eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

PracaPorady dla pracownika › Wcześniejsza emerytura dla kobiet

Wcześniejsza emerytura dla kobiet

2007-08-14 11:39

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami kobiety, które ukończyły lub do końca 2007 r. ukończą 55 lat, nie muszą składać wniosku o wcześniejszą emeryturę przed 1 stycznia 2008 r. Dzień 31 grudnia 2007 r. jest ostatecznym terminem na spełnienie warunków uprawniających do wcześniejszej emerytury, ale nie ostatecznym terminem na zgłoszenie wniosku o jej przyznanie.

Przeczytaj także: Wcześniejsza emerytura dla mężczyzn mających 60 lat?

Wniosek o to świadczenie można zgłosić w każdym czasie, jednak bardzo ważne jest, aby nastąpiło to nie później niż przed dniem ukończenia 60 lat. Emerytura ta przewidziana jest bowiem dla kobiet, które nie osiągnęły wieku 60 lat. Zgłoszenie wniosku przez kobietę, która ukończyła już ten wiek, oznacza przyznanie „nowej” emerytury, obliczanej na innych zasadach.

Wcześniejsza emerytura przysługuje kobietom urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r., które najpóźniej w dniu 31 grudnia 2007 r. osiągną wiek 55 lat oraz udowodnią wymagany staż ubezpieczeniowy (składkowy i nieskładkowy). Staż ten wynosi 30 lat lub 20 lat w przypadku kobiet uznanych za całkowicie niezdolne do pracy.

Warto podkreślić, że o ile całkowita niezdolność do pracy musi powstać najpóźniej w dniu 31 grudnia 2007 r., o tyle orzeczenie stwierdzające tę niezdolność, może być wydane także po tej dacie.

Ponadto trzeba pamiętać także, że o wcześniejszą emeryturę mogą się starać panie, które objęte są ubezpieczeniem pracowniczym (czyli pracują na etacie) lub pozostawały w stosunku pracy przez co najmniej 6 miesięcy w okresie ostatnich 24 miesięcy podlegania ubezpieczeniu społecznemu. O emeryturę tą mogą się starać również panie pobierające zasiłek dla bezrobotnych, świadczenie lub zasiłek przedemerytalny itp., o ile ostatnim ubezpieczeniem, jakiemu podlegała kobieta ubiegająca się o emeryturę, było ubezpieczenie pracownicze.

Wcześniejsza emerytura nie zostanie natomiast przyznana kobiecie, która w okresie poprzedzającym zgłoszenie wniosku była ubezpieczona np. z tytułu wykonywania zlecenia czy prowadzenia działalności gospodarczej.

W przypadku ustalania prawa do wcześniejszej emerytury nie wymaga się rozwiązania stosunku pracy. Warto pamiętać jednak, że w przypadku, gdy stosunek pracy nie zostanie rozwiązany, wówczas prawo do emerytury zostanie zawieszone do czasu rozwiązania tego stosunku pracy i przedłożenia w ZUS świadectwa pracy lub zaświadczenia pracodawcy o zakończeniu pracy.

Przypominam także, że omawiana emerytura przysługuje tym kobietom, które nie są członkami otwartego funduszu emerytalnego. I jeszcze jedna ważna informacja – wysokość przedstawionej emerytury ustalana jest na starych zasadach, a więc na zasadach przewidzianych dla emerytur przysługujących osobom urodzonym przed dniem 1 stycznia 1949 r. Wysokość tej emerytury wynosi: 24 proc. kwoty bazowej, po 1,3 proc. podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów składkowych oraz po 0,7 proc. podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów nieskładkowych.

Artykuł pochodzi z magazynu informacyjnego "" nr 7(10)

Przeczytaj także

Advertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: