolejną kadencję,
 • zaistnieniem potrzeb sił zbrojnych – za pisemną zgodą żołnierza.
… nie dla wszystkich

Regulacji tych nie należy jednak stosować do wszystkich przyjętych do służby po 31 grudnia 2012 r. Z reformy wyłączeni zostali bowiem funkcjonariusze, którzy przed tym przyjęciem:
 1. pełnili służbę w Policji, Urzędzie Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej lub Służbie Więziennej, do której zostali przyjęci przed 1 stycznia 2013 r.;
 2. pełnili zawodową służbę wojskową lub służbę kandydacką, do której zostali powołani przed 1 stycznia 2013 r.

fot. satori - Fotolia.com

Policjanci

Funkcjonariusze przyjęci do służby po 31 grudnia 2012 r. przejdą na emeryturę dopiero po ukończeniu 55 lat, jeśli jednocześnie wykażą 25 lat służby.

Ze wzrostem wieku emerytalnego wzrasta również wysokość emerytury

Zgodnie ze „starymi” regulacjami emerytura funkcjonariusza, który pełnił służbę przed 2 stycznia 1999 r., wynosi 40% podstawy jej wymiaru po 15 latach służby i wzrasta o:
 • 2,6% podstawy wymiaru - za każdy dalszy rok tej służby;
 • 2,6% podstawy wymiaru - za każdy rok okresów składkowych poprzedzających służbę, nie więcej jednak niż za 3 lata tych okresów;
 • 1,3% podstawy wymiaru - za każdy rok okresów składkowych ponad 3-letni okres składkowy, o którym mowa w pkt 2;
 • 0,7% podstawy wymiaru - za każdy rok okresów nieskładkowych poprzedzających służbę.
Emeryturę tych funkcjonariuszy podwyższa się także o:
 • 2% podstawy wymiaru za każdy rok służby pełnionej bezpośrednio w charakterze nurków i płetwonurków oraz w zwalczaniu fizycznym terroryzmu;
 • 1% podstawy wymiaru za każdy rok służby pełnionej bezpośrednio:
  - w składzie personelu latającego na samolotach i śmigłowcach,
  - w składzie załóg nawodnych jednostek pływających,
  - w charakterze skoczków spadochronowych i saperów,
  - w służbie wywiadowczej za granicą;
 • 0,5% podstawy za każdy rok służby pełnionej w warunkach szczególnie zagrażających życiu i zdrowiu,
 • 0,5% podstawy wymiaru za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia służby na froncie w czasie wojny oraz w strefie działań wojennych,
 • 15% podstawy wymiaru emerytowi, którego inwalidztwo pozostaje w związku ze służbą.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: