eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

PracaWynagrodzenia › GUS: średnia krajowa w XII 2023 wyższa o 9,6% r/r

GUS: średnia krajowa w XII 2023 wyższa o 9,6% r/r

2024-01-22 10:42

GUS: średnia krajowa w XII 2023 wyższa o 9,6% r/r

Średnia krajowa w grudniu 2023 wyższa o 9,6% r/r © pixabay.com

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w grudniu 2023 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie było o 9,6% wyższe r/r i wyniosło 8032,96 zł brutto. Względem listopada 2023 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto było wyższe o 4,7%.

Przeczytaj także: GUS: średnia krajowa w XI 2023 wyższa o 11,8% r/r

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2023 r. wyniosło 8032,96 zł.


Podana wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia służy m.in. do określenia kwoty dziennego świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzowi rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe, rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej, które mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych; wysokość wynagrodzenia za grudzień służy do celów określonych w ustawie – Prawo pocztowe.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w grudniu 2023 r. wyniosło 8032,63 zł.


Podana wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia służy do określenia kwoty wypłaty z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej zmarłego posiadacza osobie wskazanej w umowie (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2023 r. wyniosło 7767,85 zł.


Podana wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia służy do określenia dolnej granicy podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób spełniających warunki do objęcia ubezpieczeniem społecznym lub ubezpieczeniem społecznym rolników, które są osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą lub osobami z nimi współpracującymi.

fot. pixabay.com

Średnia krajowa w grudniu 2023 wyższa o 9,6% r/r

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2023 r. wyniosło 8032,96 zł.


Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2023 r. wyniosło 7767,61 zł.


Podana wysokość wynagrodzenia służy do określenia przez izbę rzemieślniczą opłaty za egzamin mistrzowski, czeladniczy, sprawdzający i poprawkowy.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2023 r. wyniosło 7443,28 zł.


Podana wysokość wynagrodzenia służy do określenia przez ministra właściwego do spraw zdrowia wynagrodzenia przysługującego członkom Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych, a także do ustalenia wysokości opłaty za wpis do Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w 2023 r. wyniosło 7444,39 zł.


Podana wysokość wynagrodzenia stanowi jedno z kryteriów uznania odpłatnej działalności pożytku publicznego organizacji pozarządowych oraz pomiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za działalność gospodarczą.

Obwieszczenia i komunikaty w tych sprawach zostaną ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" oraz Dzienniku Urzędowym GUS.

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: