eGospodarka.pl

PracaPorady dla pracownika › Dla kogo obniżenie wymiaru czasu pracy?

Dla kogo obniżenie wymiaru czasu pracy?

2009-04-20 10:00

Wortal AlterPraca.pl wyjaśnia, iż obniżenie wymiaru czasu pracy następuje z reguły w drodze porozumienia stron stosunku pracy lub też, wprowadzane jest w drodze wypowiedzenia zmieniającego przez pracodawcę. Przepisy kodeksu pracy przewidują jednakże sytuację, w której to pracownik może żądać obniżenia wymiaru czasu pracy, a pracodawca ma obowiązek się do tego wniosku zastosować.

Przeczytaj także: Praca zawodowa a opieka nad dzieckiem

„Rynek pracy staje się coraz bardziej elastyczny. Pracownicy mają wiele możliwości, aby pogodzić życie zawodowe z prywatnym. Często jednak nie są na tyle dobrze poinformowani, żeby ze swoich praw korzystać” – mówi Daniel Prędkopowicz, koordynator projektu AlterPraca.pl. „Teraz młoda mama, osoba niepełnosprawna, czy mieszkaniec małej miejscowości nie są pozbawieni możliwości zarobkowania, ponieważ mogą skorzystać z alternatywnych form zatrudnienia.”

Zgodnie z art. 1867 kodeksu pracy pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

Zalety obniżenia wymiaru czasu pracy

Uprawnienie to stwarza atrakcyjne możliwości godzenia pracy zawodowej z opieką nad małym dzieckiem. „Obniżenie wymiaru czasu pracy pozwala spędzić więcej czasu z dzieckiem, co jest bardzo cenne z punktu widzenia jego prawidłowego rozwoju, a jednocześnie umożliwia zarabianie i zachowanie pozycji na rynku pracy” – mówi Magdalena Karwowska, młoda mama aktywna zawodowo. Eksperci zaznaczają, że korzystanie z obniżenia wymiaru czasu pracy pozwala również na uniknięcie trudności, jakie często napotyka pracownik powracający do pracy po długim okresie urlopu wychowawczego.

Pracownicy uprawnieni

Z prawa do obniżenia wymiaru czasu pracy mogą korzystać pracownicy uprawnieni do urlopu wychowawczego. Dotyczy to zatem osób, które:
  • są zatrudnione na podstawie stosunku pracy,
  • posiadają przynajmniej sześciomiesięczny staż pracy, przy czym wlicza się do niego wszystkie okresy zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, bez względu na występujące między nimi ewentualne przerwy,
  • sprawują opiekę nad dzieckiem do lat czterech.
Jeżeli oboje rodzice są uprawnieni do urlopu wychowawczego wówczas z prawa do obniżenia wymiaru czasu pracy może korzystać tylko jedno z nich.

 

1 2 3

następna

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: